Tiểu sửhành trạng của Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

25/06/20225:36 SA(Xem: 5274)
Tiểu sử và hành trạng của Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
TIỂU SỬHÀNH TRẠNG
CỦA ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN

Bao nhiêu năm hoạt động cho Giáo Hội tại quê nhà và trên ba mươi năm bôn ba nơi hải ngoại, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan luôn hướng dòng đời mình theo con đường duy nhấthoằng pháp độ sanh, cố đem giáo lý Phật Đà chia xẻ với đồng bào Phật Tử cả đến những thành phố xa xôi của các tiểu bang bé nhỏ. Cả cuộc đời của Ngài hiến thân cho đạo pháp với hạnh Bồ Tát: “ Đạo cần ta đến chúng sanh cần ta đi không nệ gian lao không từ khó nhọc”. Một ngày nào đó, Ngài tuy không còn với chúng ta , nhưng những sự giáo huấn của Ngài thì luôn luôn bất diệt.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/03/2023(Xem: 13068)
23/02/2023(Xem: 2668)
29/12/2022(Xem: 3543)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana