Chùa Khánh Sơn Dak Lak

03/07/201112:00 SA(Xem: 14771)
Chùa Khánh Sơn Dak Lak

chuakhanhson-daklac-01

chuakhanhson-daklac-07chuakhanhson-daklac-06

Khung cảnh buổi lễ đại trùng tu chùa Khánh Sơn và hình ảnh thầy trụ trì Đại Đức Thích Nhuận Đài cùng hai Cư Sĩ.

chuakhanhson-daklac-05chuakhanhson-daklac-04


chuakhanhson-daklac-03chuakhanhson-daklac-02

Đang thi công Ngôi Chánh Điện để làm nơi thò cúng tạm thời cho phật tử lễ bái.

chuakhanhson-daklac-08
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/11/2020(Xem: 3395)
06/12/2020(Xem: 3368)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana