Phần Thứ Năm Kết Luận

12/06/201112:00 SA(Xem: 9764)
Phần Thứ Năm Kết Luận
doithoai-thaythonglac

PHẦN THỨ NĂM

KẾT LUẬN

 

Tóm lại,TTL không hiểu chính xác những lời dạy của Đức Thế Tôn trong Tạng Kinh Nikāya, rồi từ đó TTL quan niệm các bậc Tổ Sư hiểu sai, chỉ có riêng TTL hiểu đúng. TTL vui lòng để dành thêm thời gian đọc lại thật kỹ Tạng Kinh Nikāya, suy gẫm từng câu, từng chữ, những lời Đức Thế Tôn dạy trong Kinh. Khi đó TTL sẽ thấy những gì TTL đã viết từ trước đến nay đều sai lầm so với Tạng Kinh Nikāya. Khi TTL thông suốt Tạng Kinh Nikāya, TTL thấy các vị Sư Nam Tông đang giảng dạy đúng theo Tạng Kinh Nikāya, chứ không phải sai lầm. Và TTL cũng thấy các bậc Tổ Sư như Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Mã Minh, v.v… đã viết rất chính xác theo Tạng Kinh Nikāya, chứ không phải sai lầm như TTL đã và đang suy nghĩ. Khi nghiên cứu sâu rộng Tạng Kinh Nikāya và Phật Thừa hay Đại Thừa, TTL sẽ hiểu Phật Thừa hay Đại Thừa không phải là Bà La Môn Giáo. Thực tế, đã có nhiều vị Đại Luận Sư của Phật Thừa hay Đại Thừa phản đối Bà La Môn Giáo. Ấn Độ Giáo hay Bà La Môn Giáo đã chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng Phật Thừa.

Hiện nay có một số bài viết ghi chép những quan điểm sai lầm của TTL khi so sánh Sơ ThiềnThiền Tông Đông Độ, v.v... Thế nên nhân cuộc đối thoại này, NH xin góp ý, quý học giả vui lòng đừng dùng các sách của TTL để làm tài liệu tham khảo, vì TTL viết đúng sai lẫn lộn và có rất nhiều sai lầm, ngược lại với những lời dạy của Đức Thế Tôn

Ban đầu NH giả sử một vị giáo sư tốt nghiệp Cử Nhân Toán Học viết giáo án giảng dạy, nếu các phép tính căn bản, Cộng Trừ Nhân Chia, ông tính toán đúng; chưa nói về Đạo Hàm, Tích Phân, v.v… ít ai có thể nghi ngờ ông không phải là giáo sư tốt nghiệp Cử Nhân Toán Học. Tuy nhiên ông đã tính toán sai về các phép tính căn bản, khiến cho mọi người chắc chắn ông không phải là giáo sư tốt nghiệp Cử Nhân Toán Học. Và NH giả sử người kỹ sư A, khi tính lưu lượng chất lỏng chảy qua đường ống để thiết kế nhà máy, ông chỉ tính bằng phương pháp Cộng Trừ Nhân Chia của học sinh Trung Học, ông không tính lực ma sát đường ống, nhiệt độ chất lỏng, v.v… bằng các phương trình Tích Phân… của Đại Học và cho rằng tính bằng cách của Đại Học là tưởng tượng vô lý, cao siêu, mơ hồ, cần phải gạt bỏ; mọi người chắc chắn ông không phải là kỹ sư.

Tương tự, NH cũng đã giả sử TTL đắc Tứ Thiền, Tam MinhThánh Quả A La Hán. Tuy nhiên, y theo Tạng Kinh Nikāya, dùng Tạng Kinh Nikāya làm căn bản soi chiếu, chúng ta thấy TTL không đắc Tam Minh, không đắc Thánh Quả A La Hán, cũng không đắc quả vị nào trong Tứ Quả. TTL không ngộ công án và đã hiểu sai lầm về công án. NH đồng ý hiện tại TTL đắc Tứ Thiền, NH xin chúc mừng, hy vọng TTL tiếp tục tu hành tốt đẹp để có những kết quả cao hơn. Nhờ đắc Tứ Thiền, TTL cảm thấy hạnh phúc an lạc hơn rất nhiều so với khi chưa đắc, rồi nghĩ tưởng rằng đắc Tam MinhThánh Quả A La Hán. Đó là điều sai lầm của TTL. TTL thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn về đạo đức của Nhân Thừa, Thiên Thừa, điều đó tốt; nhưng TTL chưa biết con đường siêu vượt Nhân Thừa, Thiên Thừa, thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn để nhập vào dòng Thánh thì làm sao đắc Quả Thánh được? 

Đức Thế Tôn dạy hai Tạng Kinh và Luật, các bậc Tổ Sư viết ra thuộc về Tạng Luận, Tam Tạng Kinh ĐiểnKinh Luật Luận. Chúng ta hiểu biết những lời dạy của Đức Thế Tôn tới đâu thì cố gắng tu hành, được chừng nào tốt chừng đó, cái gì phù hợp thì theo đó mà tu. Những gì chưa phù hợp thì để đó suy nghĩ, tìm hiểu, học hỏi rồi tiếp tục tu, trong tương lai sẽ thấy phù hợp. Có những lời dạy của Đức Thế Tôn mà hiện nay một số người cho là khó hiểu, khó kiểm chứng bằng khoa học hiện tại và nghĩ rằng cần phải dẹp bỏ, những lời dạy đó tương tự như những cánh cổng đã bị khóa, khi tu hành cao chừng nào thì từ từ những cánh cổng được mở ra thêm và người tu thấy biết rõ ràng là mình có trình độ cao hơn trước. Tương tự, khoa học tương lai sẽ tiến bộ hơn khoa học hiện tại, chúng ta đã thấy những lời Đức Thế Tôn dạy rất đúng với khoa học hiện tại, nhưng cũng có những lời dạy mà một số người cảm thấy khó hiểu, chưa chứng minh được bằng khoa học hiện tại, trong tương lai, khoa học tiến bộ hơn và họ sẽ chứng minh những lời dạy của Đức Thế Tôn trong các Kinh sẽ rất là chính xác. Tức là, những lời dạy của Đức Thế Tôn đã phù hợp với khoa học hiện tại, cũng sẽ phù hợp với khoa học tương lai. Thế nên TTL vui lòng đừng bao giờ gạt bỏ hoàn toàn giới bổn của Tạng Luật và gạt bỏ nhiều lời dạy của Đức Thế Tôn trong Tạng Kinh Nikāya rồi cho rằng đó là do các bậc Tổ Sư thêm vào, cần phải gạt bỏ và cho rằng chỉ có TTL mới là Phật Giáo Nguyên Thủy, mới là Phật Giáo chính thống. Tại sao? Nếu TTL gạt bỏ những điều mà TTL chưa đủ trình độ hiểu biết, chưa đủ sức tu hành cho riêng chính TTL và không nói ra ngoài, thì đó là chuyện riêng của TTL, không ai muốn xen vào; ngược lại, với sự hiểu biết giới hạn của TTL, nếu TTL vẫn tiếp tục tăng thượng mạn, TTL vẫn tự xưng là đắc Tam Minh, đắc Thánh Quả A La Hán, vẫn tiếp tục giảng dạy rằng: Những gì Thầy dạy là của Phật dạy, người ta bác Thầy tức là người ta bác Phật Thích Ca”, TTL thấy những lời dạy nào vừa ý thì nói là Đức Thế Tôn dạy, những lời dạy nào TTL chưa hiểu biết, chưa có thể chứng minh bằng khoa học hiện tại, thì TTL nói là do các bậc Tổ Sư tưởng tượng và viết thêm vào, TTL vẫn tiếp tục cho rằng Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada cũng chưa phải là Nguyên Thủy, cho Đại ThừaBà La Môn Giáo, v.v… rồi viết sách, làm băng giảng, viết trên các websites khuyến khích mọi người cùng nhau gạt bỏ những điều mà TTL chưa hiểu biết thì đó chính là vô minh, tà kiến. TTL khiến cho những người xung quanh cảm thấy tức cười, và họ nhận xét, mới chỉ là học sinh Trung Học mà đi khuyến khích mọi người gạt bỏ những chương trình Đại Học, Cao Học, Tiến Sĩ và cho rằng chỉ có chương trình Trung Học là có lý, còn các chương trình trên cấp bậc Trung Học đều là vô lý. Hy vọng rằng TTL chăm lo nghiên cứu, học hỏitu hành theo khả năng của chính mình, vui lòng không viết sách, không làm băng giảng, không giảng dạy khuyến khích mọi người cùng nhau gạt bỏ những điều mà TTL cảm thấy cao siêu, khó hiểu, chưa có trình độ, chưa có khả năng hiểu biết để sau này khỏi phải bị đọa lạc

Nguyên nhân xảy ra trường hợp của TTL tự xưng đắc Tam Minh, đắc Thánh Quả A La Hán, v.v…, chỉ vì TTL không được đào tạo trong một Phật Học Viện, một Tu Viện, hay một trường chuyên khoa Phật Học chính thức và học trong thời gian mà cơ sở trên ấn định, đòi hỏi, nên TTL thiếu căn bản về giáo lý Phật Giáo. Khi TTL tự học hỏi, tìm hiểutu hành được những gì tốt đẹp hơn một chút so với một số người khác mà TTL đã tiếp xúc thì TTL tự cho mình là nhất thiên hạ, trên hành tinh này không ai sánh bằng, tự cho mình là Chánh Phật Pháp, còn cho tất cả những người khác tu hành trên khắp hành tinh này, từ Phật Giáo Nguyên Thủy Theravāda đến Đại Thừa hay Phật Thừa đều là Tà Phật Pháp. Và TTL tự ý sửa kinh điển theo ý kiến riêng của chính TTL và cho đó là lời Đức Thế Tôn dạy, rồi đi truyền bá đến mọi người về những sự hiểu biết sai lầm của TTL. Còn các đệ tử của TTL thì có nhiều thành phần, từ những người có kiến thức thế gian cao cho đến hạng bình dân ít học đủ cả, nhưng có một thứ thiếu, đó là họ thiếu sự hiểu biết giáo lý căn bản Phật Học, họ chỉ học theo những lời dạy sai lầm của TTL, sai nhiều hơn đúng rồi cũng tưởng đó là Chánh Phật Pháp, và họ nghĩ rằng ngoài TTL ra, trên thế giới này đều là Tà Phật Pháp, đều là ngoại đạo. Nói rộng ra, có vài người tu hành theo Phật Giáo rồi đi theo đạo khác, hoặc là tự lập lên làm giáo chủ đạo mới như Thanh Hải Vô Thượng Sư, v.v… đều là những người thiếu hiểu biết về giáo lý căn bản Phật Học. Thế nên để tránh những sự việc trên xảy ra tiếp diễn trong tương lai, NH đề nghị, các chùa vui lòng chú ý dạy Phật Pháp nhiều hơn cho tất cả các tu sĩcư sĩ Phật Giáo, dạy chương trình từ căn bảntiếp tục đi lên, từ dễ đến khó, tương tự như ở các trường thế gian, Tiểu Học, Trung Học, Cao Đẳng, Đại Học, Tiến Sĩ. Hy vọng Phật Giáo trên khắp thế giới mở thật nhiều trường chuyên khoa Phật Học chính thức được càng nhiều càng tốt. Các đệ tử của TTL vui lòng đi học tại các trường chuyên khoa Phật Học, không phải một sớm một chiều mà hiểu được giáo lý Phật Giáo, cần phải suy nghĩthấm nhuần từ từ, áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, học hiểu có chương trình từ thấp đến cao, họ sẽ thấy rõ sự đúng hoặc sai của TTL ở những chỗ nào và sẽ thấy rõ đâu là Chánh Phật Pháp, đâu là Tà Phật Pháp.

Nói chung, TTL viết sách đúng sai lẫn lộn. So với Tạng Kinh Nikāya, TTL sai lầm rất nhiều. Những cuốn sách, những bài giảng của TTL giống như một bình thuốc, trong đó có thần dược chữa bệnh và thuốc bổ dưỡng (tức là những lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn) lẫn lộn với thuốc độc (tức là những quan niệm, những suy luận sai lầm của TTL). Người uống chưa thấy bớt bệnh bổ khoẻ ở đâu, đã lăn ra mà chết. Cổ nhân có nói: “Người thầy thuốc lầm giết chết một mạng người, người làm chính trị lầm giết chết một thế hệ, người làm văn hóa lầm giết chết muôn đời”. TTL viết sách tức là làm văn hóa. Kính mong TTL vui lòng suy nghĩ lại. Sách hay, người ta đọc một câu, vài câu cho đến một trang, một cuốn sách cũng thấy hay; khi đó người đọc sẽ vui mừng, đi tìm thêm để đọc. Ngược lại, TTL viết sách thật nhiều, nhưng đúng sai lẫn lộn, chỉ tốn thì giờ cho TTL, tốn thì giờ cho người xem, người nghe các sách, các băng giảng của TTL.

Kính mong TTL vui lòng đừng lấy quan niệm riêng của mình ra nói rồi cho đó là lời Đức Thế Tôn dạy, đừng chỉ trích Nam Tông, Bắc Tông, đừng chê bai chỉ trích những gì mà TTL chưa hiểu rõ rồi chủ quan cho rằng Phật Thừa hay Đại ThừaBà La Môn Giáo, v.v… TTL vui lòng suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, trước khi viết, suy nghĩ những lời nói, những câu viết có chính xác với những lời dạy của Đức Thế Tôn trong Tạng Kinh Nikāya hay không. NH hy vọng TTL vui lòng thu hồi các sách, các bài giảng, websites http://www.chonnhu.net, http://nguyenthuychonnhu.net, v.v… của Thầy viết đem đốt sạch tất cả, như trước kia Thiền Sư Đức Sơn Tuyên Giám đã làm và tu hành thêm theo giáo lý Đức Thế Tôn dạy rồi hãy ra thuyết giảng cho mọi người về giáo lý Phật Giáo.

 

Thân kính,

Tỳ Kheo Thích Nguyên Hải
Email: thichnguyenhai@phatquang.org
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Tòa Bạch Ốc đã tổ chức đại lễ Vesak lần thứ ba vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2023 và chia sẻ với một tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony J. Blinken về ngày lễ tôn vinh ba sự kiện trọng đại của Phật giáo: đản sinh, giác ngộ và niết bàn của Đức Phật. Lời Tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Blinken đọc như sau:
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.
Chiều 26/5/2023 (08.4 Quý Mão) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, Huế), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế – Ban Văn hóa đã tổ chức khai mạc triển lãm chủ đề “Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật” nhằm kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).