Chùa Khánh Sơn Dak Lak

03/07/201112:00 SA(Xem: 11860)
Chùa Khánh Sơn Dak Lak

chuakhanhson-daklac-01

chuakhanhson-daklac-07chuakhanhson-daklac-06

Khung cảnh buổi lễ đại trùng tu chùa Khánh Sơn và hình ảnh thầy trụ trì Đại Đức Thích Nhuận Đài cùng hai Cư Sĩ.

chuakhanhson-daklac-05chuakhanhson-daklac-04


chuakhanhson-daklac-03chuakhanhson-daklac-02

Đang thi công Ngôi Chánh Điện để làm nơi thò cúng tạm thời cho phật tử lễ bái.

chuakhanhson-daklac-08
Tạo bài viết
“… sự dối trá đã phổ biến tới mức nhiều người không còn nhận ra là mình đang nói dối, thậm chí một cách vô thức, người ta còn vô tình cổ xúy cho sự giả dối. Nói năng giả dối thì được khen là khéo léo”…
Xin giới thiệu video ngày lễ Vu Lan (ngày 2.9.2018) tại thiền viện Đạo Viên, đây là thiền viện duy nhất tại Canada thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm của HT. Thích Thanh Từ, hoạt động đã trên 10 năm.