Lời Bạt

09/07/20215:06 SA(Xem: 46)
Lời Bạt
VÔ THƯỜNG VÀ GIẢI THOÁT ĐẠO
Thượng Tọa Thích Minh Quang 
Nhà xuất bản Bồ Đề Tâm
Tu Viện Thiện Tường, Champagne, IL 61824

Lời bạt

 

        Không nỡ chúng sinh khổ
        Không nỡ Thánh giáo suy
        Nên khởi lòng đại bi
       Theo con đường Phật đi…[1]

 

   Dịch kinh, viết sách, ấn tống v.v… không ngoài mục đích hoằng dương Chánh Pháp, lợi lạc quần sinhđền ơn Phật tổ. Với trách nhiệm và bổn phận của người con Phật xuất gia, bút giả đã dành cuộc đời mình cho việc tu học, nghiên cứu, giảng dạy, phiên dịchbiên soạn kinh sách Phật Pháp. Hơn hai mươi năm qua, kể từ khi xuất bản quyển Kinh Pháp Cú Thí Dụ (1994) đến nay, một số Kinh sách đã được bút giả phiên dịch, biên soạn, và xuất bản trong và ngoài nước, như:
    Mười Bài Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác (1992), Phật Học Quần Nghi (1998), Làm Chủ Vận Mệnh (1999), Chân Dung Người Phật Tử (2000), Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng (2002), Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư (2003), Nghi Thức Huân Tu Hàng Ngày (2012) v.v….

             Bố thí Pháp hơn mọi bố thí
          Hương vị Pháp hơn mọi hương vị
          Niềm vui Pháp hơn mọi niềm vui
          Tham ái diệt: khổ đau chấm dứt!

 

   Kinh sách Phật Pháp là một kho tàng trí tuệ đồ sộ, phần lớn còn chưa được phiên dịch, nghiên cứubiên soạn ra tiếng Việt. Đây quả thực là điều thiệt thòi lớn cho người con Phật Việt Nam chúng ta. Để khai thác hết kho tàng vô giá này, đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực của chư tăng ni và Phật tử trong một thời gian rất dài. Cho nên, việc làm của bút giả chỉ góp phần nhỏ vào công việc hoằng dương Chánh Pháp này. Nhưng việc hoằng Pháp có được sâu rộngthành tựu tốt đẹp hay không là nhờ nơi sự hộ Pháp của các hàng Phật tử tại gia.

          Cổ đức dạy:

                  Phật Pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa
                  Thiền môn hưng thịnh nhờ thiện tín phát tâm.

   

    Cho nên, quý Phật tử tín tâm, những ai hữu duyên đọc hay nghe được kinh sách do bút giả phiên dịch hay biên soạn, nếu thấy có lợi ích cho Phật Phápchúng sinh, xin cùng góp phần vào việc giữ gìnhoằng dương Chánh Pháp. Các vị có thể gởi tịnh tài cúng dường để dùng vào việc phiên dịch, biên soạn và in kinh ấn tống. 

   Mọi chi phiếu cúng dường cho sự nghiệp bố thí Pháp này xin đề người nhận: Thien Tuong Temple (Memo: in kinh) và gởi về địa chỉ:

   

    Tu Viện Thiện Tường
    1608 Jeanne st.
    Champaign, IL, 61821
    Email: tuvienthientuong@gmail.com

   

   Xin thành tâm hồi hướng công đức biên soạn, phiên dịch và ấn tống kinh sách Phật Pháp này về tất cả chúng sinh. Nguyện tất cả mọi loài tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, giác ngộ thực tướng, xa lìa mê chấp, thành tựu Phật quả.

    Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.         

    Sakya Minh-Quang kính ghi

_______________

[1] Dịch ý từ bài kệ Đại Thừa của Đại Sư Ấn Thuận trong quyển Thành Phật Chi Đạo (Con Đường Thành Phật), tr. 260.Tạo bài viết
Giáo sư Richard Gombrich là một nhà Phật học, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ Pali, Sankrit tài ba. Ông đã dành hơn bốn mươi năm để nghiên cứu, giảng dạy và thực hành Phật giáo. Có thể nói ông là một Phật tử lớn, một học giả nghiên cứu Phật học lớn của thời đại hôm nay, đặc biệt là nghiên cứu ngôn ngữ cổ: Pali và Sankrit, đây cũng là hai ngôn ngữ chính của kinh điển Phật giáo. Ngày 17.7/2021 này, giáo sư sẽ tròn tám mươi tư tuổi
Được biết đến như một vị “đại sư” cao tay trong vùng, song người đàn ông Indonesia này lại “thách đấu” với virus corona để chứng minh đại dịch chỉ là “tin đồn”.
Tình cờ, tôi được biết trên internet, dạo gần đây có một nhóm người truyền dạy nhau cách niệm số, đọc dãy số 126002600 kèm với Nam-mô Dược Sư Phật để trị bệnh Covid-19. Một nhóm khác thì truyền dạy nuốt trùn đất sống (địa long) cũng để phòng trị dịch bệnh Covid-19. Điều đáng nói là cả hai nhóm này đều bàn đến triết lý và tu hành Phật giáo, thậm chí mặc y phục của cư sĩ và tu sĩ Phật giáo. Xin hỏi quan điểm của Phật giáo về vấn đề này thế nào?