Phật Pháp Vấn Đáp

19/07/201112:00 SA(Xem: 24718)
Phật Pháp Vấn Đáp


THERAVĀDA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP


Bình Anson biên dịch
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo PL. 2550 – DL. 2006

Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 65834)
17/08/2010(Xem: 117612)
16/10/2012(Xem: 60576)
23/10/2011(Xem: 64895)
01/08/2011(Xem: 332387)
28/01/2011(Xem: 245839)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.