26- Bổn Tôn Gia Trì

14/09/201012:00 SA(Xem: 36285)
26- Bổn Tôn Gia Trì

BỔN TÔN GIA TRÌ

Kiết ấn Chuẩn Đề. Tụng chú Chuẩn Đề bảy biến (rồi xả ấn trên đảnh) ẤN.

Chánh niệm tụng.

Trì châu (lần chuỗi) niệm Chuẩn Đề chú 108 hay 1080 biến.

 

Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 105504)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.