Rèn Tập Thơ Văn (Video)

12/09/20204:37 CH(Xem: 628)
Rèn Tập Thơ Văn (Video)
RÈN TẬP THƠ VĂN
Hòa Thượng Giới Đức
Tủ Sách Huyền Không Sơn Thượng 2020

Rèn Tập Thơ Văn (1)
Rèn Tập Thơ Văn | Tuần Thứ Nhất | Tiết 1 | Ngày 26/08/2020
Rèn Tập Thơ Văn | Tuần Thứ Nhất | Tiết 2 | Ngày 26/08/2020
Rèn Tập Thơ Văn | Tuần Thứ Hai | Tiết 1 | Ngày 03/09/2020
Rèn Tập Thơ Văn | Tuần Thứ Hai | Tiết 2 | Ngày 01/09/2020
Rèn Tập Thơ Văn | Tuần Thứ Ba | Tiết 1 | Ngày 08/09/2020
Rèn Tập Thơ Văn | Tuần Thứ Ba | Tiết 2 | Ngày 08/09/2020
.
Tạo bài viết
04/02/2020(Xem: 8229)
Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae-in nói: “Phật giáo là nguồn lực Bi-Trí-Dũng, tạo thành sức mạnh đã giúp đất nước và con người Hàn Quốc vượt qua biết bao thử thách trong hơn 1.700 năm qua. Phật giáo luôn sát cánh bên những người đang phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ nền độc lập, dân chủ và hòa bình của đất nước chúng ta. Tôi hy vọng cộng đồng Phật giáo sẽ liên tục hợp lực để mở ra con đường hướng tới giao lưu liên Triều và thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.
Là người quan tâm rất sớm, từ năm 2019, về việc lấy hình ảnh Đức Phật để biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn xót xa chia sẻ việc đó là rất nghiêm trọng xét trên phương diện ứng xử văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều biểu hiện suy thoái đạo đức truyền thống.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.