Kính Lễ (Song ngữ Vietnamese-English)

27/10/20233:10 SA(Xem: 1433)
Kính Lễ (Song ngữ Vietnamese-English)

KÍNH LỄ

Hòa thượng Thích Chơn Tế, Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ

 

hoa sen 0135Thường tôn trọng kính lễ

Bậc kỳ lão trưởng thượng

Bốn pháp được tăng trưởng

Thọ, sắc, lạc và sức. (PC -109)

 

Nên thường vui vẻ, tôn trọng, kính lễ các bậc Trưởng lão, là những người lớn tuổi  hạ, đạo đức cao siêu. Tôn trọng kính lễ như vậy được bốn điều tốt là sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ và khỏe mạnh.

 

CHỖ CỨU CÁNH

 

Vì thế nói tri kiến Phật là gồm cả sáu căn hiển hiện tánh giác của mình.

Tánh giác này cũng gọi là phật tuệ hay Phật thừa. Đó là chỗ cứu cánh của Phật giác ngộ, cũng là chỗ cứu cánh của Phật dạy lại chúng sanh. Nếu Phật không dạy được chỗ này là Ngài còn xan lẫn.

 

NGỒI THIỀN

 

Khi chúng ta ngồi thiền, vọng dấy lên thì biết có vọng, vọng lặng thì biết không vọng. Như vậy vọng khởi, vọng lặng là khách, còn cái biết vọng thì thường hằng, là chủ. Chủ thì có mặt luôn luôn. Hiện hữu rõ ràng, không sanh không diệt, không mắc kẹt ở hai bên có, không, còn, mất ..v.v…

 

Trong mọi phương pháp tu hành, Đức Phật đều nói có định rồi mới có tuệ. Định là dừng vọng tưởng, vọng tưởng lặng rồi thì thể giác sáng suốt của chính mình hiện bày, đó gọi là tuệ. Như vậy, trăm ngàn pháp môn Phật dạy đều gom về một mối, không có điều thứ hai, cứu cánh không có hai.

 

23 - 9 - 2023 - PL 2567

Người sao lục

TK Thích Chơn Tế

 

 

 

PAYING REVERENCE

Tâm Anh

 

To one ever eager to revere and serve the elders, these four blessings accrue: long life and beauty, happiness and power. (The Dhammapada Sutra 109)

 

Therefore, we should always cheerfully respect and pay respect to the elders who are of great age and high moral character. Such respect and reverence will bring us good things, longlife, beauty, joy and health.

 

ULTIMATE PLACE

 

Therefore, Buddha's knowledge includes all six senses that manifest one's enlightened nature.

This enlightened nature is also called Buddha wisdom or Buddha vehicle. That is the ultimate place of Buddha's enlightenment, and also the ultimate place of Buddha's teaching to sentient beings.

 

MEDITATE

 

When we meditate, delusions arise, we know there are delusions. When false thoughts are quiet, you know there are no false thoughts. Thus delusion arises and silence is the guest, but the knowledge of delusion is permanent is the master. The master is always present. Being exists clearly without birth or death, without being stuck on either side of existence, non - existence, permanent entity or loss ..v.v…

 

In all methods of practice, the Buddha said that there is concentration and then there is wisdom. Concentration is to stop delusions. Once delusions are quieted, your own bright, enlightened body appears, which is called wisdom. Thus, hundreds of thousands of Buddha's teachings all come together in one direction, there is no second thing, there are no two goals.

 

September 23rd, 2023

Buddhist calendar 2567

Copist

Thich Chon Te Bhikkhu

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/10/2013(Xem: 8295)
09/11/2010(Xem: 77252)
09/11/2010(Xem: 62382)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.