Pháp Hoa Huyền Nghĩa

23/05/201012:00 SA(Xem: 43304)
Pháp Hoa Huyền Nghĩa
PHÁP HOA HUYỀN NGHĨA
(SADDHARMA PUNDARIKA SUTRA)
Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Hội Phật Học Nam Việt - Chùa Xá Lợi 1972

Pháp Hoa Huyền Nghĩa

 

Bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa xuất bản hôm nay không có một liên quan nào, về mọi phương diện, với những bộ Kinh danh đề tương tự màchúng ta thấy trong Đại tạng. Chúng tôi đã cố tìm một danh từ khác vừagãy gọn, vừa nói lên được cái “nghĩa sâu kín” mà chúng tôi mong vạch ra được trong một công trình khảo cứu, phiên dịch, và chú thích khá dày công. Nhưng tìm mãi không đựơc, chúng tôi đành giữ hai chữ “Huyền Nghĩa”.

chủ đích của chúng tôi là trình bày nghĩa ẩn, chúng tôi đã nhẹ phần phiên dịch, nghĩa là chúng tôi không dịch sát và đầy đủ chánh văn mà chỉ ghi đại cương thôi, để cho độc giả khỏi tán ý và dễ nhận cốt yếu lời Phật dạy.

Bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩanày đã được giảng hai lần tại chùa Xá Lợi của Hội Phật Học Nam Việt, lần đầu vào hồi đầu tháng ba NhâmDần (5-4-1962). Số thính giả kỳ nào cũng trên dưới ba trăm và mỗi kỳ kéo dài cà năm. Rất thỏa mãn, nhiều bạn trí thức thúc giục chúng tôi xuất bản để giúp ích trong muôn một những bạn đang tìm hiểu Diệu pháp của Phật. Chúng tô xin tuân hành. Nhưng xin thưa trước: chỉ có Phật mới hiểu được trọn vẹn lời Phật, vì vậy những cố gắng của kẻ hậu sanh thiển học như chúng tôi, dầu có tột độ đi nữa, vẫn không làm sao nói hết ý Phật được, và nhất là khó tránh những thiếu sót sai lầmchúng tôi thành tâm mong mỏi các bậc cao minh chỉ bảo cho. Chúng tôi trân trọng ghi ơn trứơc.

PL. 2507 Saigon. Tháng 3 Giáp Thìn
CHÁNH TRÍ hiệp thập

MỤC LỤC

Kính gửi độc giả
Bạch văn
lời nói đầu


Phẩm thứ 1: Tự (le sujet)
Phẩm thứ 2 : Phương tiện
Phẩm thứ 3: Thí dụ (la Parabole)
Phẩm thứ 4: Tín giải ( les inclinations)
Phẩm thứ 5: Dựơc thảo dụ ( les planets medi- cinnales)
Phẩm thứ 6: Thọ ký ( Les Predictions)
Phẩm thứ 7: Hóa thành dụ ( L`ancienne app – lication)
Phẩm thứ 8: Ngũ Bách đệ tử thọ ký (Prédiction relative aux 500 Religieux)
Phẩm thứ 9: Thọ Học, Vô học – nhân ký (prédiction relative à Ananda, à Râhula et aux 2.000 religieux).
Phẩm thứ 10: Pháp sư (L`Interprète de la Loi)
Phẩm thứ 11: Hiện Bảo Tháp ( L`apparition d`un stupa)
Phẩm thứ 12: Đề bà đạt-đa
Phẩm thứ 13 : Trì ( L`Effort)
Phẩm thứ 14: An lạc hạnh (La position commode)
Phẩm thứ 15 : Tùng Địa dõng xuất
Phẩm thứ 16: Như lai thọ lượng ( la durée de la vie du Tathâgata)
Phẩm thứ 17: Phân biệt công đức (Proportion des mérites)
Phẩm thứ 18: Tùy hỷ công đức ( Indication du mérite de la satisfaction)
Phẩm thứ 19: Pháp sư công đức ( Le Perfectionne – ment des sens)
Phẩm thứ 20: Thường Bất Khinh Bồ tát ( les Relig-iex sadâparibhuta)
Phẩm thứ 21: Như Lai thần lực ( Effect de la puissance surnaturelle du Tathâgata)
Phẩm thứ 22: Chúc lụy ( Le depôt)
Phẩm thứ 23: Dược Vương Bồ tát bổn sự (Ancienne méditation de Chaichadjyarâdja)
Phẩm thứ 24: Diệu Âm Bồ Tát ( le Bodhisattva gadgadasvara)
Phẩm thứ 25: Quán Thế Âm Bồ tát phổ môn ( Le récit parfaitement heureux)
Phẩm thứ 26 : Đà la Ni ( les Formules Magiques)
Phẩm thứ 27: Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự (Ancienne médictation du roi Cubhavyuha)
Phẩm thứ 28: Phổ Hiền Bồ Tát khuyên phát ( Satisfaction de Samantabhadra)
Tồng kết kinh Pháp Hoa
Phụ chú về chữ Tâm

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
15/10/2010(Xem: 47361)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.