Sách Mới - Ấn Tống: Giới Thiệu Nguồn Gốc A-di-đà

31/01/20173:13 CH(Xem: 8216)
Sách Mới - Ấn Tống: Giới Thiệu Nguồn Gốc A-di-đà
GIỚI THIỆU NGUỒN GỐC A-DI-ĐÀ 
Phước nguyên

Gioi thieu nguon goc A di Da Sách mới xuất bản, ấn tống cúng dường Phật Thành Đạo, và Xuân Đinh Dậu năm 2017
Sách dày 360 trang, in trên giấy mỹ thuật.

-Ghi chú: Quý Thầy, Sư Cô nào muốn thỉnh sách vui lòng đến chùa Đa Bảo (51/6 Ông Ích Khiêm, P.10, Q.11, Sài gòn) liên hệ Thầy Chúc Thịnh để nhận sách (ĐT: 0938999427, 1 cuốn/người, email: chucthinh@yahoo.com)

Vài lời thông tri, mong quý vị hoan hỷ.
Kính chúc mùa xuân an lạc đến quý vị.
_______________________

TỰA

“Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn 
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về” (Tuệ Sỹ).

Sau khi chứng nghiệm sự giác ngộ tối thượng nơi Bồ-đề tràng, từ cơ sở duyên khởi và giáo nghĩa Phật tính bình đẳng, đức Thế Tôn trình bày các pháp phương tiện: “Sự giáo hóa của các bậc Đạo sư là như thế. Các Ngài nói đến sự tịch diệt là để mọi chúng sinh an nghỉ. Khi biết rằng chúng đã đi đến chỗ tịch diệt, vốn không phải là nơi an nghỉ cuối cùng, các Ngài dẫn tất cả vào Nhất thiết trí” (kinh Pháp hoa). Cho nên, Chánh Pháp được công bố một cách hoàn hảo và có thể đưa đến sự thể nghiệm ngay trong đời sống hiện tại, dù sự thể nghiệm đó chỉ là tạm thời dập tắt nóng bức.

Kinh A-di-đà và Bốn mươi sáu lời nguyện của đức Phật A-di- đà là một bản đồ tu tập cho những ai đã phát Bồ-đề Tâm song song với bản nguyện muốn kiến lập Tịnh độ ngay trong thế giới Ta-bà, đó cũng chính là yếu chỉ của kinh Duy-ma-cật: “Tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sinh” và “Nếu Bồ-tát muốn làm thanh tịnh quốc độ, hãy làm thanh tịnh tự tâm. Tùy theo tâm tịnh mà Phật độ tịnh”...

Quyển Giới thiệu nguồn gốc A-di-đà, kèm theo bản dịch kinh A-di-đà và 46 lời nguyện từ bản Sanskrit, tôi đã thực hiện từ lâu. Tôi trân trọng bản thảo của mình, như trân trọng những gì được thừa hưởng từ Thầy Tổ, hay xa hơn là thừa tự từ những giáo nghĩađức Phật giảng dạy trong kinh tạng.

Do một nhân duyên, tôi biên tập và chỉnh lý lại bản thảo, sau đó viết tiếp phần sau cho trọn, như để gợi nhớ những kỉ niệm và tri thức trong quá trình tu học.

Tôi không có gì để nói nhiều về tác phẩm cũng như bản dịch của mình. Chỉ có một ước nguyện là sách này đến được với các Thầy, các Cô, dù các vị đang ở phương trời nào, trong đời sống nào, tu tập theo Pháp môn nào, thì nó cũng giống như một vài gợi ý nhỏ để mỗi vị sẽ tự mình tư duy, chiêm nghiệm theo nhiều chiều hướng khác nhau về những vấn đề của Phật Pháp.

Do năng lựcđiều kiện hạn chế cho nên tập sách sẽ không cân xứng với chủ đề của nó, và sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, lầm lẫn nhất định phải có, mặc dù tôi đã nỗ lực hoàn chỉnh, và tôi nhận hết mọi sai lầm xảy ra trong đây.

Cuối cùng, kính xin các bậc Sư trưởng tùy hỉ tán trợ và khích lệ tinh thần ấy của chúng con, cùng các huynh đệ đồng học, đồng tu.

“Thà chun qua lỗ khoá còn dễ hơn đi qua những cánh cửa mở rộng” (Nietzsche).

Phật lịch 2560. 
Vô Trụ Xứ Am, giữa đông Bính thân. 
Tỷ-kheo Phước Nguyên 
Cẩn chí
____________________________

TỔNG MỤC LỤC

KÍNH NGUYỆN....................................................................................... 5 TỰA........................................................................................................... 6
PHÀM LỆ ................................................................................................. 8
PHẦN A.TỔNG LUẬN ......................................................................... 15
PHẦN 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT ................................................. 15
CHƯƠNG I LUẬN THUYẾT A-DI-ĐÀ NGOÀI PHẬT GIÁO........ 16

TIẾT 1 LUẬN THUYẾT PERSIA (BA-TƯ) ...................................... 16
TIẾT 2 LUẬN THUYẾT TRONG TÔN GIÁO ẤN ĐỘ
..................... 30
2.1. Thuyết thần Viṣnu...................................................................... 30
2.2. Thuyết thần Varūṇa và Varana.................................................. 31
CHƯƠNG 2 DANH HIỆU A-DI-ĐÀ TRONG TỊNH ĐỘ GIÁO ...... 32
TIẾT 1 XUẤT XỨ DANH HIỆU ....................................................... 33
TIẾT 2 NGỮ NGUYÊN
...................................................................... 34
I.2.1. Từ अमित amita ........................................................................ 34

I.2.2. Giải thích chữ अमित amita bằng आमितायुष् āmitāyuṣ
अमितप्रभ Amitaprabha ................................................................ 40

I.2.3. Vấn đề đặt ra .......................................................................... 42
I.2.4. Nhận định về danh hiệu अमितशुद्ध amitaśuddha

(Vô Lượng Thanh Tịnh 無量清淨) .................................................. 43
TIẾT 3 LIÊN HỆ VỚI KINH PHÁP HOAHOA NGHIÊM......... 46
TIẾT 4 NHỮNG DỊ DANH
................................................................. 50
TIẾT 5 NHỮNG DẠNG BIẾN THỂ
................................................... 57

CHƯƠNG 3 DANH HIỆU A-DI-ĐÀ TRONG MẬT GIÁO .............. 65

TIẾT 1 TỔNG QUÁT .......................................................................... 65
TIẾT 2 VÔ LƯỢNG THỌVÔ LƯỢNG QUANG
....................... 66
TIẾT 3 QUÁN TỰ TẠI VƯƠNG VÀ QUAN ÂM NHƯ LAI
........... 74
TIẾT 4 CAM LỒ VƯƠNG, NHÂN THẮNG GIẢ

ĐẠI AN NHẪN............................................................................. 83

CHƯƠNG 4 LUẬN THUYẾT A-DI-ĐÀ TRONG PHẬT GIÁO ...... 87

TIẾT 1 TỔNG QUAN ......................................................................... 87 

TIẾT 2 LUẬN THUYẾT A-DI-ĐÀ TRONG KINH ĐIỂN
PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ
........................................................................... 89

2.1. Cơ sở tư tưởng .......................................................................... 89
2.2. Văn học Bát-nhã, Đại trí độ luậnTrung quán luận ............. 90
2.3. Văn hệ Pháp hoa....................................................................... 93
2.4. Văn hệ Hoa nghiêm................................................................. 101

TIẾT 3 LUẬN THUYẾT A-DI-ĐÀ VỚI LUẬN SƯ ẤN ĐỘ........... 109

3.1. Bồ-tát Nāgārjuna .................................................................... 109

3.2. Bồ-tát Thế thân ........................................................................111
CHƯƠNG 5 TRUYỆN TỶ KHEO PHÁP TẠNG

VÔ TRÁNH NIỆM ...............................................................................116

TIẾT 1 KHÁI QUÁT ......................................................................... 116
TIẾT 2 TRUYỆN TỶ KHEO PHÁP TẠNG
..................................... 117
TIẾT 3 TRUYỆN VUA VÔ TRÁNH NIỆM
..................................... 121

CHƯƠNG 6 TÍN NGƯỠNG NIỆM PHẬT VÃNG SINH ............... 132

TIẾT 1 TỔNG QUAN ....................................................................... 132
TIẾT 2 VẤN ĐỀ MƯỜI NIỆM
......................................................... 135
TIẾT 3 VÃNG SANHTÍN NGƯỠNG THỜI HẬU KỲ
............ 141

CHƯƠNG 7 TÍN NGƯỠNG A-DI-ĐÀ TRONG NGHỆ THUẬT
TỪ ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM ............................................................. 146

TIẾT 1 KHỞI NGUYÊN TỪ ẤN ĐỘ ............................................... 146
TIẾT 2 TRUYỀN THỪA TẠI TÂY TẠNG
...................................... 150
TIẾT 3 NÉT ĐẸP TẠI VIỆT NAM
................................................... 151

CHƯƠNG 8 CÔNG CỤ TƯ DUY ...................................................... 158

TIẾT 1 TRUYỀN BẢN DÀI ............................................................. 159

TIẾT 2 TRUYỀN BẢN NGẮN......................................................... 168

1. Phiên bản của Cưu-Ma-La-Thập .............................................. 168
2. Phiên bản mệnh danh của Cầu-Na-Bạt-Đà-La. ....................... 169
3. Phiên bản của Bồ-Đề-Lưu-Chi. ................................................ 170
4. Phiên bản của A-Địa-Cù-Đa. .................................................... 171
5. Phiên bản của Pháp Hiền. ........................................................ 171
6. Phiên bản Tây Tạng. .................................................................. 172
7. Phiên bản A-di-đà Phật thuyết chú. .......................................... 172

TIẾT 3 A-DI-ĐÀ NHẤT TỰ CHÂN NGÔN VÀ A-DI-ĐÀ
TIỂU CHÚ
......................................................................................... 175

TIẾT 4 A-DI-ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG
ĐÀ-LA-NI KINH
............................................................................... 177

PHẦN 2. GIỚI THIỆU VĂN BẢN ..................................................... 183
CHƯƠNG 9 VĂN BẢN KINH A-DI-ĐÀ ........................................... 184
TIẾT 1 NGUỒN THƯ TỊCH............................................................. 184
TIẾT 2 THỦ BẢN SANSKRIT
......................................................... 185
TIẾT 3 TRUYỀN BẢN HÁN DỊCH
................................................. 188
II.1. Ba truyền bản ......................................................................... 188
II.2. Một số vấn đề trong truyền bản Hán...................................... 189
II.2.1 Dị biệt mười phương-sáu phương. ................................... 189
II.2.2. Thuyết khuyết hai mươi mốt chữ ..................................... 189
II.3. Bản La-thập chiếm ưu thế ...................................................... 191
II.4. Những bản sớ giải Hán tạng .................................................. 191
II. 5. Những sớ giải bị thất lạc ....................................................... 194

TIẾT 4 SỚ GIẢI KINH A-DI-ĐÀ Ở NHẬT BẢN, TRIỀU TIÊN
VIỆT NAM
................................................................................. 195

TIẾT 5 VỀ BẢN DỊCH TÂY TẠNG ................................................ 196
TIẾT 6 VỀ TIÊU ĐỀ KINH
............................................................. 197
TIẾT 7 NIÊN ĐẠI THÀNH LẬP
...................................................... 202

VI.1. Thuyết của Shinkō Mochizuki................................................ 202
VI.2. Thuyết cuả Shiio Benkyo ....................................................... 204
VI.3. Thuyết của Nakamura Hajime .............................................. 206
VI.4. Nhận xét chung...................................................................... 206

CHƯƠNG 10 ĐỐI CHIẾU BẢN NGUYỆN CỦA PHẬT-A-DI-ĐÀ TRONG KINH TẠNG......................................................................... 209

TIẾT I GIỚI THIỆU BẢN NGUYỆN CỦA PHÁP TẠNG
VÔ TRÁNH NIỆM VƯƠNG
...................................................... 209

TIẾT 2 TOÁT YẾUSO SÁNH CÁC ĐẠI NGUYỆN................ 212

TIẾT 3 QUAN HỆ GIỮA CÁC TRUYỀN THỐNG
BẢN NGUYỆN
................................................................................. 220
3.1. Về hình thức ngữ pháp ................................................................ 220
3.2. Về nội dung ................................................................................. 221 

TIẾT 4 TƯ TƯỞNG BẢN NGUYỆN SỰ LIÊN HỆ VỚI TÍN NGƯỠNG NGUỒN GỐC A-DI-ĐÀ................................................. 235

TIẾT 5 TRUYỆN BẢN SINH CỦA PHẬT A-DI-ĐÀ TỰ LỰC
THA LỰC
.................................................................................... 243

PHẦN B. PHIÊN DỊCH KINH VĂN ................................................. 245
KINH MÔ TẢ ĐẤT NƯỚC AN LẠC ................................................ 246
BỐN MƯƠI SÁU LỜI NGUYỆN....................................................... 264

PHỤ CHÚ (BUNYIU NANJIO, M.A.,) VỀ HAI LỜI NGUYỆN
THỨ 18 VÀ 21 BỊ THIẾU TRONG CÁC VĂN BẢN
TIẾNG PHẠN ...................................................................................... 292

PHỤ LỤC 1........................................................................................... 296
PHỤ LỤC 2........................................................................................... 302
PHỤ LỤC 3........................................................................................... 309
PHỤ LỤC 4...........................................................................................
316
THƯ MỤC THAM KHẢO ................................................................. 331
BẢNG TỪ VỰNG SANSKRIT-VIỆT-HÁN ...................................... 337
INDEX................................................................................................... 356 

 _____________________
Có thể đọc online tại link sau:http://thuvienhoasen.org/a23977/tieu-luan-ve-phat-a-di-da
(
Lưu ý link này chỉ là dạng bản thảo và chưa đầy đủ)

Tạo bài viết
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.