Bilingual. 74. From the White House to the President. Cable to Lodge follows; per Hilsman, Rusk requests you clear this with the President for release.

20/11/20233:31 SA(Xem: 1198)
Bilingual. 74. From the White House to the President. Cable to Lodge follows; per Hilsman, Rusk requests you clear this with the President for release.

blank
Bilingual. 74. From the White House to the President. Cable to Lodge follows; per Hilsman, Rusk requests you clear this with the President for release. From the viewpoint of Vietnamese solidarity and world and domestic US opinion, it is important that Nhu not have a key role. What we are not yet clear about is whether the step of insisting that he depart the country for an extended period would be necessary to restore the Vietnamese peoples’ confidence in their government so as to permit a victory in the war. The President did not clear the cable to Lodge; a note on the source text reads, “not sent to Saigon.” // Từ Bạch Ốc gửi tới Tổng thống Kennedy. Sau đây là điện văn tới [Đại sứ] Lodge; do Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông), Dean Rusk (Ngoại Trưởng) trình Tổng Thống Kennedy để xin phép gửi Lodge. Từ quan điểm để đạt được sự đoàn kết trong người Việt Namđáp ứng dư luận thế giới cũng như trong nước Mỹ, điều quan trọng là Nhu sẽ không có vai trò nào chính yếu. Điều chúng tôi chưa rõ là liệu bước yêu cầu Nhu rời khỏi Việt Nam trong một thời gian dài có cần thiết để khôi phục niềm tin của người dân Việt Nam vào chính phủ của họ để mang lại chiến thắng trong cuộc chiến hay không. Tổng thống Kennedy không cho gửi bức điện tới Lodge; một ghi chú trên văn bản nguồn có nội dung “không được gửi đến Sài Gòn.”

 

whitehouse-logo 274. Telegram From the White House to the President, at Squaw Island, Massachussets1

 

Washington , September 7, 1963—10:43 p.m.

CAP 63496. Cable to Lodge follows; per Hilsman, Rusk requests you clear this with the President for release.

To Saigon, eyes only for Lodge:

Review of Deptels raises possibility we have not been sufficiently precise in telling you our thoughts about the possible removal of brother Nhu.

From the viewpoint of Vietnamese solidarity and world and domestic US opinion, it is important that Nhu not have a key role.

What we are not yet clear about is whether the step of insisting that he depart the country for an extended period would be necessary to restore the Vietnamese peoples’ confidence in their government so as to permit a victory in the war. It is on this point that we hope the reassessment you are now engaged in will shed some light. End of message.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous. Secret; Priority; Eyes Only. Sent from the White House Situation Room to the President for delivery on the morning of September 8. The President did not clear the cable to Lodge; a note on the source text reads, “not sent to Saigon.”

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d74

 

.... o ....

 

74. Điện văn từ Bạch Ốc gửi tới Tổng thống Kennedy
đang ở Đảo Squaw Island, Massachusetts(1)

 

Washington, ngày 7 tháng 9 năm 1963 lúc 10 giờ 43 phút tối.

 

CAP 63496. Sau đây là điện văn tới [Đại sứ] Lodge; do Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông), Dean Rusk (Ngoại Trưởng) trình Tổng Thống Kennedy để xin phép gửi Lodge.

Gửi tới Sài Gòn chỉ để Lodge đọc.

Duyệt lại các điện văn của Bộ Ngoại Giao đã làm tăng khả năng chúng tôi chưa đủ chính xác khi cho bạn [Lodge] biết suy nghĩ của chúng tôi về khả năng loại bỏ ông Ngô Đình Nhu.

Từ quan điểm để đạt được sự đoàn kết trong người Việt Namđáp ứng dư luận thế giới cũng như trong nước Mỹ, điều quan trọng là Nhu sẽ không có vai trò nào chính yếu.

Điều chúng tôi chưa rõ là liệu bước yêu cầu Nhu rời khỏi Việt Nam trong một thời gian dài có cần thiết để khôi phục niềm tin của người dân Việt Nam vào chính phủ của họ để mang lại chiến thắng trong cuộc chiến hay không. Về điểm này, chúng tôi hy vọng việc đánh giá lại mà bạn đang thực hiện sẽ làm sáng tỏ phần nào. Kết thúc điện văn.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous. Bí mật; Ưu tiên; Chỉ để đọc. Được gửi từ Phòng Tình Hình Bạch Ốc tới Tổng thống Kennedy để xin gửi [tơi Đại sứ Lodge] vào sáng ngày 8 tháng 9. Tổng thống Kennedy không cho gửi bức điện tới Lodge; một ghi chú trên văn bản nguồn có nội dung “không được gửi đến Sài Gòn.”

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.