Linh Sơn Cổ Tự - The Ancient Pagoda Linh Sơn

23/04/20234:05 CH(Xem: 3167)
Linh Sơn Cổ Tự - The Ancient Pagoda Linh Sơn

LINH SƠN CỔ TỰ 
THE ANCIENT PAGODA LINH SƠN

Nhà văn Qúach Tấn, trong ký sự gọi Khánh Hòa là Xứ Trầm Hương, viết:

Cây quế thiên thai mọc ngoài hang đá
Trầm hương Vạn Giã ngát cả sơn lâm

LINH SƠN CỔ TỰ  là ngôi chùa cổ ở xứ Trầm Hương, huyền bí, linh thiêng giữa chốn núi đồi qua bao nhiêu thăng trầm, còn in dấu chân của các cao tăng một thuở: Đại Lão Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Đức, Hòa Thượng Tuệ Sỹ và Giáo Sư Lê Mạnh Thát v.v..

Writer Quách Tấn, in his book named “The Land of Agarwood,” referring to Khánh Hòa Province, writes:

Heavenly scented agarwood trees in the wild rarely grown

Mountains filled with this fragrance as Vạn Giã’s well known

The Ancient Pagoda Linh Sơn is mysterious and sacred, imprinted with the footprints of its senior monks: Venerable Huyền Quang, Venerable Hòa Thượng Quảng Đức, Venerable Tuệ Sỹ, and Professor Lê Mạnh Thát, etc.


Xem thêm:
Sách: Xứ Trầm Hương (Quách Tấn)Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/04/2024(Xem: 15333)
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.
Điều quan trọng nhất: Tu sĩ Minh Tuệ đã làm xong nhiệm vụ, đem 6 năm khổ tu dồn lại mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh họa lại hình ảnh và đạo hạnh của một nhà tu theo Phật:… là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước và khắp năm châu ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo chân chính căn bản là như thế nào. Tuyệt nhiên không phải là những màn múa may thời mạt pháp với nhữg Tăng (ông), Ni (bà) đang lợi dụng một đạo Phật thậm thâm vi diệu thành hí trường gây quỹ hay môi trường kinh doanh trục lợi trên sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng Phật tử đang phủ phục cúng dường!