Mục Lục

19/07/201112:00 SA(Xem: 5529)
Mục Lục


THERAVĀDA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
Bình Anson biên dịch
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo PL. 2550 – DL. 2006

MỤC LỤC

.

KHÉO VẤN, KHÉO ĐÁP
1. Phật giáo là gì? 
2. Khái niệm căn bản 
3. Phật giáoý niệm về thần linh 
4. Ngũ giới 
5. Tái sinh 
6. Thiền 

7. Trí tuệTừ bi 
8. Ăn chay 
9. May mắnthời vận 
10. Kinh điển 
11. Tu sĩ 
12. Trở thành Phật tử 
13. Giới thiệu Phật giáo trong 5 phút 
PHỤ ĐÍNH
1. Cuộc đời Đức Phật 
2. Tam tạng kinh điển 
3. Bắc tôngNam tông 
4. Đời sống cư sĩ 
5. Bố thí 
6. Trì giới 
7. Hành thiền 
Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 18387)
16/10/2012(Xem: 45673)
23/10/2011(Xem: 52405)
01/08/2011(Xem: 164074)
28/01/2011(Xem: 227824)
23/10/2010(Xem: 28844)
Trong một cuộc gặp với các du khách quốc tế hôm thứ Hai vừa qua, 16-4, Đức Dalai Lama đã nhắc đến hệ thống giai cấp của Ấn Độ đã tạo ra sự chia rẽ và nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng. Ngài đã nói rằng "đã đến lúc phải từ bỏ quan niệm cũ" và thêm rằng: "Đã đến lúc phải thừa nhận rằng hiến pháp Ấn Độ cho phép mọi công dân có quyền bình đẳng, do đó không có chỗ cho sự phân biệt đối xử trên cơ sở đẳng cấp - tất cả chúng ta đều là anh chị em".
Hội thảo do khoa Phật học phối hợp với Viện lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Dongguk (Đông Quốc, Hàn Quốc) đồng tổ chức vào chiều ngày 5-4.