Lạt Ma Zopa Rinpoche - Geshe Potoma Trong Thế Kỷ 21

15/10/201012:00 SA(Xem: 45954)
Lạt Ma Zopa Rinpoche - Geshe Potoma Trong Thế Kỷ 21

LẠT MA ZOPA RINPOCHE - GESHE POTOWA
TRONG THẾ KỶ 21
 Nguyên tác: “Geshe Potowa in the 21st Century”
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
26/08/2010(Xem: 64118)
13/03/2013(Xem: 9872)
11/09/2012(Xem: 60937)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana