Câu chuyện về một cậu bé người Nhật

31/08/20219:36 SA(Xem: 3734)
Câu chuyện về một cậu bé người Nhật

CÂU CHUYỆN VỀ MỘT CẬU BÉ NGƯỜI NHẬT
Trích từ sách "Gương sáng đông tây (tập 5)" 
Tác giả: Thích Chân Tính

1617181920
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
19/04/2014(Xem: 22829)
30/01/2014(Xem: 10685)
11/12/2014(Xem: 16851)
05/02/2013(Xem: 15565)
02/10/2022(Xem: 1962)
09/09/2012(Xem: 22902)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana