Dhammkaya - Ấn Tượng Khó Phai

10/07/201312:00 SA(Xem: 21664)
Dhammkaya - Ấn Tượng Khó Phai
DHAMMKAYA
ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI
Video do chùa Hoằng Pháp thực hiện
Nói tiếng Việt - Phụ đề tiếng Anh


PHẦN 1

PHẦN 2

PHẦN 3

PHẦN 4SLIDE SHOW

XEM HÌNH ẢNH BUỔI LỄ XUẤT GIA TẠI CHÙA DHAMMKAYA:
LỄ XUẤT GIA TẠI CHÙA DHARMAKAYA CEITIYA, THÁI LAN
Tạo bài viết
02/10/2012(Xem: 28832)