Giáo Lý Trích Lục 3

11/09/201312:00 SA(Xem: 28572)
Giáo Lý Trích Lục 3


GIÁO LÝ TRÍCH LỤC (III)
Sưu tầm và chuyển ngữ: Tuệ Uyển

"Đi theo Con Đường Cao Quý giống như đi vào phòng tối với một cây đèn trong tay; tất cả bóng tối sẽ bị xua tan, và căn phòng sẽ đầy ánh sáng."

“Following the Noble Path is like entering a dark room with a light in the hand; the darkness will all be cleared away, and the room will be filled with light.” 
― Gautama Buddha

"Đau khổ không đủ. Đời sống có cả những khiếp sợ và diệu kỳ… Tôi làm thế nào có thể mĩm cười khi tôi có quá nhiều buồn khổ? Thật tự nhiên - bạn cần mĩm cười bởi vì bạn là những gì hơn là buồn khổ."

“Suffering is not enough. Life is both dreadful and wonderful...How can I smile when I am filled with so much sorrow? It is natural--you need to smile to your sorrow because you are more than your sorrow.” 
― Thich Nhat Hanh

"Một trái tim cởi mở là một tâm hồn rộng mở."

“An open heart is an open mind.”

- Dalai Lama XIV

"Hầu hết những rắc rối, nếu chúng ta cho chúng thời giankhông gian, chúng sẽ tự giải quyết."

 

 “Most problems, if you give them enough time and space, will eventually wear themselves out” 
― Gautama Buddha

"Nếu bạn thương người nào đó nhưng hiếm khi làm cho thuận tiện cho người ấy, như vậy không phải tình thương chân thật."

“If you love someone but rarely make yourself available to him or her, that is not true love.” 
― Thich Nhat Hanh

"Tôi tin rằng tất cả những khổ não bị làm ra bởi si mê. Con người giáng khổ não lên người khác trong sự theo đuổi hạnh phúc hay toại nguyện vị kỷ của họ. Tuy thế, hạnh phúc chân thật đến từ một cảm nhận hòa bình và toại nguyện nội tại, mà nó lại phải được đạt đến qua việc trau dồi lòng vị tha, từ ái và bi mẫn và việc loại trừ si mê, vị kỷ, và tham lam."

“I believe all suffering is caused by ignorance. People inflict pain on others in the selfish pursuit of their happiness or satisfaction. Yet true happiness comes from a sense of inner peace and contentment, which in turn must be achieved through the cultivation of altruism, of love and compassion and elimination of ignorance, selfishness and greed.”

- Dalai Lama XIV

"Rừng là một tạo vật dị thường của lòng ân cầnnhân ái vô hạn, không đòi hỏi cho dinh dưỡng của nó và khuếch trương một cách rộng lượng những sản phẩm hành vi sống động của nó, dâng hiến bóng mát ngay cả cho người thợ đốn cây, kẻ tàn phá nó."

“The forest is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence that makes no demands for its sustenance and extends generously the products of its life activity; it affords protection to all beings, offering shade even to the axe-man who destroys it.” 
― Gautama Buddha

"Nguồn gốc của lòng thương yêusâu xa trong chúng tachúng ta có thể giúp người khác nhận ra nhiều hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một tư tưởng có thể làm giảm thiểu nổi khổ của người khác và đem đến niềm vui cho người ấy.

“The source of love is deep in us and we can help others realize a lot of happiness. One word, one action, one thought can reduce another person’s suffering and bring that person joy.” 
― Thich Nhat Hanh

"Hãy chia sẻ kiến thức của bạn. Đấy là cách để đạt đến sự sống mãi.

“Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.”

- Dalai Lama XIV

"Thông hiểu mọi sự là tha thứ mọi sự."

“To understand everything is to forgive everything” 
― Gautama Buddha

"Tôi tự hứa hẹn với mình là tôi sẽ vui sống mỗi phút của một ngày đã ban cho tôi để sống."

“I promise myself that I will enjoy every minute of the day that is given me to live.” 
― Thich Nhat Hanh

"Chúng ta chỉ là những người ivếng thăm hành tinh này. Chúng ta ở đây khoảng 90 năm hay 100 năm là tối đa. Trong khoảng thời gian ấy, chúng ta phải cố gắng để làm điều gì đấy tốt đẹp, điều gì đấy có ích cho đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta cống hiến đến hạnh phúc của người khác, thì chúng ta sẽ tìm thấy mục tiêu thật sự, mục tiêu ý nghĩa của đời sống."

“We are but visitors on this planet. We are here for ninty or one hundred years at the very most. During that period, we must try to do something good, something useful with our lives. If you contibute to other people’s happiness, you will find the true goal, the true meaning of life.”

- Dalai Lama XIV

"Tất cả mọi hiện tượng không tồn tại cố hữu do bởi duyên sinh.Tất cả mọi hiện tượng không tồn tại cố hữu do bởi lệ thuộc vào nhau."

“All phenomena do not inherently exist because of being dependent-arisings. All phenomena do not inherently exist because of being dependently imputed.” 
― Gautama Buddha

"Khi bạn nói điều gì đấy không tử tế, khi bạn làm điều gì đấy trả đủa, sự sân hận của bạn gia tăng. Bạn làm người khác khổ não, và người kia nói hay làm điều gì đấy đáp trả lại để được thoải mái nổi khổ não của người kia. Và đấy là vấn đề xung đột leo thang như thế nào."

“When you say something really unkind, when you do something in retaliation your anger increases. You make the other person suffer, and he will try hard to say or to do something back to get relief from his suffering. That is how conflict escalates.” 
― Thich Nhat Hanh

"Tôi tin rằng mục tiêu chính yếu của đời sống là để tìm hạnh phúc. Cho dù ta tin tưởng trong tôn giáo hay không, cho dù ta tin tưởng trong tôn giáo này hay tôn giáo kia, thì tất cả chúng ta đang tìm cầu hạnh phúc trong đời sống. Do vậy, tôi nghĩ, động cơ của đời sống chúng ta là đối với hạnh phúc."

“I believe the very purpose of our life is to seek happiness. Whether one believes in religion or not, whether one believes in that religion or this religion, we are all seeking something better in life. So, I think, the very motion of our life is towards happiness…”

― Dalai Lama XIV

"Phân tích qua tuệ giác đặc biệtnhận ra không có sự tồn tại cố hữu cấu thành sự thông hiểu về vô ngã."

“Analyzing through special insight and realizing the lack of inherent existence constitute understanding of the signless.” 
― Gautama Buddha

"Khi chúng ta chánh niệm, tiếp xúc sâu sắc với giây phút hiện tại, sự thấu hiểu của chúng ta về những gì đang diễn tiến càng sâu sắc hơn, và chúng ta bắt đầu được tràn đầy với sự công nhận, vui sướng, hòa bình và thương yêu."

“When we are mindful, deeply in touch with the present moment, our understanding of what is going on deepens, and we begin to be filled with acceptance, joy, peace and love.” 
― Thich Nhat Hanh

"Một vấn nạn với xã hội hiện tại của chúng tachúng ta có một thái độ đối với sự giáo dục giống như ở đấy nó đơn giản làm cho bạn sáng suốt hơn, làm cho bạn khéo léo hơn… Mặc dù xã hội chúng ta không nhấn mạnh điều này, nhưng việc sử dụng quan trọng nhất kiến thức và giáo dục là giúp chúng ta thấu hiểu tầm quan trọng của việc dấn thân trong những hành vi lương thiện hơn và đem đến sự nguyên tắc trong tâm thức chúng ta. Sự sử dụng thích đáng trí thông minhkiến thức của chúng ta là để ảnh hưởng những thay đổi từ bên trong để phát triển một trái tim đức hạnh.

“One problem with our current society is that we have an attitude towards education as if it is there to simply make you more clever, make you more ingenious… Even though our society does not emphasize this, the most important use of knowledge and education is to help us understand the importance of engaging in more wholesome actions and bringing about discipline within our minds. The proper utilization of our intelligence and knowledge is to effect changes from within to develop a good heart.”

- Dalai Lama XIV

"Hãy hành thiền. Hãy sống một cách trong sạch. Hãy tĩnh lặng tâm tư. Hãy làm việc của bạn với sự chủ động. Giống như mặt trăng, hãy xuất hiện từ sau đám mây? Chiếu sáng."

“‎Meditate. Live purely. Quiet the mind. Do your work with mastery. Like the moon, come out from behind the clouds! Shine.” 
― Gautama Buddha

"Tâm thức có thể đi đến một nghìn hướng, nhưng trên con đường xinh đẹp này, tôi bước đi trong hòa bình. Với mỗi bước chân, gió gió mát thổi, một bông hoa hé nở."

Ý về muôn vạn nẽo.

Thiền lộ tâm an nhiên,

Từng bước gió mát dậy,

Từng bước nở hoa sen.

“The mind can go in a thousand directions, but on this beautiful path, I walk in peace. With each step, the wind blows. With each step, a flower blooms.” 
― Thich Nhat Hanh

"Tự hài lòng mà thôi không quyết định một tham muốn hay hành động là tích cực hay tiêu cực. Sự phân biệt giữa một tham muốn hay hành động tiêu cực hoặc tích cực không phải nó cho bạn một cảm giác hài lòng, nhưng là do những kết quả căn bảntích cực hay tiêu cực.

“Self satisfaction alone cannot determine if a desire or action is positive or negative. The demarcation between a positive and a negative desire or action is not whether it gives you a immediate feeling of satisfaction, but whether it ultimately results in positive or negative consequences.”

Dalai Lama 

"Không có con đường đến hạnh phúc, hạnh phúccon đường."

“There is no way to happiness, happiness is the way.” 
― Gautama Buddha

"Tôi chú ý rằng con người đang đối diện với quá nhiều tiêu cực, với những gì sai lầm..Tại sao không thử cung cách khác, để nhìn vào bao dung và thấy những thứ tích cực, để chỉ xúc chạm với mọi thứ và làm chúng rộ nở bông hoa?"

“I have noticed that people are dealing too much with the negative, with what is wrong. ... Why not try the other way, to look into the patient and see positive things, to just touch those things and make them bloom?” 
― Thich Nhat Hanh

Một số người tai hại luôn luôn ở đấy. Hàng nghìn năm qua, họ luôn luôn ở đấy. Trong tương lai cũng thế.

Some mischievous people always there. Last several thousand years, always there. In future, also.
Dalai Lama 

"Những thứ sinh khởi một cách phụ thuộc không có sự tồn tại cố hữu."

"Những thứ từ nhân duyên sinh thì vô tự tánh."

“Those which arise dependently are free of inherent existence.” 
― Gautama Buddha

"Giây phút hiện tại đầy an lạchạnh phúc. Nếu bạn lưu tâm, bạn sẽ thấy nó."

“The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it.” 
― Thich Nhat Hanh

Nhiều người nói với tôi rằng, sau khi nghe suy nghĩ của bạn, tâm tư của họ trở nên hạnh phúc hơn.

Number of people have said to me, after hearing your thinking, their mind becomes much more happier.
Dalai Lama 

"Mỗi buổi sáng chúng ta lại sinh ra một lần nữa. Những gì chúng ta làm hôm nay là quan trọng nhất."

“Every morning we are born again. What we do today is what matters most.” 
― Gautama Buddha

"Từ bi là một động từ."

“Compassion is a verb.” 
― Thich Nhat Hanh

Tôi tự mô tả tôi như một thầy tu Phật Giáo giản dị. Không hơn không kém.

I describe myself as a simple Buddhist monk. No more, no less.
Dalai Lama 

"Mục tiêu đời sống của bạn là để tìm mục tiêu của bạn và đem toàn thể trái tim và tâm hồn của bạn cho nó."

“Your purpose in life is to find your purpose and give your whole heart and soul to it” 
― Gautama Buddha

"Nếu bạn khổ não và làm cho những người thương của bạn khổ não, thế thì không gì có thể biện hộ cho tham muốn của bạn."

“If you suffer and make your loved ones suffer, there is nothing that can justify your desire.” 
― Thich Nhat Hanh

"Tâm linh thật sự là một thái độ tình thần mà bạn có thế thực hành bất cứ lúc nào."

“True spirituality is a mental attitude you can practice at any time.”

- Dalai Lama XIV

"Nếu bạn thật sự yêu thương chính bạn, thì bạn sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác."

“If you truly loved yourself, you could never hurt another.” 
― Gautama Buddha

"Giữ gìn thân thể bạn khỏe mạnh là một biểu lộ biết ơn đến toàn thể vũ trụ - cây cối, những đám mây, mọi thứ."

“Keeping your body healthy is an expression of gratitude to the whole cosmos — the trees, the clouds, everything.” 
― Thich Nhat Hanh

"Theo quan điểm của khoa học, giáo thuyết nghiệp báo có thể là một giả định trừu tượng - nhưng cũng không hơn quá nhiều so với giả định toàn thể sự sống là vật chất và phát xuất từ một vấn đề thuần ngẫu nhiên."

“From the scientific view, the theory of karma may be a metaphysical assumption — but it is no more so than the assumption that all of life is material and originated out of pure chance”

- Dalai Lama XIV

"Giải pháp phải nồng ấm với tuổi trẻ, từ bi với tuổi già, tình cảm với sự cố gắng và bao dung với kẻ yếu đuốisai lạc. Đôi khi đối với cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã là tất cả những thứ này."

“Resolve to be tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic with the striving and tolerant with the weak and wrong. Sometime in your life, you will have been all of these.” 
― Gautama Buddha

"Sóng không cần phải chết để trở thành nước. Nó đã là nước."

“The wave does not need to die to become water. She is already water.” 
― Thich Nhat Hanh

"Kẻ thù là điều kiện cần thiết cho việc thực hành nhẫn nhục."

“The enemy is the necessary condition for practicing patience.”

- Dalai Lama XIV

"Khi người đệ tử đã sẳn sàng, vị thầy sẽ xuất hiện."

“When the student is ready, the teacher will appear.” 
― Gautama Buddha

"Chúng ta thường nghĩ hòa bình như sự vắng bóng của chiến tranh, rằng nếu những cường quốc cắt giảm kho vũ khí, chúng ta sẽ hòa bình. Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu vào vũ khí, chúng ta sẽ thấy tâm thức chính chúng ta - những thành kiến, sợ hãisi mê của chính chúng ta. Ngay cả nếu chúng ta di chuyển bom đạn lên mặt trăng, gốc rể của chiến tranh và gốc rể của bom đạn vẫn ở đấy, trong trái tim và tâm thức của chúng ta, và sớm hay muộn chúng ta sẽ chế tạo những trái bom mới. Hành động cho hòa bình là nhổ gốc rể từ chính chúng ta và từ trái tim của những người đàn ông và đàn bà. Để chuẩn bị chiến tranh, để cho hàng triệu người đàn ông và đàn bà cơ hội để thực hành việc giết hại ngày và đêm trong tâm thức họ, là gieo trồng những hạt giống của bạo động, sân hận, thất vọng, và sợ hãi mà chúng sẽ được trao truyền cho những thế hệ tương lai.

“We often think of peace as the absence of war, that if powerful countries would reduce their weapon arsenals, we could have peace. But if we look deeply into the weapons, we see our own minds- our own prejudices, fears and ignorance. Even if we transport all the bombs to the moon, the roots of war and the roots of bombs are still there, in our hearts and minds, and sooner or later we will make new bombs. To work for peace is to uproot war from ourselves and from the hearts of men and women. To prepare for war, to give millions of men and women the opportunity to practice killing day and night in their hearts, is to plant millions of seeds of violence, anger, frustration, and fear that will be passed on for generations to come. ” 
― Thich Nhat Hanh

"Thay vì tự hỏi TẠI SAO điều này đang xảy ra cho bạn, hãy xem xét tại sao điều này đang xảy ra cho BẠN."

“Instead of wondering WHY this is happening to you, consider why this is happening to YOU.”

- Dalai Lama XIV

"Bạn sẽ không bị trừng phạt vì sự sân hận của bạn; nhưng chính sự sân hận của bạn đã là sự trừng phạt của bạn."

“You will not be punished for your anger; you will be punished by your anger.” 
― Gautama Buddha

"Những cảm giác, cho dù là từ bi hay tham sân, phải nên được vượt thắng, nhận ra và chửa trị trên một căn bản bình đẳng tuyệt đối; bởi vì cả hai thứ là chính chúng ta. Quả quít tôi đang ăn là tôi. Cải xanh tôi đang trồng là tôi. Tôi gieo trồng với cả trái tim và tâm trí tôi. Tôi rửa sạch bình trà này với loại chú ý khi tắm cho Đức Phật hay Jesus sơ sanh. Không điều gì nên đối xử cẩn thận hơn thứ khác. Trong chánh niệm, từ bi, tham sân, cải xanh, và bình trà tất cả đều thiêng liêng.

“Feelings, whether of compassion or irritation, should be welcomed, recognized, and treated on an absolutely equal basis; because both are ourselves. The tangerine I am eating is me. The mustard greens I am planting are me. I plant with all my heart and mind. I clean this teapot with the kind of attention I would have were I giving the baby Buddha or Jesus a bath. Nothing should be treated more carefully than anything else. In mindfulness, compassion, irritation, mustard green plant, and teapot are all sacred.” 
― Thich Nhat Hanh

"Một trong những điểm căn bảnân cần. Với lòng ân cần, với từ ái và bi mẫn, với cảm giác của người ấy là cốt lõi của tình anh chị em, chúng ta sẽ có sự an bình nội tại. Cảm giác từ bi này là căn bản của an bình nội tại."

“One of the basic points is kindness. With kindness, with love and compassion, with his feeling that is the essence of brotherhood, sisterhood, one will have inner peace. This compassionate feeling is the basis of inner peace.”

- Dalai Lama XIV

"Ca ngợi và phiền trách, được và mất, vui sướng và đau buồn đến và đi như gió. Hãy vui vẻ, hãy ngơi nghỉ như một cây khổng lồ giữa tất cả chúng."

“Praise and blame, gain and loss, pleasure and sorrow come and go like the wind. To be happy, rest like a giant tree in the midst of them all” 
― Gautama Buddha

""Người ta nói rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh mình. Nhưng có lẻ là con người đã tạo ra Thiên Chúa trong hình dạng của loài người."

 

“It is said that God has created man in his own image. But it may be that humankind has created God in the image of humankind.” 
― Thich Nhat Hanh

"Mắt đền mắt…tất cả chúng ta đều mù."

 

“An eye for an eye….we are all blind”

― Dalai Lama XIV

"Đêm dài đối với người không ngủ được; đường dài đối với người mệt nhọc; cuộc đời dài đối với người khờ dại không biết chân lý."

“Long is the night to him who is awake; long is a mile to him who is tired; long is life to the foolish who do not know the true law.” 
― Gautama Buddha

"Bí mật của Đạo Phậtlìa bỏ tất cả mọi ý tưởng, khái niệm, nhằm để chân lý có cơ hội thẩm thấu, tự phơi bày."

“The secret of Buddhism is to remove all ideas, all concepts, in order for the truth to have a chance to penetrate, to reveal itself.” 
― Thich Nhat Hanh

"Bây giờ có rất nhiều, rất nhiều người trên thế giới, nhưng tương đối ít người chúng ta gặp gở, và thậm chí ít hơn nữa những người tạo rắc rối cho chúng ta. Thế nên khi bạn gặp một cơ hội như vậy cho việc thực tập nhẫn nhụcbao dung, bạn nên đối xử với nó với lòng biết ơn. Nó hiếm hoi. Giống như bất ngờ tìm thấy kho báu trong nhà bạn, bạn nên vui mừngbiết ơn đối với kẻ thù của bạn vì đã cung cáp cho bạn cơ hội quý báu ấy. Bởi vì nếu bạn có bao giờ thành công trong việc thực hành nhẫn nhụcbao dung, là những nhân tố thiết yếu trong việc chống lại với những cảm xúc tiêu cực, đó là qua những nổ lực của chính bạn và cũng là cơ hội được cung cấp bởi kẻ thù của bạn.

“Now there are many, many people in the world, but relatively few with whom we interact, and even fewer who cause us problems. So when you come across such a chance for practicing patience and tolerance, you should treat it with gratitude. It is rare. Just as having unexpectedly found a treasure in your own house, you should be happy and grateful toward your enemy for providing you that precious opportunity. Because if you are ever to be successful in your practice of patience and tolerance, which are critical factors in counteracting negative emotions, it is due to your own efforts and also the opportunity provided by your enemy.”

- Dalai Lama XIV

"Nói lời chân thật không trở nên giận dữ và mở lời khi được hỏi, ngay cả một ít thôi. Bằng ba điều kiện này người ấy được đến cõi chư thiên."

“Speak the truth do not become angered and give when asked, even be it a little. By these three conditions one goes to the presence of the gods.” 
― Gautama Buddha

"Bạn nên yêu thương trong một cách mà người được bạn thương yêu cảm thấy tự do."

“You must love in such a way that the person you love feels free.” 
― Thich Nhat Hanh

"Khi bạn thở vào, yêu thương chính bạn. Khi bạn thở ra yêu mến tất cả chúng sanh."

“As you breathe in, cherish yourself. As you breathe out, cherish all Beings.”

- Dalai Lama XIV

"Hãy tự thắp lên một ngọn đuốc cho bạn."

“Make of yourself a light.” 
― Gautama Buddha

"Thông hiểu có nghĩa là từ bỏ tri thức của bạn."

“Understanding means throwing away your knowledge.” 
― Thich Nhat Hanh

"Tôi tin tưởng rằng mục tiêu chính của đời sốnghạnh phúc. Tử chính cốt lõi của con người, chúng ta khao khát toại nguyện. Trong kinh nghiệm giới hạn của tôi tôi đã thấy rằng càng chăm sóc cho hạnh phúc của người khác, chúng ta càng có cảm giác cát tường. Việc trau dồi một cảm nhận gần gũi, ấm áp cho người khác tự động tâm tư ta thoải mái. Nó giúp loại bỏ bất cứ sợ hãi hay bất anchúng ta có thể có và cho chúng ta sức mạnh để đối phó với bất cứ chướng ngại nào chúng ta chạm trán. Đấy là nguồn gốc chính yếu của thành công trong đời sống. Vì chúng ta không phải là những tạo vật vật chất đơn độc, thật sai lầm để đặt tất cả hy vọng cho hạnh phúc vào sự phát triển ngoại tại mà thôi. Chìa khóa là sự phát triển hòa bình nội tại.

“I believe that the very purpose of life is to be happy. From the very core of our being, we desire contentment. In my own limited experience I have found that the more we care for the happiness of others, the greater is our own sense of well-being. Cultivating a close, warmhearted feeling for others automatically puts the mind at ease. It helps remove whatever fears or insecurities we may have and gives us the strength to cope with any obstacles we encounter. It is the principal source of success in life. Since we are not solely material creatures, it is a mistake to place all our hopes for happiness on external development alone. The key is to develop inner peace.”

- Dalai Lama XIV

"Phải có xấu ác cho nên việc tốt lành mới có thể minh chứng cho sự trong sạch trên đấy."

 

“There has to be evil so that good can prove its purity above it.” 
― Gautama Buddha

"Sự tin chắc của tôi là không có con đường đến hòa bình - hòa bình là con đường."

“It is my conviction that there is no way to peace - peace is the way.” 
― Thich Nhat Hanh

"Tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta, kẻ đối kháng và bè bạn, rằng cùng với nhau chúng ta mới có thể thành công trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn qua sự thấu hiểu và lòng yêu thương của con người, và rằng trong việc làm như thế chúng ta mới có thể giảm thiểu đớn đau và khổ não của tất cả chúng sanh."

“I pray for all of us, oppressor and friend, that together we may succeed in building a better world through human understanding and love, and that in doing so we may reduce the pain and suffering of all sentient beings.”

- Dalai Lama XIV

"Không đủ bóng tối trong cả thế gian để xua tan ánh sáng của một cây đèn cầy nhỏ."

“There isn't enough darkness in all the world to snuff out the light of one little candle.” 
― Gautama Buddha

"Nếu bạn thương yêu ai đấy, quà tặng lớn nhất mà bạn có thể cho họ là sự hiện diện của bạn."

“If you love someone, the greatest gift you can give them is your presence” 
― Thich Nhat Hanh

"Cốt lõi của bất cứ tôn giáo nào là trái tim tốt lành. Đôi khi tôi gọi từ ái và bi mẫn là một tôn giáo hoàn cầu. Đây là tôn giáo của tôi."

“The essence of any religion is good heart. Sometimes I call love and compassion a universal religion. This is my religion.”

- Dalai Lama XIV

"Những người với các ý kiến chỉ đi vòng quanh làm phiền người khác."

“People with opinions just go around bothering one another.” 
― Gautama Buddha

"Cảm ơn vô thường, cho nên mọi thứ là có thể."

“Thanks to impermanence, everything is possible.” 
― Thich Nhat HanhGoing Home: Jesus and Buddha as Brothers

"So sánh mức độ của sự sống trong vũ trụ, đời sống của một con người không hơn một đốm sáng bé nhỏ. Mỗi chúng ta chỉ là một kẻ viếng thăm hành tinh này, một người khách, người chỉ ở lại trong một thời gian giới hạn. Có ngu khờ gì hơn khi dành thời gian ngắn ngủi này để cô độc, buồn khổ hay trong xung đột với những người đồng hành của chúng ta? Một cách chắc chắn, tốt hơn nhiều là dùng thời gian ngắn ngủi này ở đây để sống một cuộc đời đầy đủ ý nghĩa, phong phú bởi cảm nhận liên kết với người khác và phục vụ họ."

“Given the scale of life in the cosmos, one human life is no more than a tiny blip. Each one of us is a just visitor to this planet, a guest, who will only stay for a limited time. What greater folly could there be than to spend this short time alone, unhappy or in conflict with our companions? Far better, surely, to use our short time here in living a meaningful life, enriched by our sense of connection with others and being of service to them.”

- Dalai Lama XIV

"Ôm giữ nổi giận hờn giống như uống thuốc độc và mong đợi người khác chết."

“Holding onto anger is like drinking poison and expecting the other person to die.” 
― Gautama Buddha

"Gốc rể của bạo động ở trong cuộc đời bạn, và hãy học để sống một cách từ bichánh niệm. Hãy nói hòa bình. Khi bạn có hòa bình bên trong, hòa bình thật sự với người khác là có thể."

“Root out the violence in your life, and learn to live compassionately and mindfully. Seek peace. When you have peace within, real peace with others is possible.” 
― Thich Nhat Hanh

"Những gì ta hành động và suy nghĩ trong cuộc đời của chính chúng ta, rồi thì, sẽ trở thành cực kỳ quan trọng khi tác động đến mọi thứ chúng ta liên hệ đến."

“What we do and think in our own lives, then, becomes of extreme importance as it effects everything we’re connected to.”

― Dalai Lama XIV

"Đời sống là một dòng sông luôn luôn tuôn chảy. Đừng chấp chặc vào mọi thứ. Hãy hành động cần mẫn."

“life is a river always flowing. do not hold onto things. work hard.” 
― Gautama Buddha

"Các hành động của tôi là hành trang thật sự duy nhất của tôi. Tôi không thể thoát khỏi những hậu quả của những hành động của tôi. Các hành động của tôi là mặt đất mà tôi đứng trên ấy."

“My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand.” 
― Thich Nhat Hanh

"Phiền não được phân loại như những nhân tố tinh thần ngoại vi và tự chúng khôn g phải của bất kỳ thứ nào trong sáu thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý", tuy nhiên, khi bất cứ nhân tố phiền não tinh thần nào biểu hiện, một thức tiềm tàng dưới ảnh hưởng của nó, đi đến bất cứ nơi nào phiền não hướng nó đến, và 'tích tập' là một hành động xấu. Có rất nhiều loại phiền não khác nhau, nhưng đứng đầu trong chúng là tham dục, thù hận, tự kiêu, tà kiến,… Trong những thứ này, tham dục và thù hận là đứng đầu. Do bởi một sự dính mắc khởi đầu đối với chính mình, thù hận sinh khởi khi điều gì đấy không muốn xảy ra. Xa hơn, qua việc bị dính mắc với tự ngã tự kiêu chấp chặc tính siêu việt sinh khởi, và tương tự thế khi ta không có kiến thức về điều gì đấy, một tà kiến chấp chặc đối tượng vào kiến thức này là không tồn tại sinh khởi. Chấp ngã và v.v… sinh khởi trong một năng lực to lớn như thế nào? Do bởi nhân duyên vô thỉ, tâm chấp chặc vào cái 'tôi', cái 'tôi' ngay cả trong những giấc mơ, và qua năng lực của nhận thức này, chấp ngã xảy ra. Đây là một nhận thức sai lầm về cái 'tôi' sinh khởi do bởi ta thiếu kiến thức xem xét kiểu thức tồn tại của mọi thứ. Sự thật là tất cả mọi đối tượng là trống rỗng sự tồn tại cố hữu (vô tự tánh) bị chướng ngại và ta cho là mọi vật tồn tại một cách cố hữu; nhận thức mạnh mẽ của cái 'tôi' xuất phát từ điều này. Do thế, quan điểm mọi hiện tượng tồn tại cố hữu là si mê phiền não là gốc rể căn bản của tất cả mọi phiền não."

“afflictions are classed as peripheral mental factors and are not themselves any of the six main minds [eye, ear, nose, tongue, body and mental consciousnesses]. However, when any of the afflicting mental factors becomes manifest, a main mind [a mental consciousness] comes under its influence, goes wherever the affliction leads it, and ‘accumulates’ a bad action. There are a great many different kinds of afflictions, but the chief of them are desire, hatred, pride, wrong view and so forth. Of these, desire and hatred are chief. Because of an initial attachment to oneself, hatred arises when something undesirable occurs. Further, through being attached to oneself the pride that holds one to be superior arises, and similarly when one has no knowledge of something, a wrong view that holds the object of this knowledge to be non-existent arises. How do self-attachment and so forth arise in such great force? Because of beginningless conditioning, the mind tightly holds to ‘i, i’ even in dreams, and through the power of this conception, self-attachment and so forth occur. This false conception of ‘i’ arises because of one’s lack of knowledge concerning the mode of existence of things. The fact that all objects are empty of inherent existence is obscured and one conceives things to exist inherently; the strong conception of ‘i’ derives from this. Therefore, the conception that phenomena inherently exist is the afflicting ignorance that is the ultimate root of all afflictions.”

― Dalai Lama XIV

"Người trải nghiệm sự hòa hiệp của đời sống thì sẽ thấy chính mình trong tất cả chúng sanh, và tất cả chúng sanh trong chính mình, và nhìn mọi thứ với con mắt không phân biệt."

“He who experiences the unity of life sees his own Self in all beings, and all beings in his own Self, and looks on everything with an impartial eye.”
Gautama Buddha

"Trong tình thương chân thật, bạn đạt đến giải thoát.

“In true love, you attain freedom.” 
― Thich Nhat Hanh

"Nguồn gốc căn bản của hạnh phúc không phải là tiền bạc hay quyền lực, nhưng là sự nhiệt tâm."

“The ultimate source of happiness is not money and power, but warm-heartedness”

- Dalai Lama XIV

"Bạn là những gì bạn đã từng là. Bạn sẽ là những gì bạn đang làm hiện nay."

"Dục tri tiền thế nhân,. Kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả,. Kim sanh tác giả thị. "

“What you are is what you have been. What you'll be is what you do now.”
Gautama Buddha

"Khi chúng ta nghe hay đọc điều gì đó mới mẻ, chúng ta chỉ so sánh nó với những ý tưởng của chính chúng ta. Nếu nó giống nhau, chúng ta chấp nhận nó và nói là nó đúng. Nếu nó không giống, chúng ta nói là nó sai. Trong cả hai trường hợp, chúng ta không học hỏi được gì."

“Usually when we hear or read something new, we just compare it to our own ideas. If it is the same, we accept it and say that it is correct. If it is not, we say it is incorrect. In either case, we learn nothing.” 
― Thich Nhat Hanh

"Vẫn dửng dưng đối với những thử tháchchúng ta đối diện là không thể biện hộ được. Nếu mục tiêu là cao quý, cho dù nó có được hiện thực trong kiếp sống này hay không thì cũng rất không thích đáng. Do vậy, những gì chúng ta phải làm là cố gắngkiên nhẫn và không bao giờ bỏ qua."

“To remain indifferent to the challenges we face is indefensible. If the goal is noble, whether or not it is realized within our lifetime is largely irrelevant. What we must do therefore is to strive and persevere and never give up.”

- Dalai Lama XIV

"Nếu bạn không tìm thấy người nào hổ trợ bạn trên con đường tâm linh, hãy cất bước một mình. Không đồng hành với kẻ chưa chín chắn."

“If you find no one to support you on the spiritual path, walk alone. There is no companionship with the immature.”
Gautama Buddha

"Nếu lòng yêu thương của chúng ta chỉ là một ý chí sở hữu, đó không phải là từ ái yêu thương."

“If our love is only a will to possess, it is not love.” 
― Thich Nhat Hanh

"Tôi không nói với bạn rằng cách của tôi là tốt nhất. Quyết định tùy ở bạn. Nếu bạn thấy điểm nào đó có thể là thích hợp với bạn, thế thì bạn có thể thực hành để tự trải nghiệm. Nếu bạn thấy rằng nó không lợi ích, bạn có thể buông bỏ nó."

“I will not propose to you that my way is best. The decision is up to you. If you find some point which may be suitable to you, then you can carry out experiments for yourself. If you find that it is of no use, then you can discard it.”

- Dalai Lama XIV

"Không có gì đe dọa hơn thói quen nghi ngờ. Nghi ngờ làm chia rẻ loài người. Nó là thuốc độc làm tan rả tình bạn và đổ bể những mối quan hệ đáng yêu. Nó là gai góc gây tức tối và làm tổn thương; nó là một cây gươm giết người."

“There is nothing more dreadful than the habit of doubt. Doubt separates people. It is a poison that disintegrates friendships and breaks up pleasant relations. It is a thorn that irritates and hurts; it is a sword that kills.” 
― Gautama Buddha

"Cho đến khi có hòa bình giữa các tôn giáo thì mới có hòa bình trên thế giới."

“Until there is peace between religions, there can be no peace in the world.” 
― Thich Nhat Hanh

"Chúng ta phải nhận ra rằng khổ đau của một người hay một nước là khổ đau của cả nhân loại."

“We must recognize that the suffering of one person or one nation is the suffering of humanity.”

- Dalai Lama XIV

"Chính ta, cũng như bất cứ chúng sanh nào trong toàn thể vũ trụ, xứng đáng với lòng thương yêu và tình cảm của ta."

“You yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection” 
― Gautama Buddha

"Tặng phẩm quý giá mà chúng ta có thể ban tặng đến mọi người là sự chú ý của chúng ta. Khi chánh niệm ôm ấp những người thương của chúng ta, chúng sẽ rộ nở như những bông hoa."

“The most precious gift we can offer anyone is our attention. When mindfulness embraces those we love, they will bloom like flowers.” 
― Thich Nhat Hanh

"Chúng ta nên quán chiếu trên ý tưởng rằng vì từ thời vô thỉ tinh thần chúng sanh không ổn định bởi vì họ bị nô lệ bởi vọng tưởng, họ thiếu con mắt tuệ trí để thấy con đường đưa đến niết bàngiác ngộ, và họ thiếu sự hướng dẫn cần thiết của một vị thầy tâm linh. Phút này qua phút khác, họ đang ấp ủ những hành vi tiêu cực, là những thứ cuối cùng sẽ mang đến sự sa ngã của họ."

“We should reflect on the idea that since the beginning of time sentient beings have been mentally unstable because they have been slaves of delusion, they lack the eye of wisdom to see the path leading to nirvana and enlightenment, and they lack the necessary guidance of a spiritual teacher. Moment by moment they are indulging in negative actions, which will eventually bring about their downfall.”

- Dalai Lama XIV

"Vì lợi ích của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng từ bi đối với thế giới. "

For the good of the many, for the happiness of the many, out of compassion for the world.” 
― Gautama Buddha

"Mỗi thời khắc là cơ hội cho chúng ta thực hiện hòa bình với thế giới, để làm cho hòa bình hiện thực cho thế giới, để làm hạnh phúc có thể cho thế giới."

“Each moment is a chance for us to make peace with the world, to make peace possible for the world, to make happiness possible for the world.” 
― Thich Nhat Hanh

"Khi vô ngã được thấy trong các đối tượng, hạt giống của luân hồi sinh tử được tiêu hủy."

“When selflessness is seen in objects, the seed of cyclic existence is destroyed.”

- Dalai Lama XIV

"Ngôn ngữ không biểu lộ tư tưởng tốt lắm; mọi thứ lập tức bị khác biệt, hơi bị bóp méo, chút nào đó ngu ngơ. Và tuy thế nó cũng làm vui lòng ta và dường như đúng rằng những gì giá trịtuệ trí của người này dường như khôngý nghĩa gì với người khác."

“Words do not express thoughts very well; every thing immediately becomes a little different, a little distorted, a little foolish. And yet it also pleases me and seems right that what is of value and wisdom of one man seems nonsense to another.” 
― Gautama Buddha

"Chúng ta cất bước giống như (chúng ta đang vội vã), chúng ta ghi dấu vết của lo lắng và buồn đau trên mặt đất. Chúng ta phải bước đi trong một cách mà chúng ta chỉ để lại dấu ấn của hòa bình và tĩnh lặng trên mặt đất… Hãy tỉnh thức về sự tiếp xúc giữa bàn chân và mặt đất. Hãy cất bước giống như bạn đang hôn mặt đất với bàn chân bạn."

“When we walk like (we are rushing), we print anxiety and sorrow on the earth. We have to walk in a way that we only print peace and serenity on the earth... Be aware of the contact between your feet and the earth. Walk as if you are kissing the earth with your feet.”
Thich Nhat Hanh

"Thế giới cũng đã kinh nghiệm rằng sự lớn mạnh của kinh tế, tự nó, không thể khép lại khoảng cách giữa giàu và nghèo."

“The world has also learned that economic growth, by itself, cannot close the gap between rich and poor.”
― Dalai Lama XIV

"Bố thí mang đến hạnh phúc tại mỗi giai tầng của nó. Chúng ta trải nghiệm sung sướng trong việc hình thành xu hướng rộng lượng. Chúng ta trải nghiệm vui sướng trong hành động thật sự của việc ban cho thứ gì đấy. Và chúng ta trải nghiệm vui sướng trong việc nhớ lại sự kiện chúng ta đã ban tặng."

“Generosity brings happiness at every stage of its expression. We experience joy in forming the intention to be generous. We experience joy in the actual act of giving something. And we experience joy in remembering the fact that we have given.” 
― Gautama Buddha

"Chung quanh chúng ta, đời sống bừng lên những mầu nhiệm -- một ly nước, một tia sáng, một lá cây, một con sâu rọm, một bông hoa, một nụ cười, những hạt mưa rơi. Nếu chúng ta sống trong tỉnh thức, thật dễ dàng để thấy những mầu nhiệmmọi nơi. Mỗi con người là một sự đa dạng của mầu nhiệm. Mắt thấy hàng nghìn màu sắc, hình tượng, và kiến trúc; tai nghe tiếng vo ve của con ong hay tiếng sấm sét; một bộ não suy nghĩ về một vết bụi cũng dễ như toàn vũ trụ; một trái tim đập trong giai điệu với nhịp tim đập của toàn thể chúng sanh. Khi chúng ta mệt nhọc và cảm thấy thối chí bởi những vật vả của đời sống hàng ngày, chúng ta có thể chú ý những mầu nhiệm này, nhưng chúng luôn luôn ở đấy.

“Around us, life bursts with miracles--a glass of water, a ray of sunshine, a leaf, a caterpillar, a flower, laughter, raindrops. If you live in awareness, it is easy to see miracles everywhere. Each human being is a multiplicity of miracles. Eyes that see thousands of colors, shapes, and forms; ears that hear a bee flying or a thunderclap; a brain that ponders a speck of dust as easily as the entire cosmos; a heart that beats in rhythm with the heartbeat of all beings. When we are tired and feel discouraged by life's daily struggles, we may not notice these miracles, but they are always there.”
Thich Nhat Hanh

"Mỗi hành động của con người trở thành nguy hiểm khi nó xuất phát từ cảm xúc của con người. Khi chúng được biểu lộ với cảm giác và sự tôn trọng cho những giá trị nhân bản, tất cả mọi hành vi trở thành xây dựng.”

“Every human actions becomes dangerous when it is deprived of human feeling. When they are performed with feeling and respect for human values, all activities become constructive.”
― Dalai Lama XIV

"Hãy làm người giận dữ im lặng với yêu thương. Hãy làm người hung ác im lặng với ân cần. Hãy làm người khốn khó im lặng với bố thí. Hãy làm người dối trá im lặng với sự thật."

“Silence the angry man with love. Silence the ill-natured man with kindness. Silence the miser with generosity. Silence the liar with truth.” 
― Gautama Buddha

"Chấp trước với các khái niệm là trở ngại lớn nhất đối với con đường tâm linh."

“Attachment to views is the greatest impediment to the spiritual path.”
Thich Nhat Hanh

"Không một trạm không gian hay một tâm giác ngộ có thể được hiện thực hay thực chứng trong một ngày."

Neither a space station nor an enlightened mind can be realized in a day.”
― Dalai Lama XIV,

"Buồn chán tạo ra nhiều kẻ cờ bạc hơn là tham lam, nhiều kẻ say sưa hơn là khát nước, và có lẻ nhiều kẻ tự tử như tuyệt vọng."

“Ennui has made more gamblers than avarice, more drunkards than thirst, and perhaps as many suicides as despair.” 
― Gautama Buddha

"Sống với giây phút hiện tại là một phép lạ. Phép lạ không phải đi trên nước. Phép lạ là đi trên Trái đất xanh trong giây phút hiện tại để nhận ra sự an bìnhkỳ diệu đang hiện hữu bây giờ."

“To live in the present moment is a miracle. The miracle is not to walk on water. The miracle is to walk on the green Earth in the present moment, to appreciate the peace and beauty that are available now.”
Thich Nhat Hanh

"Những ai chỉ có chút ít quan tâm trong tâm linh không nên nghĩ rằng những giá trị nhân bản nội tại không liên hệ với bạn. Niềm hòa bình nội tại của một tâm tỉnh giác và tĩnh lặng là cội nguồn của hạnh phúcsức khỏe thật sự. Sự thông minh của loài người nói với chúng ta rằng những cảm xúc nào của chúng tatích cực và hữu ích và những thứ nào là tai hại và để kiềm chế hay kiêng tránh."

“Those who have little interest in spirituality shouldn’t think that human inner values don’t apply to you. The inner peace of an alert and calm mind, are the source of real happiness and good health. Our human intelligence tells us which of our emotions are positive and helpful and which are damaging and to be restrained or avoided. 
― Dalai Lama XIV

"Nếu bạn nhìn sâu vào lòng bàn tay của bạn, bạn sẽ thấy cha mẹ và tất cả các thế hệ của tổ tông bạn. Tất cả đã sống trong giây phút hiện tại này. Mỗi người hiện diện trong thân thể bạn. Bạn là sự tiếp nối của mỗi người này."

“If you look deeply into the palm of your hand, you will see your parents and all generations of your ancestors. All of them are alive in this moment. Each is present in your body. You are the continuation of each of these people.”
Thich Nhat Hanh

 Ẩn Tâm Lộ ngày 19-7-2013

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)