Tập: 43 Vua Suddhodana băng hà, Sudatta (ông Cấp Cô độc) cúng dường tịnh xá Kỳ Viên (Jetavan)

08/08/20176:33 CH(Xem: 622)
Tập: 43 Vua Suddhodana băng hà, Sudatta (ông Cấp Cô độc) cúng dường tịnh xá Kỳ Viên (Jetavan)
Tạo bài viết
28/10/2016(Xem: 4535)
“… sự dối trá đã phổ biến tới mức nhiều người không còn nhận ra là mình đang nói dối, thậm chí một cách vô thức, người ta còn vô tình cổ xúy cho sự giả dối. Nói năng giả dối thì được khen là khéo léo”…
Xin giới thiệu video ngày lễ Vu Lan (ngày 2.9.2018) tại thiền viện Đạo Viên, đây là thiền viện duy nhất tại Canada thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm của HT. Thích Thanh Từ, hoạt động đã trên 10 năm.