Mục Lục

18/05/201112:00 SA(Xem: 9178)
Mục Lục


THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT

Thích Minh Tuệ
Sàigòn 1991- Pl 2535

MỤC LỤC

Lời nói đầu
01 Tôn giả Đại Ca Diếp, Đầu đà đệ nhất
02 Tôn giả Xá Lợi Phất, Trí tuệ đệ nhất
03 Tôn giả Mục Kiền Liên, Thần thông đệ nhất
04 Tôn giả Ca Chiên Diên, Luận nghị đệ nhất


05 Tôn giả A Nan Đà, Đa văn đệ nhất
06 Tôn giả A Na Luật, Thiên nhãn đệ nhất
07 Tôn giả La Hầu La, Mật hạnh đệ nhất
08 Tôn giả Tu Bồ Đề, Giải không đệ nhất
09 Tôn giả Phú Lâu Na, Thuyết pháp đệ nhất
10 Tôn giả Ưu Ba Ly , Trì giới đệ nhất

Tạo bài viết
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.