Lời Dạy Về Những Lợi Ích Của Bánh Xe Cầu Nguyện

20/10/201012:00 SA(Xem: 36976)
Lời Dạy Về Những Lợi Ích Của Bánh Xe Cầu Nguyện

LỜI DẠY VỀ NHỮNG LỢI ÍCH CỦA BÁNH XE CẦU NGUYỆN[1]

Lạt ma Zopa Rinpoche - Liên Hoa chuyển ngữ
Giảng dạy tại Xứ Đức Phật Dược Sư[2] tháng Sáu năm 1994

 

Ở Solu Kumbu mọi người lớn tuổi đều quay Bánh Xe Cầu nguyện mỗi ngày. Khi họ ở nhà vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, họ cầm một mala (chuỗi hột) trong bàn tay trái, một Bánh Xe Cầu nguyện trong bàn tay phải, và trì tụng thần chú OM MANI PADME HUNG. Và khi họ đi vòng quanh, họ liên tục quay Bánh Xe Cầu nguyện và tụng OM MANI PADME HUNG.

Tôi thường suy nghĩ: “Làm thế nào việc quay Bánh Xe Cầu nguyện trở thành sự thực hành Pháp?” Trong đầu tôi có câu hỏi này chỉ vì tôi không biết về những lợi ích của sự thực hành. Tôi không hiểu một thực hành quan trọng là gì và lợi ích ra sao trong phạm vi tịnh hoá. Chỉ cần chạm vào và quay tròn một Bánh Xe Cầu nguyện là đủ đem lại sự tinh hoá phi thườngsự tích tập công đức khó có thể tin được.

Ở Lawudo tôi đã tìm thấy nhiều bản viết tay cổ, những bản văn viết tay của Lạt ma Lawudo. Lạt ma Lawudo trước đây, được gọi là Lạt ma (Kunsang) Yeshe; và một vài người cho rằng ngài có liên quan với đời tôi. Lạt ma Lawudo không có tu viện, nhưng sống trong ẩn thất tại một hang động. Ngài dành rất nhiều nỗ lực để sao chép những bản văn về việc thực hành những Bổn Tôn Kim Cương thừa khác nhau. Vào thời đó những bản văn như thế rất hiếm có, vì thế ngài đã chép tay nhiều bản văn.

Do chúng được lưu giữ trong hang động ẩm thấp, các văn bản bị ẩm ướt, và tôi thường phơi chúng dưới ánh nắng. Nếu bạn không phơi chúng, các bản văn sẽ bị nấm và sau đó bị sâu trùng huỷ hoại. Những con sâu tái sinh trong những bản văn và tạo thành một vài lỗ thủng đáng kể trong đó.

Một hôm khi đang phơi những bản văn, tôi thấy một bản cổ văn có tựa đề “Mani Kabum.” Nó gồm có toàn bộ lịch sử tiến hoá của thế giới, kể cả việc Giáo Pháp xuất hiện trong thế giới ra sao và làm thế nào chúng sinhTây Tạng, Xứ Tuyết, trở thành những đối tượng đặc biệt cho sự điều phục của Đức Phật Bi mẫn Avalokiteshvara (Quán Thế Âm.) Đức Amitabha (A Di Đà) và Đức Phật Bi mẫn thì đồng nhất trong bản chấtliên kết với nhau rất chặt chẽ. Và trong hơn hai mươi năm, Đức Phật Bi mẫn và Đức Amitabha đã dẫn dắt không chỉ xứ Tây Tạng và Trung Hoa, mà cả những quốc gia Tây phương, đặc biệt bằng cách truyền bá Giáo Pháp.

 Trong Mani Kabum tôi tìm thấy một giáo lý ngắn về của thực hành bánh xe cầu nguyện và ít hàng về cách quán tưởngthiền định khi bạn thực hành. ỞÙ Tây Tạng, và bất kỳ nơi đâu có giáo lý Đại thừa của Kim Cương thừa, việc thực hành Bánh Xe Cầu nguyện đãphổ biến. Đức Nagarjuna (Long Thọ) đã ban thực hành Dakini3 Đầu Sư tử, Ngài ban nó cho Đức Padmasambhava (Liên Hoa Sanh), sau đó vị này đem nó vào Tây Tạng.

Sau khi đọc quyển sách này, tôi phát triển niềm tin rằng thực hành không phải là điều vô nghĩa, mà có những điểm quy chiếu có giá trị và rất quý báu, đầy ý nghĩa. Từ bản văn này, tôi có một vài ý niệm về việc thực hành Bánh Xe Cầu nguyệntác động mạnh mẽ ra sao trong việc tịnh hóa tâm thức và tích tập công đức bao la.

Năm 1987, khi tôi đang ở Viện Chenrezig tại Úc, tôi để ý rằng địa điểm này trở nên an tĩnh kỳ lạ. Nó thanh tịnh tới nỗi bạn muốn được ở đó, sống ở đó. Viện Chenrezig không giống như trước đây, và tôi tự hỏi tại sao nó thay đổi. Vào lúc đó, Geshe Lạt ma Konchog đang ở đó. Geshe-la đã thực hiện rất nhiều thực hành Pháp. Sau khi trốn thoát khỏi Tây Tạng, ngài nhập thất nhiều năm trong những hang động của Milapera ở rặng Hy Mã Lạp Sơn. Ngài đã thực hành 2000 Nyung-nay, sự nhập thất hai ngày mãnh liệt về Đức Phật Bi mẫn, nó đòi hỏi phải giữ tám Giới luật Đại thừathực hành nhiều sự lễ dạy và thần chú. Geshe Lạt ma Konchog đã tu hành tâm thức rất tốt đẹp trong con đường, vì thế tôi cho là sự an tịnh của viện Chenrezig có thể là bởi Bồ Đề tâm của ngài.

Tuy nhiên, một hôm gần kết thúc những ngày tôi ở đó, một tư tưởng xuất hiện trong tâm tôi: “Ồ, sự biến đổi có lẽ là nhờ Bánh Xe Cầu nguyện – mà trước đây nó không có ở đó.” Bánh Xe Cầu nguyện ở nơi đó nhỏ hơn cái ở đây, tại Xứ Đức Phật Dược Sư này, nhưng nó cũng chứa nhiều thần chú trên vi-phim và được chế tạo rất đẹp. Một thời gian sau, khi tôi ở Brazil theo lời mời của một trung tâm thiền định ở đó, một học viên tặng tôi một cuốn sách do một trong những đệ tử chính của Tarthang Tulku biên soạn về những kinh nghiệm của ông khi ông đảm nhiệm việc xây dựng những stupa (tháp) và Bánh Xe Cầu nguyện trong các trung tâm của Tarthang Tulku. Trong một đoạn ông nói rằng sau khi một Bánh Xe Cầu nguyện được xây dựng xong, vùng đất hoàn toàn được chuyển hoá, trở nên hết sức an bình, hỉ lạc và hấp dẫn tâm thức.

Điều này đã xác nhận niềm tin của tôi, dựa trên lý lẽ của tôi là Viện Chenrezig đã trở nên an bình là bởi Bánh Xe Cầu nguyện mới của nó. Một vài người khác kinh nghiệm một tác dụng tương tự từ việc xây dựng Bánh Xe Cầu nguyện đã trợ giúp cho việc củng cố niềm tin của tôi.

CÁC LOẠI BÁNH XE CẦU NGUYỆN

Có những Bánh Xe Cầu nguyện đất, nước, lửa và gió. Một trong những lợi ích của Bánh Xe Cầu nguyện là nó hiện thân mọi hành động của thập phương chư Phật và Bồ Tát. Để làm lợi lạc chúng sinh, chư Phật và Bồ Tát hiển lộ trong Bánh Xe Cầu nguyện để tịnh hoá mọi nghiệp tiêu cực và những che chướng của chúng ta, và làm cho ta thể nhập những chứng ngộ của con đường đưa tới giác ngộ. Tất cả chúng sinh (không chỉ có con người mà cả những côn trùng nữa) trong miền nơi Bánh Xe Cầu nguyện được xây dựng đều được cứu thoát khỏi việc tái sinh trong các cõi thấp; họ thọ nhận một thân tướng chư thiên hay con người, hoặc được sinh trong một cõi tịnh độ của Đức Phật.

Nếu bạn có một Bánh Xe Cầu nguyện trong nhà bạn, căn nhà của bạn sẽ giống như Potala, cõi tịnh độ của Đức Phật Bi mẫn. Nếu bạn có một bánh xe cầu nguyện ở bên cạnh khi bạn chết, bạn không cần tới pháp powa.4 Việc có Bánh Xe Cầu nguyện tự nó trở thành một phương pháp để chuyển di tâm thức bạn tới một cõi tịnh độ. Chỉ nghĩ tưởng tới một Bánh Xe Cầu nguyện là đã trợ giúp cho một người hấp hối phóng tâm thức của họ lên kinh mạch trung ương và thoát ra đỉnh đầu để tái sinh trong cõi tịnh độ của Đức Phật Amitabha và Đức Phật Bi mẫn. Chỉ chạm vào một Bánh Xe Cầu nguyện là đã đem lại một sự tịnh hoá to lớn những nghiệp tiêu cực và các che chướng. Việc quay một Bánh Xe Cầu nguyện có chứa 100 triệu thần chú OM MANI PADME HUNG tích tập công đức tương tự như khi trì tụng 100 triệu thần chú này. 

Bánh Xe Cầu nguyện ở đây, tại Xứ Đức Phật Dược Sư có chứa 11,8 tỉ thần chú, vì thế việc quay nó một lần thì tương tự như đã trì tụng số thần chú đó. Trong ít giây phút đó, bạn thực hiện rất nhiều sự tịnh hóa và tích tập mạnh mẽ; rất nhiều công đức. Việc quay Bánh xe Cầu nguyện một lần thì tương tự như tu hành nhập thất nhiều năm. Điều này được giải thích là một trong những lợi ích của Bánh Xe Cầu nguyện.

Với Bánh Xe Cầu nguyện nước, nước được ban phước khi chạm vào bánh xe. Khi dòng nước đó đổ vào một cái hồ hay đại dương, nó mang theo năng lực để tịnh hóa hàng tỉ thú vật và côn trùng sống trong đó.

Tôi đã có một ước nguyệngần đây trở nên mạnh mẽ hơn, đó là xây dựng một Bánh Xe Cầu nguyện trong đại dương. Bởi tôi được yêu cầu trợ giúp rất nhiều dự án Phật sự khác nên ý tưởng thực hiện một Bánh xe Cầu nguyện nước bị trì hỗn. Tuy nhiên, khi tôi ở một trung tâm tại Đài Loan mới đây, trong một cuộc trò chuyện về Bánh Xe Cầu nguyện, tôi đề cập tới ý tưởng này. Một trong những tín chủ là người đã nuôi gia đình bằng việc kinh doanh trong vài năm, rất hoan hỉ thực hiện một Bánh Xe Cầu nguyệnthân phụ của anh đã khởi nghiệp kinh doanh bằng nghề buôn bán cá. Bởi gia đình thịnh vượng từ việc đánh bắt cá, anh ta cảm thấy gia đình mình đã mắc nợ loài cá rất nhiều, và anh đã dự định trong lòng là sẽ làm điều gì đó để đền đáp hay làm lợi ích cho loài cá.

Khi tôi nói tới ý tưởng Bánh xe Cầu nguyện nước, anh ta gần như la lên, và sau đó hỏi tôi: “Vì sao thầy bảo con xây dựng Bánh xe Cầu nguyện này?” Sau khi tôi giải thích các lý do, anh ta rất hoan hỉ với việc xây dựng một Bánh Xe Cầu nguyện nước. Tôi nói tới ý tưởng xây nó trong vùng biển gần Đài Loan, nhưng anh ta cho rằng xây nó ở Hawaii là nơi nước Thái Bình Dương sẽ chạm vào Bánh Xe Cầu nguyện và mang lại lợi ích to lớn.

Một Bánh Xe Cầu nguyện lửa được quay nhờ hơi nóng của một cây nến hay ánh sáng điện. Ánh sáng phát ra từ Bánh Xe Cầu nguyện rồi tịnh hóa những nghiệp tiêu cực của các sinh loài mà nó chạm vào. Với một Bánh Xe Cầu nguyện quay bằng gió thì cũng thế. Gió chạm vào Bánh Xe Cầu nguyện được ban phước bởi năng lực của bánh xe này và sau đó có năng lực tịnh hóa các nghiệp tiêu cực và những che chướng của bất kỳ chúng sinh nào nó xúc chạm.

Bởi Bánh Xe Cầu nguyện rất hữu hiệu trong việc tịnh hóa những nghiệp tiêu cực nên tôi nghĩ rằng việc sử dụng nó là một ý tưởng hết sức tốt đẹp

THỰC HÀNH QUÁN TƯỞNG

Sau khi tôi giảng về những lợi ích của nó vài năm trước ở Kopan, Lorna và Terry đã tình nguyện nhận chế tạo Bánh Xe Cầu nguyện để sẵn sàng cho những học viên khác muốn thực hành. Thật hào phóng, họ làm nhiều Bánh Xe Cầu nguyện nhỏ và tặng chúng cho nhiều học viên, kể cả tôi.

Sau đó tôi tặng Bánh Xe Cầu nguyện của tôi cho Đức Vua Nepal. Khi tôi nói với ngài là Bánh xe Cầu nguyện sẽ trợ giúp ta khi chết, ngài thình lình trở nên dè dặt. Tôi cho là đó không phải là vấn đề để trò chuyện một cách bình thường với ngài. Ngài hỏi: “Tôi có phải giữ cái này không?” Vì thế tôi nói: “Có.”

Bánh Xe Cầu nguyện cũng được nói là sẽ ngăn chặn những họa hại từ các tinh linhchúng sinh khác và cũng chặn đứng bệnh tật, vì thế tôi có ý tưởng sử dụng chúng để chữa bệnh. Những người bị mắc những bệnh như AIDS hay ung thư, dù họ có hiểu về Pháp hay không, có thề sử dụng Bánh Xe Cầu nguyện cho việc thiền định và chữa bệnh. Ví dụ như người bệnh có thể tới đây, Xứ Đức Phật Dược Sư này vài giờ mỗi ngày để quay Bánh Xe Cầu nguyệnthực hành quán tưởng.

Có hai loại quán tưởng. Với loại thứ nhất, bạn quán tưởng những tia sáng xuất phát từ các thần chú trong Bánh Xe Cầu nguyện, chiếu sáng bạn và tịnh hóa bạn về mọi bệnh tật và những nguyên nhân bệnh tật của bạn, những tư tưởng tiêu cực và những dấu vết của những niệm tưởng này để lại trên dòng tương tục của tâm thức bạn. Sau đó bạn quán tưởng ánh sáng chiếu rọi tất cả chúng sinh và tịnh hóa mọi đau khổ của họ, cũng như những nghiệp tiêu cực và các che chướng của họ.

Với sự quán tưởng thứ hai, những tia sáng được phóng ra từ các thần chú và, giống như một chân không hút bụi đất lên, chúng móc lên mọi bệnh tật và những họa hại của tinh linh, và tối quan trọng, nguyên nhân của bệnh tật, những nghiệp tiêu cực và các che chướng. Tất cả những thứ này được hấp thu và rút vào Bánh Xe Cầu nguyện. Trong khi trì tụng năm hay mười chuỗi thần chú, bạn quán tưởng bản thân bạn được tịnh hóa theo cách này.

Vào lúc kết thúc hãy tụng một vài chuỗi trong khi quán tưởng rằng các tia sáng phát ra từ Bánh Xe Cầu nguyện tịnh hóa mọi đau khổ và che chướng của chúng sinh trong sáu cõi. Những tia sáng này hấp thu vào Bánh xe Cầu nguyệntrở thành Đức Phật Bi Mẫn (bạn cũng có thể đi nhiễu với cũng những quán tưởng đó.)

Nếu có người bị bệnh AIDS, ung thư hay một vài bệnh tật khác thiền định như thế và mỗi ngày, trong vài giờ càng nhiều càng tốt, thì chắc chắn là có kết quả nào đó. Tôi biệt khá nhiều người hoàn toàn khỏi bệnh ung thư giai đoạn cuối nhờ việc thiền định. Cho dù những người có thể không hiểu biết về Giáo Pháp, về sự tái sinh hay nghiệp, nhưng bởi họ quan tâm tới việc có một thân thể khỏe mạnh và một tâm hồn lành mạnh, họ nên sử dụng phương pháp chữa bệnh cực kỳ hữu hiệu và đầy ý nghĩa này.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng mọi Bánh Xe Cầu nguyện lớn và nhỏ đều có thể được người bệnh sử dụng để chữa trị. Thục hành này rất thực tiễnhết sức ý nghĩa. Hai năm trước, tôi yêu cầu Jim Mc Cann xây dựng Bánh Xe Cầu nguyện ở đây, tại Xứ Đức Phật Dược Sư, không chỉ để mọi người thực hành mà còn là để ban phước cho xứ sở. Nó giúp cho mọi côn trùng và thú vật cũng như con người. Jim và vợ của anh là Sandra đã để nhiều thì giờnỗ lực vào việc thực hiện Bánh Xe Cầu nguyện tuyệt đẹp này, mặc dù tôi quả quyết là nhiều người khác đã trợ giúp họ. Tận đáy lòng, tôi muốn cảm ơn họ rất nhiều về sự thành tựu của họ. Một Bánh Xe Cầu nguyện làm cho địa điểm trở nên hết sức linh thiêngquý báu, giống như một cõi tịnh độ./.

Lạt Ma Zopa Rinpoche

Nguyên tác: “Advice on the Benefits of Prayer Wheels”
www.dharma-haven.org/tibetan/benefits-of-prayer-wheels.html
Bản dịch Việt ngữ: Liên Hoa

Chú thích:
1. Bánh Xe Cầu nguyện: những Bản sao thần chú “Om Mani Padme Hung,” càng nhiều càng tốt, được in trên giấy lụa rất mỏng (hay ngày nay in trên vi phim,) được quấn quanh một trục quay và được bao phủ bằng một ống hình trục bảo vệ. Những Bánh Xe Cầu nguyện được chế tạo để quay bằng tay hay gió, nước, hay năng lực của lửa.

2. Xứ Đức Phật Dược Sư: trung tâm giảng dạy, thực hànhnhập thất gần Santa Cruz, California.

3. Dakini; vị nữ trì giữ trí tuệ. Những bạn đồng hành của chư Phật và các thiền giả, có thể truyền dạy sự thấu suốt đặc biệt khi người nhận ở trong trạng thái dễ lĩnh hội một cách đúng đắnthời gian cùng nơi chốn truyền dạy thích hợp.

4. powa: một thực hành thiền định đặt nền trên việc chuyển di tâm thức ra khỏi thân xác. Powa có thể được sử dụng để chuyển di tâm thức tới một cõi tịnh độ vào lúc chết.

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
26/08/2010(Xem: 65343)
13/03/2013(Xem: 10192)
11/09/2012(Xem: 62652)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.