Nhật Liên Tông Nhật Bản Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo - Thích Như Điển Dịch

23/12/201012:00 SA(Xem: 21005)
Nhật Liên Tông Nhật Bản Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo - Thích Như Điển Dịch

NHẬT LIÊN TÔNG NHẬT BẢN
Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo - Thích Như Điển dịch
Chùa Viên Giác, Đức Quốc 2009


nhatlientong-nhatban_17

nhatlientong-nhatban_18

nhatlientong-nhatban_19

nhatlientong-nhatban_20

Xem Nội Dung: Nhật Liên Tông Nhật Bản, Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo - Thích Như Điển dịch
Tạo bài viết
02/10/2012(Xem: 24938)