Chương 6 Văn Học Avadāna (Thí Dụ)

02/12/20154:18 CH(Xem: 1683)
Chương 6 Văn Học Avadāna (Thí Dụ)
LỊCH SỬ VĂN HỌC PHẬT GIÁO TIẾNG SANSKRIT 
LITERARY HISTORY OF SANSKRIT BUDDHISM

J. K. NARIMAN
Thích Nhuận Châu dịch
Tạo bài viết
14/05/2010(Xem: 270025)
23/03/2013(Xem: 24033)
30/06/2017(Xem: 6295)
Câu 1: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, có trích dẫn clip của một vị Chủ trì 1 ngôi chùa nọ, khẳng định: Pháp giải oan gia trái chủ là chính pháp, đúng theo lời Phật dạy về Tứ diệu đế và dẫn dắt hàng loạt các bài kinh trong kinh điển Nikaya. Thầy có thể chia sẻ quan điểm của thầy về vấn đề trên không ạ?
Trong nghi lễ Phật giáo Việt Nam có nghi thức tiếp linh, triệu linh, cúng cơm cho hương linh. Nghi thức này phổ biến trong tất cả các nghi lễ độ âm, phù hợp với phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt.
Xây nhiều chùa lớn, dựng nhiều tượng Phật khổng lồ có thể giải nghiệp hay không? Cầu nguyện siêng năng, cúng tiền nhiều cho đại tăng có thể giải nghiệp hay không? Đó là những câu hỏi đang được nhiều Phật tử quan tâm. Kinh Phật dạy có nhiều cách giải nghiệp. Sau đây là trích dịch một số kinh liên hệ tới nghiệp và giải nghiệp.