Đức Đạt Lai Lạt Ma Trả Lời Câu Hỏi Của Một Bé Gái Về Cách Từ Bi Đối Với Người Đã Từng Làm Tổn Hại Mình -

19/07/20194:32 SA(Xem: 3640)
Đức Đạt Lai Lạt Ma Trả Lời Câu Hỏi Của Một Bé Gái Về Cách Từ Bi Đối Với Người Đã Từng Làm Tổn Hại Mình -
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA TRẢ LỜI CÂU HỎI
CỦA MỘT BÉ GÁI VỀ CÁCH TỪ BI ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ TỪNG LÀM TỔN HẠI MÌNH 

Trong Cuộc Gặp Gỡ Tại Dinh Thự Của Ngài Ở Dharamsala, Hp, Ấn Độ 
Vào Ngày 12 Tháng 7 Năm 2019.
Tạo bài viết