Bilingual. 79. The Pentagon's report disagrees with the State Department's telegram. Hilsman says he and Harriman are sore as hell over “dirty pool” in Pentagon.

25/11/20233:52 SA(Xem: 997)
Bilingual. 79. The Pentagon's report disagrees with the State Department's telegram. Hilsman says he and Harriman are sore as hell over “dirty pool” in Pentagon.

blank
Bilingual. 79. The Pentagon's report disagrees with the State Department's telegram. Hilsman says he and Harriman are sore as hell over “dirty pool” in Pentagon. President Kennedy read a MAC report that  says Harkins and Krulak think everything’s wonderful in Vietnam. // Báo cáo của Pentagon bất đồng với điện văn Bộ Ngoại Giao. Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) nói rằng Hilsman và Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) đang rất khó chịu về “hồ bơi bẩn” ở Ngũ Giác Đài. Tổng Thống Kennedy đọc một bản báo cáo quân sự nói rằng hai tướng Harkins và Krulak nghĩ rằng mọi thứ ở Việt Nam đều tuyệt vời

 

national security council logo79. Memorandum From Robert W. Komer of the National Security Council to the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy)1

 

Washington , September 9, 1963.

MAC-

Hilsman says he and Harriman are sore as hell over “dirty pool” in Pentagon. Harriman says someone pulled out a cable from Harkins2 in test ban session this morning and showed it to JFK; it says Harkins and Krulak think everything’s wonderful in Vietnam. State never got this cable, and wants us to spring it.

Roger is much more taken with Saigon 4473 on Thuan’s views, which State suggests makes it more urgent than ever that we put additional pressure on Viets. Roger urges JFK see this cable.

RWK

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous. Secret.

(2) Apparent reference to either MAC 1646 or MAC 1651, both September 9. These telegrams were preliminary reports by Krulak of his interviews with U.S. advisers on the state of the morale of the Vietnamese Army. Krulak’s summary report on the Delta and IV Corps in MAC 1646 is representative of his preliminary conclusions in general:

“Visited Delta and Fourth Corps units. Talked to 31 officers, 4 enlisted U.S. advisors. Their general attitudes were uniform in the following areas: they are attentive to fighting the war, certain that steady progress is being made, convinced that present thrust will ultimately bring victory, assured that their units are worrying about the Viet Cong and not about politics or religion, generally unwilling to say categorically that war effort has slowed, but anxious to illustrate that the change has been small.” (MAC 1646 from Krulak to Taylor, September 9; ibid., Defense Cables) MAC 1651, which reported on Krulak’s visit to I, II, and III Corps, is also ibid. Krulak’s report on his visit to Vietnam is Document 82.

(3) Document 76.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d79

 

.... o ....

 

79. Biên bản ghi nhớ của Robert W. Komer (thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia) gửi Phụ tá Đặc biệt của Tổng thống Kennedy về các vấn đề An ninh Quốc gia (McGeorge Bundy)(1)

 

Washington, ngày 9 tháng 9 năm 1963.

 

MAC (Điện văn quân sự)

Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) nói rằng Hilsman và Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) đang rất khó chịu về “hồ bơi bẩn” ở Ngũ Giác Đài. Harriman nói rằng ai đó đã rút ra một điện văn từ Tướng Paul Harkins(2) trong phiên họp sáng nay về cấm thử nghiệm (LND: buổi họp về hạn chế vũ khí nguyên tử sẽ ký với Liên Xô) và đưa cho Tổng Thống JF Kennedy xem; điện văn quân sự nói hai tướng Harkins và Krulak nghĩ rằng mọi thứ ở Việt Nam đều tuyệt vời. Bộ Ngoại Giao chưa bao giờ có được điện văn này và muốn chúng tôi (RW Komer) đưa điện văn này ra.

Roger có quan điểm đồng thuận với điện văn gửi từ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn 447(3) dựa theo quan điểm của Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần, trong đó Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ kêu gọi phải khẩn cấp áp lực chính phủ Diệm. Roger đã thúc giục Tổng Thống Kennedy đọc điện  văn đó.

RWK

(Robert W. Komer: thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous. Bí mật.

(2) Rõ ràngliên quan đến các điện văn MAC 1646 hoặc MAC 1651, cả hai đều ngày 9 tháng 9. Những bức điện này là báo cáo sơ bộ của Tướng Victor Krulak về các cuộc phỏng vấn của ông với các cố vấn Hoa Kỳ về tinh thần của Quân đội VNCH. Báo cáo tóm tắt của Krulak về Đồng bằng và Quân đoàn IV trong MAC 1646 đại diện cho những kết luận sơ bộ của Krulak nói chung:

“[Tôi] Đã đến thăm các đơn vị Delta [Miền Tây VN] và Quân đoàn 4. Nói chuyện với 31 sĩ quan VN, 4 cố vấn Mỹ về quân sự. Thái độ chung của họ giống nhau trong các lĩnh vực sau: họ chú ý đến việc chiến đấu, tin chắc rằng tiến bộ ổn định đang được thực hiện, tin chắc rằng lực đẩy hiện tại cuối cùng sẽ mang lại chiến thắng, bảo đảm rằng các đơn vị của họ đang lo lắng về Việt Cộng chứ không phải về chính trị hay tôn giáo, nói chung không muốn nói một cách dứt khoát rằng nỗ lực chiến tranh đã chậm lại, nhưng lo lắng nghĩ rằng sự thay đổi là rất nhỏ.” (MAC 1646 từ Krulak gửi đến Tướng Maxwell Taylor, ngày 9 tháng 9; ibid., Defense Cables) MAC 1651, báo cáo về chuyến thăm của Krulak tới Quân đoàn I, II và III, cũng như trên. Báo cáo của Krulak về chuyến thăm Việt Nam là Văn bản 82.

(3) Văn bản 76.

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.