Cuốn 3 Bước Đầu Học Đạo

22/06/201112:00 SA(Xem: 23307)
Cuốn 3 Bước Đầu Học Đạo

BỘ SÁCH PHẬT HỌC ỨNG DỤNG
Hồng Quang sưu tầm và biên soạn
Nhà xuất bản Phương Đông TP. Hồ Chí Minh 2011

CUỐN BA
BƯỚC ĐẦU HỌC ĐẠO
Buddhism for Beginners (song ngữ)
 
MỤC LỤC

Chương 1: Để trở thành một Phật tử - HT. Thích Trí Thủ
Chương 2: Phật giáo qua nhận định của 20 đại trí thức thế giới - Phương Thuần

Chương 3: Tại sao tôi là một Phật tử - Anthony Billings
Chương 4: Phật Giáo và người Việt Nam hiện đại - J C. Cleary
Chương 5: Không có tôn giáo nào cao trọng hơn sự thật - TTVHPG
Chương 6: Quán chiếu từ lời dạy của đức Phật - Võ Quang Nhân
Tạo bài viết