Phần Iii: Bất Định Pháp (Aniyata Dharmā)

05/09/201012:00 SA(Xem: 6361)
Phần Iii: Bất Định Pháp (Aniyata Dharmā)

Phần III: Bất Định Pháp (Aniyata dharmā)

******

Tụ thứ ba của Giới Bổn Tỳ-kheo là Bất Định Pháp (S. aniyata; P. aniyatā) tụ này không có trong Giới Bổn Tỳ-kheo-ni. Bất Định Pháp được định nghĩa như vầy: “Vì bản chất của tội chưa được xác định, nên tụ này của Giới Bổn được gọi là Bất Định Pháp, tức là “sẽ được xác định.” [1] Charles S. Prebish nói: “Các tội trong tụ này được xem là những tội chưa xác định.” [2] Aniyata dharmā được dịch sanh tiếng Hoa là pu ting fa (Bất Định Pháp) [3] nghĩa là không rõ ràng hay chưa xác định. Hai giới Bất Định này chỉ áp dụng cho Tỳ-kheo, điều này làm cho chúng ta phải ngạc nhiênnhận thấy mức độ tin cậy đối với phụ nữ để xác chứng về một vị Tỳ-kheo phạm một trong hai giới Bất Định. Bất Định Pháp được trình bày như dưới đây:

Người dịch tạm mặc ước hai giới Bất Định của Tỳ-kheo như sau: thứ nhất là trật tự của giới, thứ hai là nội dung của giới [4].

1. Cấm ngồi với phụ nữ chỗ kín, chỗ che khuất, thích hợp cho quan hệ tình dục.

2. Cấm ngồi với người nữ chỗ trống trải hoặc chỗ che khuất, không thích hợp với quan hệ tình dục.

Tôi bàn về hai giới này của Tỳ-kheo có lẽ là không thích hợp lắm. Tuy nhiên, chúng cũng cho chúng ta thấy quan điểm Phật giáo đối với phụ nữ. Như Prebish chỉ ra, “Hai tội trong phần Bất Định Pháp phản ảnh một mức nào đó về lòng tin tưởng đối với nữ cư sĩ Phật tử làm cho chúng ta phải ngạc nhiên.” [5] Nếu một vị Tỳ-kheo ngồi chung với phụ nữ chỗ kín thích hợp có khả năng liên hệ đến tình dục hoặc ngồi ở chỗ trống trải không thích hợp để sinh lòng tham dục, thì vị Tỳ-kheo ấy có thể phạm một trong những tội trong các tụ Ba-la-di, Tăng-già-bà-thi-sa hoặc Ba-dật-đề tuỳ theo lời khai của nữ cư sĩ. [6] Điều đáng chú ý ở đây là lời nói của phụ nữ được đánh giá cao như vậy, và thật là lạ lùng khi vị trí của phụ nữ vào thời đó rất thấp mà giới luật lại quy định như vậy. Các hình phạt cho hai tội của Bất Định Pháp này giành cho Tỳ-kheo lại đặt niềm tin vào nữ giới, mà lại không áp dụng cho chư Ni. 

Bà Hornor nói: “Hai giới Bất Định này cho chúng ta thấy sự tôn trọnglòng tin tưởng đối với phụ nữ vào thời đó. Họ không bị khinh bỉ, gạt qua một bên như đồ ngồi lê đôi mách hoặc như người ba hoa vô tích sự, mà lời nói của họ được xem là quan trọng.” [7]
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] C. S. Upasak, Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms (Varanasi: Bharati Prakashan, 1975), p. 14.

[2] Charles S. Prebish, Buddhist Monastic Discipline: The Sanskrit Prāṭimokṣa Sūtras of the Mahāsāṃghikas and Mūlasarvāstivādins (New York: The Pennsylvania State University Press, 1975), p. 13.

[3] Đại Chánh Tạng, Tập XII, pp. 600-601.

[4] Sách đã dẫn, pp. 600-601, 1017. 

[5] Prebish, p. 13. 

[6] Đại Chánh Tạng, Tập XII, p. 1017.

[7] Sacred Buddhist Books. Tập X, p. xxxiii.
 
 

Đọc Thêm: Tứ Phần Luật, Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng

Tạo bài viết
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.