Giáo Lý Tập 4 (Tài Liệu Hướng Dẫn Phật Tử Tu Học)

16/10/20223:37 CH(Xem: 1531)
Giáo Lý Tập 4 (Tài Liệu Hướng Dẫn Phật Tử Tu Học)

GIÁO LÝ TẬP 4
(Tài Liệu Hướng Dẫn Phật Tử Tu Học)

Biên soạn: TT. Thích Thiện Phương


Chùa Tam Bảo An Sơn - Tam Kỳ - Quảng Nam

PDF icon (4)GIÁO LÝ TẬP 4
GIAO LY TAP 4_Page_001GIAO LY TAP 4_Page_002GIAO LY TAP 4_Page_003GIAO LY TAP 4_Page_004

 

w

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 74227)
17/08/2010(Xem: 119706)
16/10/2012(Xem: 64474)
23/10/2011(Xem: 67658)
01/08/2011(Xem: 398650)
28/01/2011(Xem: 250505)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana