Mục Lục

19/07/201112:00 SA(Xem: 5630)
Mục Lục


THERAVĀDA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
Bình Anson biên dịch
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo PL. 2550 – DL. 2006

MỤC LỤC

.

KHÉO VẤN, KHÉO ĐÁP
1. Phật giáo là gì? 
2. Khái niệm căn bản 
3. Phật giáoý niệm về thần linh 
4. Ngũ giới 
5. Tái sinh 
6. Thiền 

7. Trí tuệTừ bi 
8. Ăn chay 
9. May mắnthời vận 
10. Kinh điển 
11. Tu sĩ 
12. Trở thành Phật tử 
13. Giới thiệu Phật giáo trong 5 phút 
PHỤ ĐÍNH
1. Cuộc đời Đức Phật 
2. Tam tạng kinh điển 
3. Bắc tôngNam tông 
4. Đời sống cư sĩ 
5. Bố thí 
6. Trì giới 
7. Hành thiền 
Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 24975)
16/10/2012(Xem: 47784)
23/10/2011(Xem: 53947)
01/08/2011(Xem: 182245)
28/01/2011(Xem: 229789)
23/10/2010(Xem: 31460)
“… sự dối trá đã phổ biến tới mức nhiều người không còn nhận ra là mình đang nói dối, thậm chí một cách vô thức, người ta còn vô tình cổ xúy cho sự giả dối. Nói năng giả dối thì được khen là khéo léo”…
Xin giới thiệu video ngày lễ Vu Lan (ngày 2.9.2018) tại thiền viện Đạo Viên, đây là thiền viện duy nhất tại Canada thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm của HT. Thích Thanh Từ, hoạt động đã trên 10 năm.