Ý Nghĩa “Quán Pháp” Ở Trong Tứ Niệm Xứ

01/06/20183:51 SA(Xem: 15496)
Ý Nghĩa “Quán Pháp” Ở Trong Tứ Niệm Xứ

Ý NGHĨAQUÁN PHÁP” Ở TRONG TỨ NIỆM XỨ

NHƯ KHÔNG (gsnhukhong@gmail.com)

 

y nghia quan phap trong thien tu niem xuTrong 4 đề mục quán của TỨ NIỆM XỨQUÁN THÂN, QUÁN THỌ, QUÁN TÂM, QUÁN PHÁP thì hầu hết các học giả, các thiền gia, đều diễn giải QUÁN PHÁP là quán “các đối tượng của tâm”.  Nếu như vậy thì không lẻ là quán những thứ mà tâm đang nghĩ tới, có thể là những thứ ở bên ngoài ta sao?   Một vài người khác thì diễn giải phần QUÁN PHÁP như quán các “hiện tượng của tâm”.  Như vậy thì đâu khác gì quán các trạng thái của tâm?  Như vậy thì QUÁN TÂMQUÁN PHÁP khác nhau ở chỗ nào?

Lý do mà hầu hết các dịch giả và các thiền gia đã diễn giải phần QUÁN PHÁP theo 2 cách như trên là vì sự diễn tả ở trong kinh về QUÁN TÂMQUÁN PHÁP nghe rất giống nhau.  Ví dụ trong phần QUÁN TÂM có đoạn như thế này: Này các   Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, với tâm có tham, tuệ tri: "Tâm có tham"; hay với tâm không tham, tuệ tri: "Tâm không tham".  Rồi trong phần QUÁN PHÁP cũng nghe từa tựa như vậy: Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nội tâmái dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi có ái dục"; hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi không có ái dục".

Nếu diễn giải QUÁN PHÁP như các cách trên thì không có chút gì liên hệ tới ý nghĩa của chữ PHÁP mà Phật đã dùng trong phần QUÁN PHÁP cả?  Ý Phật như thế nào khi dùng 2 chữ QUÁN PHÁP?  Nên nhớ rằng trong Đạo Phật chử PHÁP có 2 ý nghĩa:  1) PHẬT PHÁP:  Tức là những Pháp Giải thoát mà Phật đã dạy, hay nói chung là tất cả những gì mà Phật đã đạy.  2) VẠN PHÁP:  Tức mọi thứ bàn đến trong vũ trụ, mọi thứ đều là pháp, ví dụ PHÁP HỮU VI có sanh có diệt, ví dụ PHÁP VÔ VI, không sanh không diệt, ví dụ SẮC PHÁP, DANH PHÁP, v.v.

Cách diễn giải phần QUÁN PHÁP của tôi ở dưới đây sẽ hàm chứa đầy đủ cả 2 ý nghĩa trên của chữ PHÁP.   Tôi biết cách diễn giải này có thể bị nhiều người phản ứng bới nó không giống ai hết.  Nhưng tôi không quan tâm điều đó.  Bởi Phật đã dạy ở trong Kinh Kalama rằng:  Đừng vội tin vì đông người theo, đừng vội tin vì theo truyền thống xưa nay như vậy, đừng vội tin vì đó là từ một bậc đạo sư (Tổ) nổi tiếng nói ra…  Nhưng tôi tin cách diễn giải mà tôi sắp trình bày đúng với ý của Phật hơn.  Bởi với cách này tôi đã tự mình chứng nghiệm sự giải thoát nhanh hơn những cách diễn giải khác.

Trước hết như tôi đã trình bày trong bài CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT ĐI ĐẾN NIẾT BÀN rằng pháp TỨ NIỆM XỨ chính là pháp để cho mình tự TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH đúng như ý nghĩa của 2 câu kinh Pháp Cú 153, 154.  Để rồi chứng ngộ được SỰ THẬT VÔ NGÃ, độc lập với mọi khổ đau như đã giải thích ở trong bài THẤY VÔ NGÃ LÀ THẤY PHÁP THẤY PHẬT.  Trong tinh thần quán như vậy thì phần QUÁN THÂN, QUÁN THỌ, QUÁN TÂM là quán để khám phá ra bản chất của THÂN, THỌ, TÂM đều VÔ NGÃ.   Đó là chủ ý, tác ý, của 3 phần quán đầu của TỨ NIỆM XỨ.

Qua phần QUÁN PHÁP là đã đến trình độ cao hơn.  Lúc đó chủ ý, tác ý của sự quán, không còn để khám phá VÔ NGÃ như phần QUÁN TÂM nữa, mà chủ ý, tác ý là để làm vững mạnh thêm TUỆ VÔ NGÃ đã được khai triển qua 3 phần quán đầu.  Do đó đến trình độ QUÁN PHÁP thì chỉ  nên nhìn mình như nhìn một PHÁP vô ngã, không còn thuộc của mình nữa.   Đó là ý nghĩa thứ nhất mà Phật đã dùng 2 chữ QUÁN PHÁP.

Đồng thời vì có sự xét nghiệm trình độ giải thoát của mình qua sự đối chiếu với các PHÁP GIẢI THOÁT (Phật Pháp) từ thấp lên cao, cho nên Phật đã dùng 2 chữ QUÁN PHÁP.   Trước hết là xem mình đã vượt qua hoàn toàn 5 TRIỀN CÁI chưa?  Sau đó là xem mình đã ra khỏi hoàn toàn 5 THỦ UẨN chưa?  Thứ đến là xem mình đã có đầy đủ LỤC CĂN THANH TỊNH trong mọi thọ dụng chưa?  Tiếp đến là xem trình độ giác ngộ của mình đã đến ngang đâu trong 7 GIÁC CHI?   Và sau cùng là xét xem mình đã chứng nghiệm TỨ THÁNH ĐẾ đến mức độ nào?

 

LỜI KẾT:

Tính đến ngày hôm nay đã có vô số người thực hành TỨ NIỆM XỨ (TNX) trên khắp thê giới, và gần như ai ai cũng biết thực hành TNX là phải luôn luôn CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁCTuy thế kết quả vẫn rất khác nhau từ người này qua người khác, từ trường thiền này qua trương thiền khác.  Bởi vì có sự hiểu biết khác nhau về 2 chữ CHÁNH NIỆM và do đó đưa đến sự TÁC Ý khác nhau trong cách thực hành.  Rồi đi đến kết quả khác nhau.

Cũng ví dụ như nhiều người cùng đi trên con đường lạ, ai cũng TĨNH GIÁC chăm chú nhìn đường để khỏi bị lạc.   Nhưng trong thâm tâm mỗi người có thể có chủ ý đi về hướng khác nhau do đó mà họ có thể đi đến các nơi chốn khác nhau.  Ví dụ với người thực hành TNX mà hiểu chữ CHÁNH NIỆM là chỉ chú tâm với hiện tại, ghi nhận những gì ĐANG LÀ, thì sẽ không có sự TÁC Ý khám phá SỰ THẬT VÔ NGÃ (bởi nhiều người không đọc đủ kinh Phật nên không biết Phật dạy TNX là cốt để thấy được SỰ THẬT VÔ NGÃ).   Như vậy với người đó, họ chỉ có thể hưởng được HIỆN TẠI LẠC TRÚ, nhưng không có khả năng tận diệt khổ đau.  (Khổ nổi nhiều người khi đạt được sự AN LẠC chưa từng có, vì quá thỏa thích, nên cho đó là NIẾT BÀN.  Trong khi họ chưa thực sự chấm dứt được mọi đau khổ)

Trái lại với một người hiểu CHÁNH NIỆM với ý nghĩa CHÁNH là hướng về mục tiêu NIẾT BÀN, chấm dứt khổ đau, và NIỆM với 2 ý nghĩa: CHÚ NIỆM quan sát những gì trong hiện tạiTÂM NIỆM không quên những CHÁNH KIẾN mà Phật đã dạy thì họ sẽ có TÁC Ý đúng hướng, hướng về NIẾT BÀN.  Tức quan sát THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP nhưng cốt khám phá THỰC TƯỚNG của cái BÃN NGÃ, cốt tìm lời giải cho cái KHỔ của BÃN NGÃ.   Khi có TÂM NIỆMtác ý như vậy họ sẽ khám phá ra được SỰ THẬT VÔ NGÃ, và đầy đủ 4 SỰ THẬT của TỨ THÁNH ĐẾ.  Tức khám phá ra toàn bộ thế giới giải thoát ngay trong cái thân này:

- Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: "Không thể đi đến chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt.

(Kinh Tăng Chi, Chương 4 pháp, phẩm Rohitassa)

Cho nên quan sát cái thân này với TỨ NIỆM XỨ chính là CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT để chấm dứt khổ đau.  Không có con đường nào khác ở ngoài cái thân này.

Như Không

Thư Viện Hoa SenTạo bài viết
23/09/2013(Xem: 13077)
07/10/2018(Xem: 5825)
30/08/2018(Xem: 13629)
"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. - Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. - Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. - Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. - Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. - Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. - Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia".
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.
Sau hơn sáu tháng hoạt động kể từ khi Hội Đồng Hoằng Pháp của GHPGVNTN ra đời dưới sự chứng minh của Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu), HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam), với sự cố vấn chỉ đạo của HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam), cùng với sự điều hành của Hòa thượng Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc) và nhị vị Hòa thượng Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada), Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp Lần 1, sẽ được tổ chức qua hệ thống Zoom, nhằm nối kết Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trên toàn cầu hầu góp phần xiển dương Chánh Pháp trong kỷ nguyên mới.