Đường đến an bình thật sự (10)

02/07/20153:12 SA(Xem: 12238)
Đường đến an bình thật sự (10)

ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (10) 
Đức Đạt Lai Lạt Ma
Tuệ Uyển chuyên ngữ
Wednesday, March 11, 2015

"Mỗi buổi sáng khi thức dậy hãy nghĩ:
Tôi đang sống,
Tôi có một thân người quý giá,
Tôi sẽ không lãng phí nó.
Tôi sẽ sử dụng với tất cả năng lượng của tôi để tự phát triển tôi,
Tôi sẽ mở rộng trái tim tôi đến những người khác,
Tôi sẽ đạt đến Giác Ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.
Tôi sẽ không để cho tôi sân hận
Hay nghĩ xấu về người khác.
Tôi sẽ làm lợi ích cho người khác một cách tối đa mà tôi có thể."

“Every morning think as you wake up:
I am alive,
I have a precious human life,
I am not going to waste it.
I am going to use all of my energies to develop myself,
To expand my heart out to others,
To achieve enlightenment for the benefit of all beings.
I am not going to get angry,
Or think badly about others.
I am going to benefit others as much as I can

Kinh nghiệm cho thấy rằng sự tĩnh lặng nội tại to lớn nhất đến từ việc phát triển lòng từ ái và bi mẫn. Càng quan tâm đến niềm hạnh phúc của  người khác bao nhiêu, thì chúng ta càng cảm thấy sự cát tường của chúng ta lớn hơn bấy nhiêu. Trau dồi một cảm nhận gần gũi ấm áp với người thì tâm thức tự động thoái mái. Nó giúp loại trừ sự sợ hãibất an của chúng ta và cho chúng ta sức mạnh nội tại để đối diện với chướng ngại - đấy là cội nguồn căn bản của thành công trong đời sống.

Experience has shown me that the greatest inner tranquillity comes from developing love and compassion. The more we care for the happiness of others, the greater is our own sense of well-being. Cultivating a close, warm-hearted feeling for others automatically puts the mind at ease. It helps remove our fears and insecurities and gives us strength to face obstacles - it is the ultimate source of success in life.

Điều thú vị về tham dục là mặc dù động cơ tiềm tàng là để tìm kiếm sự thỏa mãn, nhưng ngay cả sau khi đạt được những gì bạn muốn, thì bạn vẫn không thỏa mãn. Chính là sự không chấm dứt này, đòi hỏi mãi đến nổi đưa đến rắc rối. Trái lại, nếu bạn thật sự toại nguyện, thì không hề gì cho dù bạn có được những gì bạn muốn hay không. Cách nào đi nữa, bạn sẽ vẫn toại nguyện.

The interesting thing about greed is that although the underlying motive is to seek satisfaction, even after obtaining what you want, you’re still not satisfied. It’s this endless, nagging desire for more that leads to trouble. On the other hand, if you’re truly contented, it doesn't matter whether you get what you want or not. Either way, you remain content.

Tôi chắc là tất cả chúng ta đồng ý rằng chúng ta cần vượt thắng bạo động, nhưng trước nhất chúng ta cần thẩm tra để xem nó có bất cứ giá trị nào không. Theo một nhận thức thực tiển cực đoan, trong những trường hợp nào đó thì bạo động hiện diện là hữu ích. Chúng ta có thể giải quyết một rắc rối một cách nhanh chóng bằng sức mạnh. Nhưng sự thành công này thường là cái giá phải trả của quyền lợilợi ích của những kẻ khác. Mặc dù một rắc rối đã được giải quyết, nhưng hạt giống của một rắc rối khác đã được gieo rắc.

I’m sure all of us agree that we need to overcome violence, but we first need to examine whether it has any value. From a strictly practical perspective, on certain occasions violence appears to be useful. We can solve a problem quickly by force. But this success is often at the expense of the rights and welfare of others. Although one problem has been solved, the seed of another has been planted.

Thường thật khó khăn để phán xét vấn đề hành động của chúng tatác động của chúng vào môi trường có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Điều rõ ràng rằng chúng ta là chủng loại duy nhất với năng lực để hủy diệt trái đất. Chim chóc và côn trùng khôngnăng lực ấy, cũng không bất cứ động vật nào khác. Và tuy thế nếu chúng ta có khả năng để hủy diệt trái đất, thì chúng ta cũng có khả năng để bảo vệ nó. Tôi tin rằng chúng ta có  trách nhiệm khẩn cấp để làm như vậy.

It is often difficult to judge how our actions and their impact on the environment are likely to affect others. What is clear is that we are the only species with the power to destroy the earth. Birds and insects have no such power, nor does any other mammal. And yet if we have the capacity to destroy the earth, we also have the capacity to protect it. I believe we have an urgent responsibility to do so.

Dường như đối với một số người ý tưởng về từ bi đòi hỏi một sự bất chấp hoàn toàn hay ngay cả sự hy sinh những sự quan tâm của họ. Không phải như vậy. Trong thực tế, trước nhất quý vị phải có một nguyện ước hạnh phúc cho chính mình - nếu quý vị không yêu mến chính mình như vậy, thì làm sao quý vị yêu thương người khác?

It seems that for some people the idea of compassion entails a complete disregard for or even a sacrifice of their own interests. This is not the case. In fact, you first of all have to have a wish to be happy yourself – if you don’t love yourself like that, how can you love others?

Liên hệ hổ tương là một quy luật nền tảng của tự nhiên. Ngay cả những con côn trùng bé nhỏ cùng tồn tại nhờ sự hợp tác với nhau. Sự tồn tại của chính chúng ta cũng lệ thuộc vào sự giúp đở của những người khác rằng nhu cầu cho yêu thương nằm trong chính cốt lõi của sự tồn tại của chúng ta. Đấy là tại sao chúng ta cần trau dồi một cảm nhận chân thành về trách nhiệm và cả một sự quan tâm chân thành về lợi ích của những người khác.

Interdependence is a fundamental law of nature. Even tiny insects survive by cooperating with each other. Our own survival is so dependent on the help of others that a need for love lies at the very core of our existence. This is why we need to cultivate a genuine sense of responsibility and a sincere concern for the welfare of others.

Từ bi là điều gì đó chúng ta có thể tin cậy. Ngay cả nếu chúng ta đối diện với những rắc rối kinh tế và sự may mắn của chúng ta suy thoái, thì chúng ta vẫn có thể chia sẻ lòng từ bi của chúng ta với những con người đồng loại của chúng ta. Những nền kinh tế quốc gia và quốc tế là chủ đề của nhiều sự đi lênđi xuống, nhưng qua chúng tất cả chúng ta có thể duy trì thái độ từ bi mà nó sẽ đưa chúng ta xuyên qua những khó khăn.

Compassion is something we can count on. Even if we face economic problems and our fortunes decline, we can still share our compassion with our fellow human beings. National and global economies are subject to many ups and downs, but through them all we can retain a compassionate attitude that will carry us through.

Sự thực tập chính của tôi là dâng hiến thân thể, lời nói và tâm ý của tôi vì lợi ích của người khác. Tôi hy vọng có thể tiếp tục làm việc này cho một thời gian lâu dài nào đó. Lời nguyện cầu tâm đắc của tôi là: "Cho đến khi không gian còn tồn tại, Và cho đến khi chúng sanh còn hiện hữu, Cho đến lúc ấy tôi nguyện cũng hiện diện, Để xua tan nổi đau của trần thế."

My main practice is to dedicate my body, speech and mind to the welfare of others. I hope to be able to continue to do this for some time yet. My favourite prayer is: "For as long as space endures, And for as long as living beings remain, Until then may I too abide, To dispel the misery of the world.

Trau dồi lòng ân cầnquan tâm đến người khác làm phát sinh một loại sức mạnh nội tại. Bất chấp những khó khăn hay vấn nạn mà quý vị đối diện là gì, thì trong phạm vi này chúng dường như ít quan trọng hơn và ít rắc rối hơn đối với quý vị. Sức mạnh nội tại, sự tự tin và can đảm mà quý vị có được bằng việc tập trung vào nhu cầu của những người khác thay vì của chính quý vị, sẽ đem đến với nó một cảm giác tĩnh lặng sâu sắc của sự toại nguyện.

Cultivating care and concern for others gives rise to a kind of inner strength. No matter what difficulties or problems you face, in this wider context they’ll seem less significant and troubling to you. The inner strength, self-confidence and courage you gain by focussing on others’ needs instead of your own, brings with it a deep, calm sense of satisfaction.

Tính cách thiện cảm không chỉ làm tĩnh lặng tâm thức, nó còn tốt cho sự cát tường thân thể của chúng ta. Trái lại, thù oán, ganh tỵsợ hãi quấy rầy tâm thức chúng ta, chúng làm thân thểtinh thần chúng ta bị khuấy động. Một sự khuấy động như vậy là phiền não, là thứ cho thấy nhu cầu cho sự hòa bình của tâm hồn trong huyết quản của chúng ta.

An affectionate disposition not only calms the mind, it’s good for our physical well-being too. On the other hand, hatred, jealousy and fear disturb our peace of mind, they make us agitated physically and mentally. Such agitation is disturbing, which shows that the need for peace of mind is in our blood.

Một khi quý vị phát triển sự tự tin trong khả năng của chính quý vị, thì quý vị có thể thực hiện một sự cống hiến thật sự cho việc tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Sự tự tin là rất quan trọng. Không chỉ trong cảm nhận của sự tự hào nông cạn, nhưng như là một sự tỉnh thức thật sự của những gì quý vị có thể làm. Như những con người chúng ta có thể chuyển hóa chính chúng ta bằng những phẩm chất tốt đẹp của chúng tagiảm thiểu những lỗi lầm của chúng ta. Tính thông minh của chúng ta cho  phép chúng ta phán xét những gì tốt đẹp với những gì tổn hại.

Once you develop confidence in your own ability, you’ll be able to make a real contribution to creating a better world. Self-confidence is very important. Not in the sense of blind pride, but as a realistic awareness of what you can do. As human beings we can transform ourselves by our good qualities and reducing our faults. Our intelligence enables us to judge what is good from what is harmful.

Quan tâm về người khác đặc biệt liên hệ trong thế giới ngày nay. Nếu chúng ta quan tâm đến mối liên hệ hổ tương phức tạp của đời sống hiện đại của chúng ta, vấn đề chúng ta lệ thuộc vào người khác và người khác lệ thuộc vào chúng ta như thế nào, thì quan điểm của chúng ta sẽ thay đỏi. Chúng ta bắt đầu thấy 'người khác' không như thế nào đấy xa cách chúng ta, nhưng như những người mà chúng ta liên hệ đến, những người gần gũi với chúng ta; chúng ta sẽ không còn cảm thấy dững dưng với họ.

 

Being concerned about other people is especially relevant in today's world. If we consider the complex inter-connectedness of our modern lives, how we depend on others and others depend on us, our outlook will change. We’ll begin to see 'others' not as somehow distant from us, but as people we are in touch with, people close to us; we will no longer feel indifferent to them.

 

Những tư tưởngcảm xúc phiền não phá hoại ngầm chính những nguyên nhân của hòa bình và hạnh phúc. Nếu quý vị suy nghĩ một cách rõ ràng về nó, thật vô nghĩa để nghĩ rằng quý vị đang tìm cầu hạnh phúc, nếu quý vị không làm gì để ức chế sân hận, thù oán cùng những tư tưởngcảm xúc hiểm độc.

Destructive thoughts and emotions undermine the very causes of peace and happiness. If you think clearly about it, it makes no sense to think you’re seeking happiness, if you do nothing to restrain angry, spiteful, and malicious thoughts and emotions.

Bất cứ việc làm tốt lành gì quý vị thực hiện, thì chắc quý vị cũng sẽ đối diện với những rắc rốichướng ngại. Do thế, thật quan trọng để kiểm tra động cơ của quý vị. Nó giúp để trung thựcchân thật. Nếu những gì quý vị làm là tốt cho người khác, thì nó cũng sẽ tốt cho quý vị. Một khi quý vị biết mục tiêu có thể được đạt đến, thì quý vị nên cố gắng để theo đuổi đến kết quả cuối cùng.  Sau đó, ngay cả nếu quý vị không đạt được nó, thì tối thiểu quý vị sẽ không có nguyên nhân để hối hận.

Whatever good work you do, you’re bound to face problems and obstacles. Therefore, it’s important to check your motivation. It helps to be truthful and honest. If what you do is good for others, it’ll be good for you too. Once you know your goal can be reached, you should try to follow it through to the end. Then, even if you don’t achieve it, at least you’ll have no cause for regret.

Sự hòa hiệp giữa những truyền thống tôn giáo khác nhau là thiết yếu cho hòa bình thế giới. Sự hòa hiệp chân thành nên được thành lập trên sự tôn trọng hổ tương. Và sự tôn trọng phải được căn cứ trên một sự thừa nhận rằng tất những truyền thống tôn giáo chính trên thế giới có khả năng để giúp con người sống hòa bình với chính họ, với nhau và với môi trường.

Harmony among our different religious traditions is essential for world peace. Genuine harmony should be founded on mutual respect. And respect should be based on a recognition that all the world's major religious traditions are similar in having the potential to help human beings live at peace with themselves, with each other and with the environment.

Cách để phát triển hòa bình nội tại qua thiền tập bắt đầu với việc nhận ra rằng người phá hoại hòa bình nội tại không phải là một kẻ thù ngoại tại nào đó, mà là trong chính chúng ta. Do thế, giải pháp cũng là ở bên trong chúng ta. Tuy nhiên, sự thay đổi bên trong đó không xảy ra một cách lập tức trong cách như chúng ta bật công tắc đèn, nhưng là hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.

The way to develop inner peace through meditation begins with the recognition that the destroyer of inner peace is not some external foe, but is within us. Therefore, the solution is within us too. However, that inner change does not take place immediately in the way that we switch on a light, but takes weeks, months and years.

Như những con người, mỗi chúng ta có một trách nhiệm để lo lắng cho nhân loại. Biểu lộ sự quan tâm đến người khác đem đến sức mạnh nội tại và sự toại nguyện sâu xa. Như những động vật xã hội, loài người cần tình thân hữu, nhưng tình thân hữu không đến từ sự giàu sangquyền lực, mà đến từ việc biểu lộ lòng từ bi và quan tâm cho người khác.

As human beings we each have a responsibility to care for humanity. Expressing concern for others brings inner strength and deep satisfaction. As social animals, human beings need friendship, but friendship doesn’t come from wealth and power, but from showing compassion and concern for others.

Lòng từ bi đáp ứng nhu cầu của điều kiện thân thể vật lý, trái lại sân hận, sợ hãingờ vực làm tổn hại sự cát tường của chúng ta. Do vậy, giống như chúng ta được dạy về tầm quan trọng của vệ sinh thân thể đối với sức khỏe thân thể, thì để bảo đảm cho tâm thức khỏe mạnh, chúng ta cần học hỏi về một loại vệ sinh cảm xúc nào đó.

Compassion suits our physical condition, whereas anger, fear and distrust are harmful to our well-being. Therefore, just as we learn the importance of physical hygiene to physical health, to ensure healthy minds, we need to learn some kind of emotional hygiene.

Không có tự do, sự sáng tạo không thể phát triển. Quyền tự do là thiết yếu cho sự tiến triển trong bất cứ xã hội nào; và liên quan đến vấn đề này là một ý thức trách nhiệm toàn cầu.

Without freedom, creativity cannot flourish. The right to freedom is crucial to progress in any society; and the context is having a sense of global responsibility.

Theo quan điểm của tôi thì mọi thứ phát sinh từ tâm thức. Phẩm chất những hành vi của chúng ta lệ thuộc vào động cơ của chúng ta.  Một sự hiểu rõ về loài người, bi mẫn và từ ái là thiết yếu cho điều này. Cho dù chúng ta làm việc trong khoa học, nông nghiệp, hay chính trị, nếu chúng ta nhiệt tình về việc ấy, sự đóng góp của chúng ta sẽ là tích cực.

From my point of view all things originate with the mind. The quality of our actions depends on our motivation. A real appreciation of humanity, compassion, and love are crucial to this. Whether we work in science, agriculture, or politics, if we’re good hearted about it, our contribution will be positive.

Một ý thức toại nguyện là thiết yếu cho hạnh phúc. Sức khỏe thân thể, thịnh vượng vật chấtthân hữu đóng góp cho điều này, nhưng sự toại nguyện  điều khiển những mối quan hệ với tất cả.

A sense of contentment is crucial to being happy. Physical health, material wealth and friends contribute to this, but contentment governs our relations with them all.

Tôi xem tôi như một trong 7 tỉ con người. Nếu tôi tự xem tôi như khác biệt với những người khác, hay như một điều gì đấy đặc biệt, thì sẽ tạo ra một hàng rào giữa chúng ta. Điều gì làm chúng ta giống nhau ấy là tất cả chúng ta đều muốn hướng đến một đời sống hạnh phúc và tập họp thân hữu chung quanh chúng ta. Và tình thân hữu được căn cứ trên sự tin tưởng, trung thực và cởi mở.

I consider myself to be just one among 7 billion human beings. If I were to think of myself as different from others, or as something special, it would create a barrier between us. What makes us the same is that we all want to lead happy lives and gather friends around us. And friendship is based on trust, honesty and openness.

Do bởi sự thông minh của chúng ta, con người chúng tavô songthể không chỉ trong việc tạo ra các vấn nạn, nhưng lại làm như thế trong một phạm vi rộng lớn. Do thế, thật quan trọng là chúng ta phải sử dụng sự thông minh của chúng ta trong những cách xây dựng. Đó là những gì mà lòng nhiệt tình và sự quan tâm cho người khác hướng dẫn chúng ta làm như vậy.

Because of our intelligence we human beings are uniquely capable not only of creating problems, but of doing so on a large scale. Therefore, it is important that we use our intelligence in constructive ways. That’s what warm-heartedness and concern for others lead us to do.

Từ bi chân thật không chỉ là một đáp ứng của cảm xúc mà là một chí nguyện có được qua lý trí. Do thế, lòng từ bi của chúng ta cho người khác không thay đổi ngay cả nếu họ xử sự một cách tiêu cực. Những cảm nhận của chúng ta về trách nhiệm cho người khác làm sinh khởi một nguyện ước để giúp đở họ một cách năng động để chiến thắng những rắc rối của họ.

True compassion is not just an emotional response but a firm commitment founded on reason. Therefore, our compassion for others does not change even if they behave negatively. Our feelings of responsibility for others gives rise to a wish to help them actively overcome their problems.

Nếu thái độ tinh thần của quý vị là tích cực, ngay cả khi những đe dọa dầy dẫy, thì quý vị sẽ không đánh mất niềm hòa bình nội tại của quý vị. Trái lại, nếu tâm thức quý vị là tiêu cực, bị biểu lộ bởi sợ hãi, nghi ngờ và những cảm nhận bất lực, thì ngay cả ở bên cạnh những người thân hữu nhất, trong một không khí dễ chịuthoải mái chung quanh, thì quý vị cũng sẽ không hạnh phúc.

If your mental attitude is positive, even when threats abound, you won’t lose your inner peace. On the other hand, if your mind is negative, marked by fear, suspicion and feelings of helplessness, even among your best friends, in a pleasant atmosphere and comfortable surroundings, you won’t be happy.

Ngay khi được sinh ra, chúng ta đã ở dưới sự chăm sóc và ân cần của cha mẹ chúng ta. Sau này, khi chúng ta bệnh và già, một lần nữa chúng ta lệ thuộc vào sự ân cần của những người khác. Vì chúng ta quá lệ thuộc vào người khác vào lúc bắt đầu và kết thúc của đời sống chúng ta, làm thế nào chúng ta có thể thờ ơ sự ân cần đối với người khác trong khoảng giữa của cuộc đời chúng ta?

Right from the moment of our birth, we are under the care and kindness of our parents. Later, when we are sick and old, we are again dependent on the kindness of others. Since we are so dependent on others at the beginning and end of our lives, how could it be that we would neglect kindness towards others in the middle?

Ý tưởng về một phía bị đánh bại trong khi phía kia toàn thắng là đã lỗi thời. Thay vì thế chúng ta phải phát triển sự đối thoại. Chúng ta phải thực hiện một nổ lực nếu chúng ta muốn một thế giới hòa bình, từ bi hơn. Nó đòi hỏi sự giáo dục, căn cứ trên nhẫn nại, bao dung, và tha thứ. Rất thường bạo động là những kết quả từ tham lam, vì thế chúng ta cũng cần toại nguyện và kỷ luật tự giác.

The idea of one side suffering defeat while the other side triumphs is out of date. Instead we have to develop dialogue. We have to make an effort if we want a peaceful, more compassionate world. It requires education, based on patience, tolerance and forgiveness. Too often violence results from greed, so we also need contentment and self-discipline.

Quan tâm chính của tôi là sự thúc đẩy những giá trị nhân bản. Từ lúc mới sinh ra chúng ta có một cảm nhận tình cảm và một cảm nhận nào đó quan tâm đến người khác. Chúng ta cần nuôi dưỡng nó. Các nhà khoa học đã thấy rằng để bảo đảm ngay cả sức khỏe thân thể thì sự hòa bình của tâm thức là thiết yếu. Người ta thường nghĩ rằng từ ái và bi mẫn chỉ là những vấn đề quan tâm của tôn giáo, nhưng trong thực tế những giá trị như vậy cần thiết trong tất cả mọi quan hệ của loài người.

My main interest is in the promotion of human values. From birth we have a sense of affection and some sense of concern for others. We need to nurture it. Scientists have found that to ensure even physical health peace of mind is essential. People often think that love and compassion are only matters of religious concern, but in fact such values are necessary in all human relations.

Ngày nay, trong nền văn hóa vật chất của chúng ta, nhiều người nông cạn tin rằng tiền bạc là nguồn gốc tối hậu của hạnh phúc. Kết quả, khi họ không có đủ tiền, họ cảm thấy bị chán nản. Do thế, thật quan trọng để cho người ta biết rằng họ có nguồn gốc của toại nguyệnhạnh phúc trong chính họ, và nó liên hệ với việc nuôi dưỡng những giá trị tự nhiên nội tại của chúng ta.

These days, in our materialistic culture, many people are led to believe that money is the ultimate source of happiness. Consequently, when they don’t have enough of it they feel let down. Therefore, it is important to let people know that they have the source of contentment and happiness within themselves, and that it is related to nurturing our natural inner values.

Kinh nghiệm cảm giác không bù lại nổi đau và niềm vui mãnh liệt mà chúng ta cảm nhận trên mức độ tinh thần; nó có thể  làm chúng ta xao lãng, nhưng không vượt thắng nó. Trái lại, nếu chúng ta có niềm hòa bình nội tại, ngay cả những kinh nghiệm tiêu cực không làm chúng ta  khó chịu. Sự hòa bình của tâm thức cũng tốt cho sức khỏe thân thể của chúng ta. Những nhà chuyên môn y học khám phá ra rằng sân hận, thù oán, và sợ hãi phá hoại hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Tĩnh lặng và thư tháitốt hơn cho sự cát tường của thân thể chúng ta.

Sensory experience does not offset the intense pain or pleasure we feel on a mental level; it may distract us, but doesn’t overcome it. On the other hand, if we have peace of mind, even negative experiences do not upset us. Peace of mind is also good for our physical health. Medical experts have found that anger, hatred and fear eat into our immune system. Being calm and relaxed is better for our physical well-being.

Bây giờ tôi đã gần 79. Vào lúc 16 tuổi tôi đã lãnh trách nhiệm cho Tây Tạng và đánh mất sự tự do của tôi. Vào tuổi 24 tôi đánh mất quê hương tôi và trở thành một người tị nạn. Tôi đã từng gặp nhiều khó khăn, nhưng như có câu: "Bất cứ khi nào bạn hạnh phúc, bạn có thể gọi là nhà, và bất cứ ai tử tế với bạn thì người ấy như cha mẹ bạn." Tôi đã hạnh phúc và ở nhà khắp nơi trên thế giới. Sống một đời sống đầy đủ ý nghĩa còn không chỉ là vấn đề tiền bạc, nhưng đấy là việc cống hiến đời bạn để giúp đở người khác.

I’m now nearly 79. At 16 I took responsibility for Tibet and lost my freedom. At 24 I lost my country and became a refugee. I’ve met difficulties, but as the saying goes: ‘Wherever you’re happy, you can call home, and whoever is kind to you is like your parents.’ I’ve been happy and at home in the world at large. Living a meaningful life isn’t just a matter of money; it’s about dedicating your life to helping others.

Việc thay dổi trên thế giới đến từ những cá nhân, từ niềm hoà bình nội tại trong trái tim mỗi cá nhân.  Giống như những gợn sóng lan ra khi một viên sỏi rơi vào trong nước, những hành động của các cá nhân có thể có những tác động lan tỏa sâu rộng.

Change in the world comes from individuals, from the inner peace in individual hearts. Just as ripples spread out when a single pebble is dropped into water, the actions of individuals can have far-reaching effects.

Chúng ta rất thường bị rối rắm trong sự thiển cận. Chúng ta cần tiếp nhận một quan điểm rộng rãi hơn. Chúng ta quên lãng những giá trị nhân loại căn bản. Nếu chúng ta muốn sống trong một thế giới tốt đẹp hơn, quý vị nghĩ ai sẽ đem đến việc ấy? Chí có những con người chúng ta. Một sự thay đổi như vậy không xảy ra nếu chúng ta chờ đợi các chính phủ hay Liên Hiệp Quốc hành động. Những gì chúng ta cần là sự tự tin và quyết tâm.

Too often we are entangled in short-sightedness. We need to adopt a more far-reaching view. We forget our basic human values. If we want to live in a better world, who do you think is going to bring it about? Only we human beings. Such change won’t come about if we wait for governments or the UN to take action, but if we take initiative as individuals. What we need is confidence and determination.

Đối với nhiều người, giá trị xác thật nhất là tiền tài. Và dĩ nhiên, tiền tài có vị trí của nó, nhưng giá trị của việc trau dồi một thái độ từ bihiệu quả hơn nhiều. Khi chúng ta chỉ chú ý đến những giá trị vật chất, thì chỉ có một chút ít quan tâm cho người khác, hay cho sự quan tâm hổ tương.

For many people, the only tangible value is money. And of course money has its place, but the value of cultivating a compassionate attitude is much more effective. When we only pay attention to material values, there’s little room for concern for others, or for mutual regard.

Mục tiêu chính yếu của cuộc sống chúng tahạnh phúc, là điều được nâng đở bởi hy vọng. Chúng ta không có bảo đảm gì về tương lai, nhưng chúng ta tồn tại trong hy vọng về điều gì đó tốt đẹp hơn. Hy vọng có nghĩa là duy trìtiếp tục, việc nghĩ, 'Tôi có thể làm điều này'. Nó mang đến sức mạnh nội tại, sự tự tin, năng lực để làm bất cứ điều gì một cách trung thực, chân thậthiển nhiên.

The very purpose of our life is happiness, which is sustained by hope. We have no guarantee about the future, but we exist in the hope of something better. Hope means keeping going, thinking, ‘I can do this.’ It brings inner strength, self-confidence, the ability to do what you do honestly, truthfully and transparently.

Quan tâm đến những người khác không chỉ là một vấn đề của sự thực hành tôn giáo; mà nó là một bước tiến đối với việc tạo ra một xã hội hạnh phúc. Nếu quý vị có rắc rối với hàng xóm của quý vị, hãy cố gắng để giải quyết nó. Thật có thể chuyển hóa kẻ thù của hôm nay thành thân hữu ngày mai. Hãy nghĩ về điều này, thảo luận nó với bạn bè của quý vị; hãy cố gắng để biến nó thành kết quả.

Concern for others is not just a matter of religious practice; it’s a practical step towards creating a happy society. If you have trouble with your neighbours, try to resolve it. It is possible to transform today’s enemy into tomorrow’s friend. Think about this, discuss it with your friends; try to put it into effect.

Sự thực tập chính của tất cả những tôn giáo quan trọng là từ ái và để bảo vệ chống lại những chướng  ngại thì chúng ta cần bao dungtha thứ. Do thế, tất cả những tôn giáo chính nói về bi mẫn, bao dung, toại nguyện, và kỷ luật tự giác. Những vị thầy của các truyền thống khác nhau của chúng ta đã thực tế trong sự khuyên bảo của họ. Bởi vì sự vị kỷ thường đưa đến tham dục, cho nên tất cả các ngài khuyên trau dồi sự toại nguyệnđơn giản trong đời sống của chúng ta.

The main practice of all major religions is love and to defend it against obstacles we need tolerance and forgiveness. Consequently, all major religions talk about compassion, tolerance, contentment, and self-discipline. The teachers of our various traditions have been realistic in their advice. Because self-centredness often leads to greed, they all advise cultivating contentment and simplicity in our lives.

Loài người theo đuổi những quan tâm của họ một cách tự nhiên; tuy thế, sự vị kỷ là rất giới hạn. Khi quý vị quan tâm đến những  người khác, thì sự bắt nạt và bóc lột sẽ dừng lại. Có hai trình độ của bi mẫn, một là sinh học bẩm sinh và thứ kia là kết quả của sự tỉnh giác. Chỉ mong ước bi mẫn, hay nói Đức Phật hay Thượng Đế muốn chúng ta bi mẫn thì không hiệu quả lắm. Điều chúng ta cần là giáo dục và tập luyện.

Human beings naturally pursue their own interests; however, self-centredness is very limiting. When you’re concerned about others, bullying and exploitation cease. There are two levels of compassion, one a biological instinct, the other the result of awareness. Just wishing to be compassionate, or saying that God or the Buddha wants us to be compassionate is not very effective. What we need is education and training.

chúng tađi theo con đường của tôn giáo hay không, nhưng như những con người thì tất cả chúng ta cần tình cảm. Nhiệt tình làm phát sinh sự tự tin và sức mạnh nội tại mà nó hổ trợ một tâm tĩnh lặng. Sự hòa bình của tâm thức góp phần cho sức khỏe thân thể. Đây là căn cứ trên việc nuôi dưỡng những giá trị nhân bản mà tôi khuyến khích như đạo đức thế tục.

Whether we follow a religious path or not, as human beings we all need affection. Warm-heartedness gives rise to the self-confidence and inner strength that supports a calm mind. Peace of mind in turn contributes to our physical health. This is based on the fostering of the basic human values that I promote as secular ethics.

Hãy cố gắng để chân thật. Năng lực của sự thật không bao giờ suy tàn. Sức mạnhbạo động có thể tác động ngắn hạn. nhưng về lâu dài thì sự thật sẽ phơi bày. Sống trung thựcchân thật làm phát sinh tin tưởngtin tưởng đưa đến tình thân hữu và một vị thế thân thiện. Vì tất cả chúng ta cần bạn bè, cho nên trung thựctrong sáng là một khía cạnh căn bản của bản chất loài người.

Try to remain truthful. The power of truth never declines. Force and violence may be effective in the short term, but in the long run it’s truth that prevails. Being honest and truthful engenders trust and trust leads to friendship and a good reputation. Because we all need friends, honesty and transparency are a basic aspect of human nature.

Khi chúng ta thấy những hình ảnh của trái đất từ không gian, chúng ta không thấy biên giới giữa chúng ta, chỉ một hành tinh xanh này, nơi thời tiết thay đổi tác động tất cả chúng ta, nơi kinh tế toàn cầu đem chúng ta lại với nhau. Trong quá khứ, Tây Tạng, được vây quanh bởi những rặng núi, nuôi dưỡng sự cô lập của nó. Nhưng, sự cô lập như vậy đã lỗi thời. Ngày nay, chúng ta cần quan tâm đến sự cát tường của toàn thể nhân loại và việc bảo tồn sức khỏe của hành tinh.

When we see images of the earth from space, we see no boundaries between us, just this one blue planet, where climate change affects us all, where the global economy brings us all together. In the past, Tibet, surrounded by mountains, cherished its isolation. But, such isolation is outdated. Today, we need to take account of the well-being of the whole of humanity and preserving the health of the planet.

Tất cả mọi loài chúng sanh muốn sống không bị quấy rầy trong hòa bình và hạnh phúc. Do thế, khái niệm quyền con người là phổ quát. Nó áp dụng đến tất cả mọi người đã trải nghiệm khổ đau hay vui sướng. Đây là tại sao việc phát triển sự quan tâm chân thành cho người khác cho chúng ta sự an hòa của tâm thức; nó đem với nó sự tin tưởngcảm giác hòa bình. Trau dồi lòng nhiệt tình đóng góp cho sự cát tường của chính chúng ta.

All beings want to live undisturbed in peace and happiness. Therefore, the concept of human rights is universal. It should apply to everyone who experiences pain or pleasure. This is why developing sincere concern for others gives us peace of mind; it brings with it trust and a sense of peace. Cultivating warm-heartedness contributes to our own well-being.

Nếu loài người chúng ta chỉ dựa vào sự phát triển vật chất, thì chúng ta không thể bảo đảm cho một kết quả tích cực. Việc sử dụng kỷ thuật bị thúc đẩy bởi sân hậnthù oán  sẽ có tiềm năng tàn phá. Nó chỉ có lợi nếu chúng ta tìm kiếm lợi ích cho toàn nhân loại. Con người là chủng loại duy nhất có khả năng để tàn phá thế giới. Do bởi những hiểm họa của dục vọngtham lam không kềm chế cho nên chúng ta cần trau dồi sự toại nguyện và ngay thẳng.

If we human beings rely only on material development, we can’t be sure of a positive outcome. Employing technology motivated by anger and hatred is likely to be destructive. It will only be beneficial if we seek the welfare of all beings. Human beings are the only species with the potential to destroy the world. Because of the risks of unrestrained desire and greed we need to cultivate contentment and simplicity.

Nhằm để thấu hiểu cung cách bộ não chúng ta ứng xử, thì chúng ta có thể quán sát các cảm xúc của chúng ta và những tác động của chúng. Trong quá khứ, dường như khoa học kỷ thuật và khoa học tâm linh đối kháng với nhau. Tuy nhiên, sẽ không lợi ích nếu duy trì sự chia cách như vậy, bởi vì một truyền thống đối diện với tri thức của thế giới vật chất và thứ kia với thế giới nội tại của tâm linh; chúng ta cần biết cả hai.

In order to understand the way our brains behave, we can observe our emotions and their effects. In the past, it seemed as though science and spirituality were opposed to each other. However, it’s not a useful division to maintain, because the one tradition deals with knowledge of the material world and the other with the inner world of the mind; we need to know about both.

Tôi xem bất bạo độngtừ bi trong hành động. Nó không có nghĩa là yếu kém, co rút trong sợ hãi, hay đơn giản là không làm gì. Nó là hành động mà không bạo động, được động viên bởi từ bi, việc thừa nhận những quyền của người khác.

I consider non-violence to be compassion in action. It doesn’t mean weakness, cowering in fear, or simply doing nothing. It is to act without violence, motivated by compassion, recognising the rights of others.

Cần hiểu biết rằng sân hận không bao giờ giúp để giải quyết một vấn nạn. Nó tàn phá sự hòa bình của tâm hồnche khuất năng lực của chúng ta để suy nghĩ một cách rõ ràng. Sân hận và dính mắc là những cảm xúc bóp méo quan kiến của chúng ta về thực tại.

There needs to be understanding that anger never helps to solve a problem. It destroys our peace of mind and blinds our ability to think clearly. Anger and attachment are emotions that distort our view of reality.

Hôm nay, khi chúng ta mong ước mọi người một năm mới hạnh phúc, chúng ta hãy quyết định để là những con người chân thành, từ bi và nhiệt tình hơn, cố gắng để làm cho thế giới chúng ta là một nơi bình đẳng hơn. Cách ấy, chúng ta sẽ thật sự có thể làm cho nó là một năm hạnh phúc.

Today, as we wish each other a Happy New Year, let us determine to be more sincere, compassionate, warm-hearted human beings, trying to make our world a more equal place. That way we'll actually make it a happy year.

Chúng ta phải thực tế. Chúng ta không thể đón nhận bằng những hiện tướng; chúng ta phải thừa nhận một sự tiếp cận thực tiển. Đó là qua giáo dụcchúng ta đi đến nắm vững thực tại. Sự thấu hiểu lớn mạnh trước nhất qua việc nghe và đọc, tiếp theo bởi phân tích và thực nghiệm, và sau đó suy nghĩ thật sự về nó. Chính một trong những năng lực vô song của con ngườichúng ta có thể nhìn vào thực tại từ nhiều khía cạnh khác nhau.

We have to be realistic. We can’t be taken in by appearances; we have to adopt a realistic approach. It’s through education that we come to grips with reality. Understanding grows first from hearing or reading, followed by analysis and experiment, and then really thinking about it. It is one of our unique human abilities that we can look at reality from more than one angle.

Có những sự khác biệt giữa chúng ta về tín ngưỡngquốc gia và trong những nhóm đó là những cá nhân giàu và những người khác là nghèo; nhưng tất cả chúng ta có quyền để sống trong hòa bình. Ý tưởng về nhân quyền là những gì của tự do. Quan niệm bản chất con ngườihiền hòa là đương nhiên. Đây là tại sao quan tâm cho sự cát tường của người khác làm cho chúng ta thanh thản.

There are differences between us of faith and nationality and within those groups there are individuals who are rich and others who are poor; all of us have a right to live in peace. The idea of human rights is what freedom is about. It takes for granted the idea that human nature is gentle. This is why concern for the well-being of others makes us free.

Các nhà khoa học đang đi đến nhìn nhận những ảnh hưởng của tâm thức đối với sức khỏe thân thể. Cảm giác tĩnh lặng phối hợp với niềm hòa bình nội tại liên hệ không chỉ là sự thư thái của thân thể. Nếu quý vị bị rầy rà bởi lo lắng hay xáo động với sân hận, thì quý vị không thật sự thư thái. Chìa khóa của thư thái là niềm hòa bình của tâm thức. Sự thư thái có được từ rượu, ma túy hay chỉ từ việc nghe nhạc có thể dường như hấp dẫn, nhưng nó không lâu bền.

Scientists are coming to recognise the effects of the mind on physical health. The sense of relaxation associated with inner peace involves not only being physically at ease. If you are nagged by worry or seething with anger, you’re not really relaxed. The key to relaxation is peace of mind. The relaxation gained from alcohol, drugs or just listening to music may seem attractive, but it doesn’t last.

 

Ẩn Tâm Lộ Sunday, April 19, 2015

Bài liên hệ:

● ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (1)

● ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (2)

● ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (3)

● ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (4)

● ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (5)

● ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (6)

● ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (7)

● ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (8)

● ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (9)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
- Lễ Rước Phật Và Nghi Thức Mộc Dục Tại TP. Hồ Chí Minh / - Diễu hành xe hoa kính mừng ngày Đức Phật đản sinh tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh / - Đại lễ Phật đản 2023 tại Chùa Ba Vàng / - Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn / - Đại lễ Phật đản 2023 tại Việt Nam Quốc Tự, TP. Hồ Chí Minh - Đại lễ Phật Đản chung vùng Đông-Bắc Hoa Kỳ lần thứ V tại Philadelphia, USA
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.
"Hãy cùng làm việc với nhau trong tình đoàn kết để xây dựng một thế giới hòa bình hơn cho tất cả mọi người", Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh trong thông điệp Ngày Vesak.