Quán Niệm Về Cái Chết Và Tiến Trình Tan Rã

15/07/20224:23 CH(Xem: 5810)
Quán Niệm Về Cái Chết Và Tiến Trình Tan Rã
QUÁN NIỆM VỀ CÁI CHẾT
VÀ TIẾN TRÌNH TAN RÃ

Dựa trên nền tảng căn bản về Vô thường, bạn có thể suy ngẫm quán chiếu một cách sâu sắc và thực tế về cái Chết. trong từng giây của cuộc sống theo nhiều khía cạnh. Clip dưới đây là phần toát yếu Quán niệm về tiến trình Chết và quá trình tan rã một cách rõ nét nhất. Nội dung trích từ ấn phẩm "Bardo - Bí mật Nghệ thuật Sinh tử", được Drukpa Việt Nam biên dịch và phát hành 2014.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/03/2023(Xem: 13102)
23/02/2023(Xem: 2689)
29/12/2022(Xem: 3568)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana