Phát Sinh Tinh Thần Giác Ngộ

21/08/201012:00 SA(Xem: 22745)
Phát Sinh Tinh Thần Giác Ngộ

ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA
CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN HẠNH PHÚC 
Bản gốc tiếng Anh: The compassion life - NXB: Wisdom Publications, Boston, 2001.
Bản tiếng Pháp: Les voies spirituelles du Bonheur - NXB: Presses du Châtelet, Paris, 2002
Hoang Phong Việt dịch

PHỤ LỤC
Phát sinh Tinh thần Giác ngộ

Chúng ta đã bàn thảo với nhau về bản chất của từ bi và các phương pháp luyện tập tâm thức giúp cho từ bi nẩy nở. Các tiết thơ sau đây mang chủ đích giúp phát huy Bồ-đề tâm, tức ước vọng giải thoát tất cả chúng sinh khỏi khổ đau. Khi xướng lên các tiết thơ này, quý vị hãy cố gắng khơi động lòng từ bi để nhìn thấy lý do tại sao phải phát huy xúc cảm đó.

Tiết thứ nhất dành cho việc quy y. Người Phật tử quy y nơi Tam bảo, nhưng các tín đồ thuộc những tôn giáo khác – chẳng hạn như Thiên chúa giáo, Do thái giáo, Hồi giáo, v.v. –, có thể tự mình buộc chặt với một đấng Thiêng liêng thuộc vào truyền thống tôn giáo của họ để thực hiện đức tin.

Tiết thứ hai làm hiển lộ tinh thần Giác ngộ và tiết thứ ba gợi lên lòng can đảmhân hoan để củng cố quyết tâm đem ra thực hiện những nguyên tắc vị tha. Trong khi đọc lên các tiết thơ này, hãy cố gắng chú tâm đến ý nghĩamến phục những câu thơ ấy một cách trung thực

Tôi thấy các tiết thơ này thật hùng mạnh. Nếu như quý vị đồng ý với tôi, và đồng thời những câu thơ ấy cũng thích hợp với quý vị, thì tôi khuyên quý vị hãy đọc lên để suy tư mỗi khi tìm được một chút thì giờ. Các câu thơ này sẽ đem đến cho quý vị một sức mạnh nội tâm thật quý giá.

Với ước vọng giải thoát cho tất cả chúng sinh,
Tôi xin được quy y
Nơi Phật, Đạo Pháp của Phật và Tăng đoàn,
Cho đến khi nào đạt được Giác ngộ.

Thúc đẩy bởi lòng từ bi và Trí tuệ,
Hôm nay đây, trước mặt Phật,
Tọi xin phát động tinh anh của sự Giác ngộ vẹn toàn
Vì sự tốt lành của tất cả chúng sinh.

Cho đến khi nào không gian còn tiếp tục,
cho đến khi nào chúng sinh còn hiện hữu,
Tôi cầu xin vẫn còn đây,
Để loại bỏ khổ đau trong thế giới này.

Hoang Phong dịch

Tạo bài viết
Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae-in nói: “Phật giáo là nguồn lực Bi-Trí-Dũng, tạo thành sức mạnh đã giúp đất nước và con người Hàn Quốc vượt qua biết bao thử thách trong hơn 1.700 năm qua. Phật giáo luôn sát cánh bên những người đang phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ nền độc lập, dân chủ và hòa bình của đất nước chúng ta. Tôi hy vọng cộng đồng Phật giáo sẽ liên tục hợp lực để mở ra con đường hướng tới giao lưu liên Triều và thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.
Là người quan tâm rất sớm, từ năm 2019, về việc lấy hình ảnh Đức Phật để biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn xót xa chia sẻ việc đó là rất nghiêm trọng xét trên phương diện ứng xử văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều biểu hiện suy thoái đạo đức truyền thống.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.