Video Books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu Dịch)

30/10/20233:46 SA(Xem: 1485)
Video Books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu Dịch)
VIDEO BOOKS KINH TRƯỜNG BỘ
(HT. Thích Minh Châu dịch)

  

1

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(1/34)_Kinh Phạm Võng

2

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(2/34)_Kinh Sa-môn Quả

3

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(3/34)_Kinh Ambattha

4

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(4/34)_Kinh Sonadanda

5

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(5/34)_Kinh Kutadanta

6 & 7

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_[(6 & 7)/34]_Kinh Mahali & Kinh Jaliya

8

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(8/34)_Kinh Kassapa

9

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(9/34)_Kinh Potthapada

10

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(10/34)_Kinh Subha

11

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(11/34)_Kinh Kevaddha

12

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(12/34)_Kinh Lohicca

13

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(13/34)_Kinh Tevijja

14

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(14/34)_Kinh Đại Bổn

15

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(15/34)_Kinh Đại Duyên

16a

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(16a/34)_Kinh Đại Bát-niết-bàn

16b

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(16b/34)_Kinh Đại Bát-niết-bàn

17

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(17/34)_Kinh Đại Thiện Kiến Vương

18

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(18/34)_Kinh Xà-ni-sa

19

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(19/34)_Kinh Đại Điển Tôn

20

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(20/34)_Kinh Đại Hội

21

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(21/34)_Kinh Đế-thích Sở Vấn

22

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(22/34)_Kinh Đại Niệm Xứ

23

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(23/34)_Kinh Tệ Túc

24

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(24/34)_Kinh Ba-lê

25

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(25/34)_Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư Tử Hống

26

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(26/34)_Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống

27

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(27/34)_Kinh Khởi Thế Nhân Bổn

28

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(28/34)_Kinh Tự Hoan Hỷ

29

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(29/34)_Kinh Thanh Tịnh

30

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(30/34)_Kinh Tướng

31

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(31/34)_Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt

32

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(32/34)_Kinh A-sá-nang-chi

33

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(33/34)_Kinh Phúng Tụng

34

Video books Kinh Trường Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(34/34)_Kinh Thập Thượng

 

.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/04/2024(Xem: 15316)
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.
Điều quan trọng nhất: Tu sĩ Minh Tuệ đã làm xong nhiệm vụ, đem 6 năm khổ tu dồn lại mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh họa lại hình ảnh và đạo hạnh của một nhà tu theo Phật:… là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước và khắp năm châu ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo chân chính căn bản là như thế nào. Tuyệt nhiên không phải là những màn múa may thời mạt pháp với nhữg Tăng (ông), Ni (bà) đang lợi dụng một đạo Phật thậm thâm vi diệu thành hí trường gây quỹ hay môi trường kinh doanh trục lợi trên sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng Phật tử đang phủ phục cúng dường!