Mở lớn con đường (sách)

06/05/20192:24 CH(Xem: 8838)
Mở lớn con đường (sách)

Thích Thái Hòa
MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Nhà Xuất Bản Hồng Đức - 2018 

Mở Lớn Con Đường Thích Thái Hòa

MỤC LỤC

Con Đường Khoan Dung.
Con Đường Giáo Dục 
Kho Báu Vô Tận
Ma Tử 
Mở Rộng Không Gian 
Hiếu Hạnh 
Dòng Tâm An Bình 
Người Đi Chùa Thông Minh 
Đổi Mới Cách Nhìn 
Chính Nó Là Cuộc Sống 
Coi Chừng Tâm Bạn 
Đừng Ngăn Lối Về 
Từ Bụi Đời Phiền Não 
Ngay Trong Cuộc Sống Này 
Thiện Và Ác Tri Thức 
Nhận Diện Và Thay Thế 
Đi Trong Đại TríĐại Bi 
Khổ Đau 
Đến Từ Cá Tính Và Tùy Tiện 
Đừng Nghĩ Và Đừng Làm 
Hoa Trái Cho Bạn 
Bàn Tay Của Bạn
Tâm Thức Khủng Bố 
Sống An ToànLợi Ích 
Bay Mãi Đến Vô Cùng 
Chơn Và Vọng
Tình Cảm Hòa Điệu 
Nhiễm Tịnh Đều Ở Tâm Ta 
Tâm Thức Và Hành Động Của Chúng Ta 
Dung Hóa Mọi Nguồn 
Ngay Nơi Khổ Đau 
Với Ý Thức Ta Cùng Hiện Hữu 
Cái Biết Của Những Bậc Chân Nhân
Phương Pháp Chặt Đứt Khổ Đau 
An Toàn Và Cao Quí Cho Bạn 
Vô ThườngNhân Duyên Hội Đủ 
Những Tên Trộm Bị Hủy Diệt 
Ngu Và Trí
Nhiếp Phục Tâm Sân Hận 
Nơi Bàn Tay Ta 
Những Địa Ngục Trá Hình.
Cao Quí Trong Tâm Thức Ô Nhiễm 
Người Thông Minh 
Chỉ Nói Một Lời 
Giặt Chiếc Áo 
Bậc Đại Nhân 
Người Biết Sống Hạnh Phúc 
Những Bi Kịch .
Tạm Gọi Như Vậy 
Vượt Qua Ảo Tưởng .
Không Một Ai Có Thể Thay Thế 
Ung Dung Vượt Ra Khỏi Mệnh Lệnh .
Giúp Ta Làm Đẹp Cuộc Đời 
Những Xung Đột Nơi Xã Hội Người Mù
Nhận Diện Và Yêu Mến Cuộc Đời 
Chiếc Lá Và Tên Phù Thủy 
Nhìn Lại Thân Mình 
Buông Bỏ Ý Niệm Đối Lập 
Hạnh Phúc Trong Bóng Đêm 
Từ Biển Tâm Tĩnh Lặng .
Kham Nhẫn Là Những Phép Lạ 
Cái Nhìn Mầu Nhiệm 
Nhu Cầu Con Người 
Bài Kinh Nhỏ Hay Bài Kinh Vượt Qua 
Hoàn Thiện Từ Lầm Lỗi .
Hương Đức Hạnh ..
Pháp Của Người Lãnh Đạo .
Bài Toán Muôn Đời 
Không Có Cái Duy Nhất 


Người Tự Hại 
Phải Biết Tự Cứu Lấy Mình


Mở Rộng Không Gian 

Người biết tu tập là người biết mở rộng không gian nhận thức, để cho nhận thức của mình không bị rơi vào những cục bộ và phiến diện. Nhận thức cục bộ và phiến diện của ta đã đưa đời sống của ta đi chệch hướng đối với hạnh phúcan lạc, và đã khiến cho ta lúng túng ở trong mọi hành xử. 

Không gian của nhận thức càng lớn sẽ giúp cho ta có được một tầm nhìn thoáng mở. Mọi sự hành xử sai lầm của ta đối với mọi vấn đề, chúng có gốc rễ từ những nhận thức ở trong những không gian chật hẹp của ta. Nhận thức của ta càng chật hẹp và bị đóng khung bao nhiêu, thì hành xử của ta sẽ chế tác cho ta đời sống của thất vọng và khổ đau bấy nhiêu.  
Không một ai trong chúng ta sinh hoạt hay ở trong một không gian chật hẹp mà cảm thấy thoải máihạnh phúc bao giờ và lại càng không bao giờ có hạnh phúcan lạc, khi mọi nhận thức của ta bị đóng khung bởi cái này hay bởi cái kia. 
 
Không gian vật lývô cùngkhông gian của tâm lý cũng là vô tận, nhưng những không gian vô tận ấy, chúng trở thành chật hẹp từ những nhận thức chật hẹp của ta. Nhận thức về một cái tôi là những nhận thức sai lầm, vì thực tại không bao giờ có một cái tôi để cho ta nhận thức.  

Thực tại chính là phi tôi. Sống với thực tại phi tôi ta sẽ có một không gian vô cùng để sống; sống với thực tại phi tôi ta sẽ có cả một dòng thời gian vô tận để sống và sống với thực tại phi tôi ta sẽ có chất liệu của tình yêu vô tận để hiến tặng cho đời mà tình yêu của ta không bao giờ bị mòn diệt

Sống với thực tại phi tôi, ta sẽ không bao giờ bị trói buộc bởi bất cứ điều kiện nào, nên đối với bất cứ điều kiện nào của cuộc sống, ta cũng có thể sử dụng và ta hoàn toàn có sự tự do đối với chúng.
pdf_download_2
Mở Lớn Con Đường Thích Thái Hòa
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana