Nghi Thức Hồng Chung

12/02/201112:00 SA(Xem: 13130)
Nghi Thức Hồng Chung


NGHI THỨC HỒNG CHUNG
Thích Nhật Từ soạn dịch
Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội


Hạ tải phiên bản PDF của sách "Nghi thức Hồng Chung"

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
29/01/2023(Xem: 96276)
17/05/2021(Xem: 6449)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana