Mục Lục

19/07/201112:00 SA(Xem: 7255)
Mục Lục


THERAVĀDA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
Bình Anson biên dịch
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo PL. 2550 – DL. 2006

MỤC LỤC

.

KHÉO VẤN, KHÉO ĐÁP
1. Phật giáo là gì? 
2. Khái niệm căn bản 
3. Phật giáoý niệm về thần linh 
4. Ngũ giới 
5. Tái sinh 
6. Thiền 

7. Trí tuệTừ bi 
8. Ăn chay 
9. May mắnthời vận 
10. Kinh điển 
11. Tu sĩ 
12. Trở thành Phật tử 
13. Giới thiệu Phật giáo trong 5 phút 
PHỤ ĐÍNH
1. Cuộc đời Đức Phật 
2. Tam tạng kinh điển 
3. Bắc tôngNam tông 
4. Đời sống cư sĩ 
5. Bố thí 
6. Trì giới 
7. Hành thiền 
Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 65936)
17/08/2010(Xem: 117629)
16/10/2012(Xem: 60593)
23/10/2011(Xem: 64912)
01/08/2011(Xem: 332700)
28/01/2011(Xem: 245917)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.