Bài Học Nhân Quả - The Lesson Of Causes And Effects - Sách song ngữ Vietnamese-English

07/01/20226:33 SA(Xem: 971)
Bài Học Nhân Quả - The Lesson Of Causes And Effects - Sách song ngữ Vietnamese-English

THÍCH CHÂN TÍNH
BÀI HỌC NHÂN QUẢ
THE LESSON OF CAUSES AND EFFECTS
(SÁCH DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ DO CHÙA HOẰNG PHÁP THỰC HIỆN)
Vẽ minh hoạ: Dương Ngọc

.
Screenshot (45)Screenshot (44)PDF icon (4)Bài Học Nhân Quả - Thích Chân Tính

 


Xem thêm:

Nhân Quả - Cause and Effect  (sách song ngữ Vietnamese - English by Thiện phúc)


Ta Đang Làm Gì Đời Ta?
Thuyết Nhân Quả
Thấu hiểu nhân quả, thay đổi cuộc đời
Lý Nhân Quả
Ứng Dụng Lý Nhân Duyên Vào Cuộc Sống
Ai điều khiển nhân quả?

Những Lợi Ích Của Tin Và Sống Theo Định Luật Nhân Quả
 

Tạo bài viết
20/07/2010(Xem: 25805)
20/07/2010(Xem: 19764)
20/07/2010(Xem: 17921)
05/12/2015(Xem: 11033)

Hôm Thứ Bảy 15/1/2022, Lễ thọ nhận duy trì Phật sự đã thực hiện tại Chùa Bảo Quang với quý tôn đức chứng minh: Chủ lễ là Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Phó Pháp Chủ kiêm Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới) đồng chứng minh với Hòa Thượng Thích Thiện Long (Viện Chủ Chùa Phật Tổ, Long Beach) và vị hòa thượng đại diện Viện chủ Chùa Quan Âm Orange County.
Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đã có cuộc họp đầu tiên dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời và được điều hợp bởi Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐPDLT, cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng. Cuộc họp đã thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân công tiếp tục phiên dịch Tam Tạng và việc ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam.
Của Hội Đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt Mỹ Dọc Tại Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới Tại Thiền Viện Thích Thiên An, Atlanta