Video Học Tiếng Anh Phật Giáo

07/07/20233:02 SA(Xem: 2870)
Video Học Tiếng Anh Phật Giáo
VIDEO HỌC
TIẾNG ANH PHẬT GIÁO

By Buddhist Insight
buddhist_Insight_logo-removebg-preview

Chào mừng quý vị đến với series video học Tiếng Anh Phật giáo. Trong mỗi video, quý vị sẽ học từng từ vựng, cụm từ, các câu và đoạn văn đã đặt sẵn có chứa từ vựng, kèm hình ảnh minh hoạ. Đối với học viên mới bắt đầu, quý vị chỉ nên chú trọng nạp TỪ VỰNG mỗi ngày, sau đó học lên CỤM TỪ, và cuối cùng là học CÂU. Không nên học nhồi nhét cả 3 ở giai đoạn đầu vì học như vậy não sẽ dễ nản và bỏ cuộc. Với phương pháp học như vậy, hi vọng video sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu của đa dạng trình độ học viên và giúp quý vị dễ nhớ, áp dụng thực hành và hỗ trợ giao tiếp hiệu quả. Ngoài từ vựng tiếng Pali, quý vị còn có cơ hội học thêm từ vựng tiếng Anh. Quý vị có thể tham khảo thêm một số nguồn tài liệu hữu ích song ngữ bilingual Vietnamese-English trên mạng Thư Viện Hoa Sen1. https://thuvienhoasen.org/p35665/viet-english 2. https://thuvienhoasen.org/p21719a34450/ebook-sach-phat-hoc-song-ngu-vietnamese-english-pdf- 3. https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu 4. https://thuvienhoasen.org/a26361/ebook-pdf-song-ngu-cua-cu-si-thien-phuc 5. https://thuvienhoasen.org/a32053/tieng-anh-cho-nguoi-moi-hoc-phat 6. https://thuvienhoasen.org/a39593/phat-hoc-tieng-anh-pdf Tiếng Anh Phật giáo (Anh - Pali - Việt) | ĐẠO PHẬT - Buddhism #01
Tiếng Anh Phật giáo (Anh - Pali - Việt) | TAM TẠNG KINH ĐIỂN - Three baskets #02
Tiếng Anh Phật giáo (Anh - Pali - Việt) | TỨ CHÚNG - Four assemblies #03
Tiếng Anh Phật giáo (Anh - Pali - Việt) | QUY Y TAM BẢO - Triple gem refuge #04
Tiếng Anh Phật giáo (Anh - Pali - Việt) | NGŨ GIỚI - Five precepts #05
Tiếng Anh Phật giáo (Anh - Pali - Việt) | BÁT GIỚI - Eight precepts #06
THẬP GIỚI - Ten precepts #07
XUẤT GIA - Renunciation #08
THỌ GIỚI - Ordination #09


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/04/2012(Xem: 33232)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana