Rèn Tập Thơ Văn (Video)

12/09/20204:37 CH(Xem: 2572)
Rèn Tập Thơ Văn (Video)
RÈN TẬP THƠ VĂN
Hòa Thượng Giới Đức
Tủ Sách Huyền Không Sơn Thượng 2020

Rèn Tập Thơ Văn (1)
Rèn Tập Thơ Văn | Tuần Thứ Nhất | Tiết 1 | Ngày 26/08/2020
Rèn Tập Thơ Văn | Tuần Thứ Nhất | Tiết 2 | Ngày 26/08/2020
Rèn Tập Thơ Văn | Tuần Thứ Hai | Tiết 1 | Ngày 03/09/2020
Rèn Tập Thơ Văn | Tuần Thứ Hai | Tiết 2 | Ngày 01/09/2020
Rèn Tập Thơ Văn | Tuần Thứ Ba | Tiết 1 | Ngày 08/09/2020
Rèn Tập Thơ Văn | Tuần Thứ Ba | Tiết 2 | Ngày 08/09/2020
.
Tạo bài viết
10/11/2020(Xem: 2439)
Thật sự ai có chút từ tâm hẳn cũng phải nghẹn thở khi nhìn hình ảnh người cảnh sát da trắng đè gối lên cổ người da đen cho đến chết, mặc lời van xin thảm thiết.
Nguồn gốc của Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo bắt nguồn từ quá khứ, Myanmar đã trở thành thuộc địa nằm dưới sự kiểm soát, cai trị của thực dân đế quốc Anh vào năm 1824. Chính quyền thuộc địa đã rút lại sự hỗ trợ truyền thống của nhà nước đối với các cơ sở tự viện tôn giáo, thúc đẩy giáo dục thế tục, đàn áp các truyền thống Phật giáo và khuyến khích hoạt động truyền giáo của đạo Cơ Đốc.
Chuyện dài tranh chấp sở hữu chùa Bảo Quang, Santa Ana, kể từ sau khi hòa thượng viện chủ viên tịch, vừa được Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County ra phán quyết kết thúc hôm Thứ Hai, 22 Tháng Ba.