Có Bấy Nhiêu Đó Thôi

27/05/20234:21 SA(Xem: 1542)
Có Bấy Nhiêu Đó Thôi
CÓ BẤY NHIÊU ĐÓ THÔI 
Ngài Đại Trưởng Lão Thiền Sư Khippapanno Kim Triệu
Nhóm Biên Tập và Nhiếp Ảnh Thích Ca Thiền Viện

Có Bấy Nhiêu Đó Thôi - Kim TriệuPDF icon (4)Có Bấy Nhiêu Đó Thôi - Kim Triệu

MỤC LỤC
Lời thưa 8
Lời tựa 9
o Phần 1: Vài giòng tiểu sử 13
o Phần 2: Vài quãng đời tu học 17
o Phần 3: Vài nét về đạo nghiệp 46
o Phần 4: Vài trang pháp thoại 71
 20 bài pháp ngắn 72
 20 câu hỏi đáp 88
o Phần 5: Vài lời cảm niệm 129
o Phần 6: Lƣu Niệm 548
Thủ bút 549
Hình ảnh 552
Bút ký 599
o Phần 7: Thay Lời Kết 606
Lời cảm tạ 607
Danh sách quý vị đóng góp Bài Cảm Niệm 608
Danh sách Phật tử hùn phước ấn tống 611
Hồi hướng công đức 618

Trong hơn hai trăm bài cảm niệm gởi về từ khắp nơi, có nhiều bài nhắc đến một câu Ngài Kim Triệu thƣờng nói: “Có bấy nhiêu đó thôi.” Hầu hết hành giả tu tập các khóa thiền tích cực của Ngài đều đã từng nghe những chữ quen thuộc này được Ngài thốt ra ở nhiều trƣờng hợp khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa giống nhau. Có khi đó là lời sách tấn nhẹ nhàng mà cụ thể cho những ai đang bước vào đường đạo nhưng lòng còn hoang mang hay e ngại. Có khi là lời xác quyết mạnh mẽ về các kinh nghiệm thân chứng của Ngài qua suốt một cuộc đời tu họchành đạo. Có khi là câu kết thúc ngắn gọn nhưng súc tích và khẳng định sau một đoạn dài giảng giải tỉ mỉ, cặn kẽ cho một công thức đơn giản về một pháp học hay pháp hành thâm sâu nào đó. Cũng có khi là cách Thầy nhắc nhở trò hãy xả bỏ những mong cầu không thiết thực, quan kiến sai lệch hay lòng ngã mạn cố chấp. Nhƣng lúc nào cũng vậy, “Có bấy nhiêu đó thôi” là lối nói bình dị, trung thực nhưng tràn đầy yêu thương và hùng lực của một người đã đi trước tha thiết muốn trao truyền cho ngƣười đi sau, như một món quà Pháp Bảo, nhắn gọi hãy vững niềm tin, dũng cảmkiên trì trên đường đạo.
Nhóm Biên Tập

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana