Tập 2

10/06/201212:00 SA(Xem: 6493)
Tập 2
A HÀM
MƯA PHÁP CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO
Thích Nữ Giới Hương
(Trọn Bộ Hai Tập)
Nhà xuất bản Hồng Đức 2016

MỤC LỤC

Lời Đầu

Chương 1: Những Lời Phật Dạy trong Tạp A-hàm
Chương 2: Những Lời Phật Dạy trong Tăng Nhất A-hàm
Chương 3: Những Chủ đề Chung trong A-hàm
Chương 4: Kết Luận


Tạo bài viết
14/06/2010(Xem: 44846)