Em Là Thiếu Nữ (Song ngữ Vietnamese-English)

25/06/20224:48 CH(Xem: 2109)
Em Là Thiếu Nữ (Song ngữ Vietnamese-English)

EM LÀ THIẾU NỮ
Trích từ tập sách TIẾNG THAN CỦA NGƯỜI VỢ TRẺ
của Cố Ni trưởng Thích Nữ Thể Quán
Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ

 

em la thieu nu (2)Nếu nói thanh thiếu niên là nền tảng của Tổ quốc thì phải nói thiếu nữ là giềng mối của gia đình. Hai bên đều có trọng tráchgiá trị phải được đặt ngang nhau. Vì vậy, muốn xây dựng một xã hội lành mạnh, dĩ nhiên phải song song đề cập đến vấn đề giáo dục cả hai.

Các bài nói chung cho thanh niên thiếu nữ đã có và nhiều. Ở đây, tôi chỉ nêu lên những điểm cần thiết mà bổn phận  của người thiếu nữ phải biết để áp dụng vào đời sống hàng ngày.

 

1/ Trước hết vấn đề đối với bản thân

 

Thiếu nữ là cái tuổi xa lần tuổi niên hoa để bước lên địa vị trưởng thành, cái tuổi vừa mới rời khỏi cánh tay nâng niu của cha mẹ, dắt dìu của thầy học, đang bỡ ngỡ trước cửa đời ảo ảnh, đầy cám dỗ. Như thế nếu không biết vạch định một đường lối sáng suốt để tiến bước thì thật dễ bị vấp váp đến sa ngã.

Vì thế, đạo Phật đã giúp thiếu nữ nhiều sự kiện kiến thiết bản thân rất hoàn bị, mà sự kiện căn bản nhất là 5 điều cấm giới. Vì một thiếu nữ đối với bản thân phải đoan chánh, thì giới không tà hạnh thật là căn bản vững vàng để xây dựng con người đoan chánh.

 

1/ Không tà hạnh

 

Không tà hạnh là không có tánh cách lẳng lơ, lãng man, nũng nịu; không phục sức lố lăng, không xem, nghe những phim tuồng không lành mạnh, không đọc các sách báo nhảm nhí  v.v... vì các thứ ấy là môi giới  dắt dẫn con người  lần lần bước vào đường tội lỗi trụy lạc. Mà ngược lại không tà hạnh là, thân thì đoan trang nghiêm chỉnh, nói thì hòa nhã chân thật, ý nghĩ nghĩ thì trong sạch lành mạnh. Những cử chỉ ấy cũng đủ làm cho người ta kính mến và cảm phục.

 

2/ Không uống rượu: Là không uống những thứ say sưa.

Tuy đối với thiếu nữ thì khỏi phải nói. Song ở đây bất cứ điều gì, thứ gì hay làm cho thiếu nữ say sưa mê mết cũng đều thuộc về rượu cả. Vì rượu làm người say sưa mất sự thăng bằng của trí tuệ. Nay giữ giới rượu là thiếu nữ không được say sưa một việc gì mà biết kết quả của việc ấy sẽ đi đến chỗ tai hại cho bản thân.

 

II/ Vấn đề đối với gia đình

 

Bổn phận của một thiếu nữ đối với gia đình quả là trọng đại. Người con gái đối với cha mẹ, hay nói chung là gia đình có phần mật thiết mặn nồng hơn con trai. Vì bản tánh  của thiếu nữ có nhiều cảm tình và đức hi sinh, chịu đựng.

Cái cảnh:

“Những  đêm trăng nhẹ

Những buổi trời thanh

Một mái tóc xanh

Bên hai đầu bạc...”

 

Chỉ đọc lên thôi, ta cũng biết đó là một thiếu nữ. Và chỉ đọc lên thôi, ta cũng có thể hình dung được, những hôm nào đó, dưới bóng trăng sáng dịu; những đêm nào đó, dưới ngọn đèn xanh êm, người con gái xõa mái tóc xanh ngồi bên cha mẹ, hoặc đan, hoặc may và đang thủ thỉ với hai thân những gì...Người thiếu nữ khi còn ở với cha mẹ ấm cúng biết chừng nào, nếu đem đạo Phật áp dụng vào gia đình thì thật dễ dàng, nếu gia đình chưa tin Phật. Vậy điều quan trọng đối với gia đình, thiếu nữ phải làm sao cảm hóa cha mẹ, anh chị đồng theo chánh pháp. Như khuyên cha mẹ ăn chayáp dụng giới “không sát sanh”. Chẳng những khuyên cha mẹ, gia đình đừng sát hại loài vật mà nên ăn chaybảo tồn sinh mạng chúng sanh để thực hiện đức từ bi. Đấy là chìa khóa mở tất cả cửa cảm tình, cho ta gần quần chúng. Và thêm vào đấy còn khuyên cha mẹ niệm Phật, đi chùa làm các việc lợi ích cho người, cho vật v.v...Khuyên như thế không phải là khuyên suông mà tự mình phải làm trước, và giải thích cho gia đình hiểu những lợi ích của việc làm ấy. Nói tóm lại nghĩa là làm thế nào để tịnh hóa gia đình, hướng dẫn gia đình cùng bước vào rừng hoa đạo hạnh.

 

III/ Vấn dề đối với xã hội

Đối với xã hội thì thực hành giới “không trộm cắp”. Không trộm cắp là không tham lam của người. Tham lam bất cứ bằng cách nào để phần lợi về mình, phần thiệt hại cho kẻ khác, hoặc công hay của cũng đều thuộc về tham lam cả. Người thiếu nữ không chỉ áp dụng giới không trộm cắp, không tham lamtrái lạitâm bảo đảm tài sản của người. Cho công, giúp thiếu, đối với kẻ lỡ làng. Công chức thì giữ đức thanh liêm, buôn bán thì giữ đức thật thà v.v...Tuy ngó thì hình như không thấy lợi hiện tại, nhưng chính nhờ đó mà ta sẽ tiến dần lên đài cao vọng và giàu thạnh.

“ Nước Tống, có anh thường dân tình cờ được viên ngọc quý. Anh đem dâng quan Tư thành là Tử Hãn. Ông không nhận. Anh năn nỉ:

“Đây là một thứ ngọc rất quý nên tôi mới đem dâng xin ngài vui lòng nhận cho.”

Tử Hãn ôn tồn:

“Anh cho ngọc là quý, tôi cho đức “không tham” là quý, nay nếu tôi nhận ngọc của anh thì hai bên đều mất vật quý hết, chi bằng ai lo giữ lấy vật quý của mình chẳng hơn ư?”

Rồi đức thanh liêm của ông lần lần bay tới tai vua, vua rất cảm trọng, mời ông vào triều thăng chức “Đại phu”.

 

Giới “không vọng ngữ” cũng rất cần. Không vọng ngữ là không nói dối gạt, lừa đảo người để cầu lợi, không nói thêu dệt thêm bớt, không nói lời hung dữ v.v...mà trái lại càng nói lời chân thật, có lợi ích cho kẻ khác, nói lời hòa dịu để gây thiện cảm cho mọi người. Giữ giới không vọng ngữ sẽ làm cho thiếu nữ có một phẩm giá đúng đắn, bạn bè tín nhiệm, dù người lớn cũng không dám khinh, mà người nhỏ thì dĩ nhiên phải trọng.

 

Vậy em là thiếu nữ thì cần áp dụng năm điều cấm giới vào đời sống của mình. Giữ gìn chặt chẽ ngần nào thì giá trị càng cao, phẩm hạnh càng quý.

 

Người thiếu nữ rồi đây sẽ là người vợ hiền dịu để nâng đỡ bạn lòng cùng bước lên con đường hạnh phúc; người thiếu nữ rồi đây sẽ là bà mẹ đảm đang từ ái dạy dỗ con cái, nắm cả cương lĩnh trong gia đình, cầm cả vận mạng con em trong xã hội. Trọng trách tương lai của người thiếu nữ thật vô cùng to tát, mà người thiếu nữ biết áp dụng năm điều cấm giới vào đời sống hàng ngày thì quả là vầng trăng sáng dịu trong đêm tối trần gian.  

    

 

I AM A  YOUNG GIRL
Tâm Anh

 

If it is said that the youth are the foundation of the country, then girls are the backbone of the family. Both have responsibilities and values must be placed equally. Therefore, if you want to build a healthy society, of course, you must address the issue of education for both simultaneously.

There were many general articles for teenages. Here, I only point out essential points that a young girl’s duty must know to apply in daily life.

 

I/ First of all, it’s a matter of yourself.

 

The girl is the age far from adolescence to step up to adulthood. The age has just left  the loving hands of parents, teachers’ guidance, being confused at the door of a seductive illusion. So if you don’t know how to draw a clear path to move forward, it’s easy to stumble and fall. Therefore, Buddhism has helped young girls with many events to build themselves very well, but the most basic fact is the five precepts. Since a  young girl must be virtuous towards herself, the precept of not committing misconduct is a solid foundation for building a virtuous person.

 

1/No evil deeds: Not doing wrong is no having a lazy character, romantic, cuddly. Don’t wear ridiculous clothes, don’t watch or listen to unhealthy dramas, don’t read  bullshit books .v.v…Because those things are brokers that lead people step by step into the path of sin and debauchery. Opposite, if you don’t commit adultery, your body will be dignified and serious, your words will be gentle and sincere, your thoughts will be pure and healthy. These gestures also make people respect and admire.

 

2/ Do not drink alcohol: Things that make you intoxicate not to be drunk.

  It is not necessary to say for young girls; however, anything that makes a young girl intoxicated is all about alcohol which makes the drunk lose the balance of the mind. Now, keeping the precept of alcohol means that a young girl mustn’t get drunk on anything knowing the result of action will lead to her own harm.

 

II/ Family problems

 

A young girl’s duty to her family is very important. In general, A daughter is more intimate with her parents, her family than a boy. Because a girl’s nature has a lot of affection, sacrifice and endurance for her family.

Look at the situation:

“On light moolit nights

On the clear sky

A blue hair

Next to two silve heads…”

 

 Just reading it, we knew it was a young girl. And just reading it, we can  also imagine some days under the solf moonlight, some nights under the soft blue lights, a young girl with green hair sitting next to her parents knitting or sewing and she is whispering to her parents about….How cozy a young girl is when living with her parents if Buddhism is applied  to the family, it is easy. So it is important for the family that the girl must be able to convince her parents and brother to follow the Dharma. Like advising parents to be vegetarian is to apply the precept of not killing. Not only advise pảents and families not to kill animals but also should be vegetarian and preserve the lives ò living beings to practice compassion. It is the key that opens all the door of affection for us near the masses. In addition, I ask my parents to pray, go to pagoda, do things that benefit to people and animals..v.v…Such advice is not just advice that we have to do first and explain to the family the benefits of doing. In short,  it means how to purify the family, guide the family to step into the forest of virtuous flowers.

 

III/ Problems for society

 

For society, practice the precepts of not stealing. Not stealing is not greedy of people. Greed in any way to gain one’s self or effort or wealth, the loss for others, which are all greed. The young girl not only applies the precept of no stealing, no greedy but on the contrary has a mind to secure people’s property. Help the unfortunate people in need. Public servants maintain integrity, business people keep honesty v.v…Although we do not see the current benefit it is, because of that we will gradually progress to the high platform and become rich and prosperous. The following story is a proof.

“In Tong country, there was a commoner who suddenly got a precious gem. He gave it to a mandarin named Tư Han. He didn’t accept. He begged:

-          This is a very precious gem, so I just offered it. Please accept.

Tư Han was gentle:

-          You consider jade to be precious, I consider the virtue of non-greed as precious. Now if I receive your jade, both sides will lose all precious things. Why would anyone take care of their own ones?...

Then his integrity gradually flew to the king’s ears, the king was very grateful, invited him to the court to be promoted to “Macho”.

The precepts of no-nonsense are also very necessary. Not lying is not telling lies, deceiving people to gain benefits, not saying anything more or less, and not saying harsh words v.v… but on the contrary, speak truthfully for the benefit of others, speak gentle words to gain sympathy for everyone. Keeping the precepts without blasphemy will make young girls have a proper dignity, trusted friends, even adults will not dare to despise, of course small people must respect them.

So if you are a young girl, you need to apply the five precepts to your life. The more closely guarded, the higher value, the more precious virtue.

This young girl will be a gentle wife to support her husband and walk on the path of happiness; The young girl will eventually be a mother who teaches her children lovingly, holds the reins in the family and holds the children’s destiny in society. The future responsibility of a young girl is enormous. If a young girl knows how to apply the five precepts in her daily life, it will be a solf moon in the dark night of the world.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
20/07/2010(Xem: 27927)
20/07/2010(Xem: 21556)
20/07/2010(Xem: 19727)
05/12/2015(Xem: 14638)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)