Tiểu Sử Tác Giả

05/05/20219:31 SA(Xem: 453)
Tiểu Sử Tác Giả

TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH

NGUYÊN GIÁC
Nhà Xuất Bản Ananda Viet Foundation 2021

TIU S TÁC GI

 

Nguyên Giác là pháp danh và là bút hiệu khi viết về Phật Giáo. Tên khai sanh là Phan Tấn Hải. Sinh 1952 tại Sài Gòn. Định cư tại Hoa Kỳ năm 1984. Mưu sinh chủ yếu bằng nghề báo cho tới khi về hưu năm 2019.  Viết nhiều thể loại: truyện, thơ, biên khảo. Học trò đời thứ ba Chùa Tây Tạng, Bình Dương. Bổn sư là Hòa Thượng Thích Tịch Chiếu (1912-2016).

Các sách về Phật Giáo của Nguyên Giác:

--- Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ (nxb Văn Nghệ, 1992; nxb Thiện Tri Thức, 2001).

--- Thiền Tập (nxb Thiện Tri Thức, 2005).

--- Tran Nhan Tong: The King Who Founded a Zen School (song ngữ Anh-Việt, nxb Thiện Tri Thức, 2010).

--- The Wisdom Within: Teachings And Poetry Of The Vietnamese Zen Master Tue Trung Thuong Si (song ngữ Anh-Việt, nxb Thiện Tri Thức, 2010).

--- Teachings from Ancient Vietnamese Zen Masters (song ngữ Anh-Việt, nxb Thiện Tri Thức, 2010).

--- The Zen Teachings of Master Duy Luc (song ngữ, chưa in).

--- Thiền Tập Trong Đời Thường (nxb Ananda Viet Foundation, 2017).

--- Thiền Tông Qua Bờ Kia (nxb Ananda Viet Foundation, 2017).

--- Kinh Nhật Tụng Sơ Thời (nxb Ananda Viet Foundation, 2018).

--- Kinh Pháp Cú Tây Tạng (nxb Ananda Viet Foundation, 2019).

--- Để Ngộ Tông Chỉ Phật (nxb Ananda Viet Foundation, 2020).

--- The Way of Zen in Vietnam / Thiền Tông Việt Nam (song ngữ Anh-Việt, nxb Ananda Viet Foundation, 2020).

--- Từ Huyền Thoại Tới Tâm Kinh (nxb Ananda Viet Foundation, 2021).

Tạo bài viết
Giáo sư Richard Gombrich là một nhà Phật học, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ Pali, Sankrit tài ba. Ông đã dành hơn bốn mươi năm để nghiên cứu, giảng dạy và thực hành Phật giáo. Có thể nói ông là một Phật tử lớn, một học giả nghiên cứu Phật học lớn của thời đại hôm nay, đặc biệt là nghiên cứu ngôn ngữ cổ: Pali và Sankrit, đây cũng là hai ngôn ngữ chính của kinh điển Phật giáo. Ngày 17.7/2021 này, giáo sư sẽ tròn tám mươi tư tuổi
Được biết đến như một vị “đại sư” cao tay trong vùng, song người đàn ông Indonesia này lại “thách đấu” với virus corona để chứng minh đại dịch chỉ là “tin đồn”.
Tình cờ, tôi được biết trên internet, dạo gần đây có một nhóm người truyền dạy nhau cách niệm số, đọc dãy số 126002600 kèm với Nam-mô Dược Sư Phật để trị bệnh Covid-19. Một nhóm khác thì truyền dạy nuốt trùn đất sống (địa long) cũng để phòng trị dịch bệnh Covid-19. Điều đáng nói là cả hai nhóm này đều bàn đến triết lý và tu hành Phật giáo, thậm chí mặc y phục của cư sĩ và tu sĩ Phật giáo. Xin hỏi quan điểm của Phật giáo về vấn đề này thế nào?