Mục Lục

25/07/201112:00 SA(Xem: 5983)
Mục Lục


PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC

BUDDHISM IN A NUTSHELL
Nguyên Tác: Narada Thera - Người Dịch: H. T. Thích Trí ChơnMỤC LỤC

1. Đức Phật
2. Phật Giáo Phải Chăng Là Một Triết Học
3. Phải Chăng Phật Giáo Là Một Tôn Giáo
4. Phải Chăng Phật Giáo Là Một Hệ Thống Đạo Đức
5. Một Vài Đặc Điểm Của Phật Giáo
6. Nghiệp Báo Hay Luật Nhân Quả 
7. Luân Hồi
8. Lý Thập Nhị Nhân Duyên
9. Vô Ngã Hay Không Có Linh Hồn
10. Niết Bàn


11. Con Đường Dẫn Đến Niết Bàn
12.Chú Thích Của Dịch Giả
 CONTENTS
1. The Buddha
2. The Dhamma, Is It A Philosophy ?
3. Is It A Religion
4. Is Buddhism An Ethical System ?
5. Some Salient Features Of Buddhism
6. Kamma Or The Law Of Moral Causation
7. Re-birth 
8. Dependent Origination (Paticca Samuppada)
9. Anatta Or Soullessness
10. Nibbàna 
11. The Path To Nibbàna
12. Footnotes Of The Translator

Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 18346)
16/10/2012(Xem: 45669)
23/10/2011(Xem: 52400)
01/08/2011(Xem: 163975)
28/01/2011(Xem: 227818)
23/10/2010(Xem: 28840)
Trong một cuộc gặp với các du khách quốc tế hôm thứ Hai vừa qua, 16-4, Đức Dalai Lama đã nhắc đến hệ thống giai cấp của Ấn Độ đã tạo ra sự chia rẽ và nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng. Ngài đã nói rằng "đã đến lúc phải từ bỏ quan niệm cũ" và thêm rằng: "Đã đến lúc phải thừa nhận rằng hiến pháp Ấn Độ cho phép mọi công dân có quyền bình đẳng, do đó không có chỗ cho sự phân biệt đối xử trên cơ sở đẳng cấp - tất cả chúng ta đều là anh chị em".
Hội thảo do khoa Phật học phối hợp với Viện lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Dongguk (Đông Quốc, Hàn Quốc) đồng tổ chức vào chiều ngày 5-4.