Lễ Bế Mạc Hội Thảo Phong Trào Phật Giáo Năm 1963 Và 60 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân

15/06/20234:51 SA(Xem: 812)
Lễ Bế Mạc Hội Thảo Phong Trào Phật Giáo Năm 1963 Và 60 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân
blank


.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/03/2023(Xem: 13097)
23/02/2023(Xem: 2687)
29/12/2022(Xem: 3567)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana