Nghi Thức Lễ Thành Hôn - Thích Nhật Từ Biên Soạn

16/02/201112:00 SA(Xem: 28583)
Nghi Thức Lễ Thành Hôn - Thích Nhật Từ Biên Soạn


NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN
Thích Nhật Từ soạn dịch


honhan-content

Hạ tải phiên bản PDF của Nghi Thức Lễ Thành Hôn
Tạo bài viết
10/10/2012(Xem: 11195)
26/06/2018(Xem: 10726)
“… sự dối trá đã phổ biến tới mức nhiều người không còn nhận ra là mình đang nói dối, thậm chí một cách vô thức, người ta còn vô tình cổ xúy cho sự giả dối. Nói năng giả dối thì được khen là khéo léo”…
Xin giới thiệu video ngày lễ Vu Lan (ngày 2.9.2018) tại thiền viện Đạo Viên, đây là thiền viện duy nhất tại Canada thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm của HT. Thích Thanh Từ, hoạt động đã trên 10 năm.