Tri Ân Thầy

09/07/20214:36 SA(Xem: 52)
Tri Ân Thầy
VÔ THƯỜNG VÀ GIẢI THOÁT ĐẠO
Thượng Tọa Thích Minh Quang 
Nhà xuất bản Bồ Đề Tâm
Tu Viện Thiện Tường, Champagne, IL 61824

 Tri Ân Thầy

 

        Kính Dâng Giác Linh Ân Sư,

        Hòa Thượng thượng Thiện hạ Tường,

        Đêm đêm đối bóng dịch kinh
      Dáng xưa Thầy lại lung linh hiện về!

 

   Kính bạch giác linh Thầy,

   Đã ba mươi hai năm từ ngày Thầy về cõi Phật, nhưng lòng con luôn canh cánh thâm ân giáo dưỡng và tình thương vô bờ mà Thầy đã dành cho huynh đệ chúng con! Trong những tháng ngày khó khổ của đời sống xuất gia đầu thập niên tám mươi của thế kỷ trước, Thầy là hiện thân của tinh thần vô úy bi-trí-dũng. Thầy luôn che chở cho chúng con lúc khó khăn, và nghiêm khắc răn dạy khi chúng con giãi đãi hay lầm lỗi. Đối với chúng con, Thầy là đấng Từ Nghiêm như đức Bồ-tát Quán Thế Âm:

            Tâm bi răn dạy: vang như sấm
          Ý từ che chở: mát dường mây
          Tuôn dòng cam lộ: mưa Chánh Pháp
          Phiền não lửa lòng dứt sạch ngay!

                  (Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa)

   

    Nếu không có thâm ân thầy dạy dỗ từng chữ Hán câu kinh khi con sơ tâm xuất gia, nhất là thân giáo của Thầy qua đời sống trang nghiêm giới luật và lao tác phục vụ đại chúng, thì chắc chắn rằng con sẽ không có ngày nay. Càng lớn tuổi, càng nhớ lại Thầy, con lại càng thấy mình bé nhỏ và hổ thẹn trước trí tuệđức hạnh của Thầy ngày xưa! Thầy lấy thân dạy chúng, như vị Pháp sư  trong Kinh Pháp Hoa, luôn bảo bọc chúng con với lòng từ bi vô lượng, khoát lên mình chiếc y nhu hòa nhẫn nhục phục vụ đại chúng không nệ nhọc nhằn, và lúc nào cũng vững chãi trên tòa Bát-nhã tánh không trước bao chướng nạn của cuộc đời!

           Xưa Thầy áo rách vá vai
           Mà y nhẫn nại đẹp hoài ngàn năm!
           Xưa Thầy một túp lều không
           Lấy tình thương lớn mênh mông làm nhà!
           Dù bao công nghiệp hằng sa
           Thầy luôn khiêm tốn trên tòa tánh không!
           Đời người, con quá nửa vòng
           Vẫn đi trong cõi mênh mông tình Thầy!

                (Thầy Tôi-Sakya Minh-Quang)

 

   Kính bạch giác linh Thầy,

   Dù hình hài Thầy không còn nữa, nhưng hơn ba mươi năm qua đạo phongân tình của Thầy vẫn trọn vẹn trong trái tim con. Thầy là động lực thôi thúc con tu họchoằng Pháp lợi sinh. Nhờ Thầy, mà con có thể kiên trì dịch kinh, viết sách trong mọi hoàn cảnh, dù thuận hay nghịch.

   Biên soạn quyển sách này cùng với khởi công xây dựng Tu Viện Thiện Tường, một trung tâm tu họchoằng Pháp mang tên Thầy nơi hải ngoại, là để tỏ lòng tri ân giáo dưỡng của Thầy trong muôn một! Cầu nguyện trên giác linh Thầy chứng minhgia hộ cho công trình xây dựng Tu Viện Thiện Tường, ngôi chùa đầu tiên ở vùng xa xôi, thiếu thốn Phật Pháp này, sớm ngày hoàn thành, để chúng con có thể thuận lợi hoằng Pháp lợi sinh, báo Phật ân đức.

             Chỉ thấy người nay cười
             Ai hay người xưa khóc?
                   ***

             Bao công lao khó nhọc
             Biết mấy tấm lòng vàng
             Vạn sự khởi đầu nan
             Thầy trò cùng gắng sức.
                  ***

             Cầu ơn trên chư Phật
          Gia hộ đệ tử con
          Giữ vững tấm lòng son
          Xây nên nhà Tam Bảo
                 ***

            Dù gặp bao khảo đảo
          Vẫn kiên cố đạo tâm
          Hoa giác ngộ gieo mầm
          Trên hoang vu đất mới
                ***

            Nguyện tinh cần vun xới
         Tưới tẩm hạt giống lành
         Chăm sóc những mầm xanh
         Cho tương lai thế hệ.
                ***

            Bát-nhã là mầm tuệ
          Hoa nở đóa Thiện Tường
          Hương tỏa khắp mười phương
          Dâng cúng dường chư Phật.

 

   Nam-mô Giác Nguyên đường thượng, từ Lâm Tế chánh tông, tứ thập nhất thế, húy thượng Thanh hạ Giới, tự Chơn Như, hiệu Thiện Tường, đại lão hòa thượng ân sư tác đại chứng minh.

   Đệ tử Sakya Minh-Quang đảnh lễ kính ghi

   Ngày 05 tháng 06, 2016 tại Tu Viện Thiện Tường

.

Tạo bài viết
Giáo sư Richard Gombrich là một nhà Phật học, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ Pali, Sankrit tài ba. Ông đã dành hơn bốn mươi năm để nghiên cứu, giảng dạy và thực hành Phật giáo. Có thể nói ông là một Phật tử lớn, một học giả nghiên cứu Phật học lớn của thời đại hôm nay, đặc biệt là nghiên cứu ngôn ngữ cổ: Pali và Sankrit, đây cũng là hai ngôn ngữ chính của kinh điển Phật giáo. Ngày 17.7/2021 này, giáo sư sẽ tròn tám mươi tư tuổi
Được biết đến như một vị “đại sư” cao tay trong vùng, song người đàn ông Indonesia này lại “thách đấu” với virus corona để chứng minh đại dịch chỉ là “tin đồn”.
Tình cờ, tôi được biết trên internet, dạo gần đây có một nhóm người truyền dạy nhau cách niệm số, đọc dãy số 126002600 kèm với Nam-mô Dược Sư Phật để trị bệnh Covid-19. Một nhóm khác thì truyền dạy nuốt trùn đất sống (địa long) cũng để phòng trị dịch bệnh Covid-19. Điều đáng nói là cả hai nhóm này đều bàn đến triết lý và tu hành Phật giáo, thậm chí mặc y phục của cư sĩ và tu sĩ Phật giáo. Xin hỏi quan điểm của Phật giáo về vấn đề này thế nào?