Phần Thứ Nhất: Dẫn Nhập

06/06/201112:00 SA(Xem: 15285)
Phần Thứ Nhất: Dẫn Nhập

doithoai-thaythonglac

PHẦN THỨ NHẤT

DẪN NHẬP 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Nguyên Hải (NH) thấy vài cuốn sách của Thầy Thông Lạc (TTL) trong một tiệm cơm chay ở Hoa Kỳ. Khi mở ra xem, NH thấy TTL viết đúng sai lẫn lộn, nhưng sai lầm rất nhiều, sai nhiều hơn đúng. Nội dung các sách, TTL viết đã đắc Tứ Thiền, Tam MinhThánh Quả A La Hán. TTL viết Đức Thế Tôn bảo rằng không có cõi Trời, không có thế giới siêu hình, đó chỉ là tưởng tượng, không có thật[1]. TTL viết Đại ThừaBà La Môn Giáo. TTL cũng chê bai các vị Sư Nam Tông, phỉ báng Đại Thừa, Tối Thượng Thừa, Thiền Tông Đông Độ, v.v... Và TTL viết[2]: Cho nên, những gì Thầy dạy là của Phật dạy, người ta bác Thầy tức là người ta bác Phật Thích Ca”. Nhiều người thấy TTL sai lầm, nhưng có lẽ vì câu này và TTL viết đã đắc Tam Minh, đắc Thánh Quả A La Hán, nên ít ai lên tiếng. Người Phật Giáo, không ai dám nói động đến các bậc Thánh, nếu là bậc Thánh chân chánh.

Vấn đề TTL đắc Tam Minh, Thánh Quả A La Hán, chuyện siêu hình và cho rằng Đại ThừaBà La Môn Giáo đang trở thành nghi vấn chung trong hàng ngũ Tăng Ni Phật Tử Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Khi mở website: http://www.thuvienhoasen.org, một số quý Thầy, Ban Biên Tập Thư Viện Hoa Sen và quý vị đạo hữu Phật Tử đã lên tiếng nhận định, đề nghị góp ý để xác định các sách của TTL viết đúng hoặc sai, chứ không còn đơn thuần trong tình thầy trò giữa Hòa Thượng Thích Thanh Từ và TTL.

Nếu TTL đắc Tứ Thiền, Tam MinhThánh Quả A La Hán, NH xin chúc mừng, hoan hỷ tán thán. Hiện nay rất nhiều chư Tôn Thiền Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, quý vị cư sĩ ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới, cũng như nhiều vị thuộc các chủng tộc khác, đã và đang tu hành rất cao siêu, đáng cho NH và nhiều người kính phục. NH rất quý trọng những ai đi trên con đường thực hành Chánh Pháp của Đức Thế Tôn. Đường tu đưa đến đắc quả Phật dài hàng tỉ dặm, ai tiến được bước nào, mừng cho bước đó.

NH viết đối thoại này, kính mong TTL và những vị ủng hộ TTL sẽ không có gì buồn phiền và xem đây như là sự góp ý nhỏ nhoi của NH đến với TTL và Phật Giáo. NH thường bắt chước Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa, xem tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. “Sen búp xin tặng người, một vị Phật tương lai”. (A lotus for you, the Buddha to be).

Trong lớp học, như có người viết giáo án dạy Toán cho học sinh; ông tự xưng là giáo sư tốt nghiệp Cử Nhân Toán Học, hoặc là ông được người khác tôn xưng là giáo sư tốt nghiệp Cử Nhân Toán Học, ông viết sách đồng ý danh xưng trên là đúng. NH và những người xem sách của ông, chúng ta thử kiểm chứng các lời ông viết trên những sách đó là sự thật hoặc sai lầm. Ông viết về Toán Học đúng hoặc sai. Khi nói đến Toán Học, chúng ta mở Bảng Cửu Chương, hay là máy tính, máy vi tính, v.v… ra để tính và so sánh. Nếu ông viết đúng, chúng ta tin ông là giáo sư tốt nghiệp Cử Nhân Toán Học. Ngược lại, bốn phép tính, Cộng Trừ Nhân Chia, là Toán Học căn bản nhất, học sinh Tiểu Học, Trung Học đều biết, nếu ông viết sai, chúng ta nhận định, hỏi ông đã biết bốn phép tính chưa, văn bằng và chức vụ giáo sư tốt nghiệp Cử Nhân Toán Học của ông là thật hay giả? Giả sử tương tự, về kiến thức thế gian, đề án tính lưu lượng chất lỏng chảy qua đường ống để thiết kế nhà máy. Thông thường, kỹ sư A và công nhân B có trình độ Trung Học tính bằng hai cách khác nhau và cho ra hai kết quả khác nhau. Học sinh B chỉ hiểu biết và tính được bằng phương pháp Cộng Trừ Nhân Chia. Ngược lại, nếu người kỹ sư A viết đề án cho mọi người, ông chỉ tính bằng Cộng Trừ Nhân Chia giống như các học sinh Trung Học, ông không tính thêm lực ma sát đường ống, nhiệt độ chất lỏng, v.v… bằng phương trình Tích Phân, Lũy Thừa…. Và khi được hỏi, ông cho rằng những thứ này là tưởng tượng vô lý, cao siêu, mơ hồ, cần phải dẹp bỏ. Lẽ dĩ nhiên, khi đó, những kỹ sư khác cùng làm trong xí nghiệp, hãng xưởng sẽ hỏi kỹ sư A này, ông có học Đại Học hay không? Văn bằng tốt nghiệp kỹ sư của ông là thật hay giả? Dù cho ông tự cho rằng ông là kỹ sư hạng nhất, ông giỏi hơn tất cả các kỹ sư khác cùng làm trong hãng xưởng, ông giỏi hơn tất cả các nhà bác học được giải thưởng Nobel, ông cho những người khác là sai, chỉ duy nhất ông là đúng, họ cũng không tin ông là kỹ sư, họ không tin ông tốt nghiệp Đại Học, họ không tin ông đã bước vào ngưỡng cửa Đại Học. Nếu may mắn họ tội nghiệp cho ông, họ không sa thải ông ra khỏi hãng xưởng, xí nghiệp, thì họ cũng xếp ông vào làm chung với những người công nhân có trình độ từ Trung Học trở xuống và không còn trả lương cho ông ở mức độ kỹ sư nữa. Đức Thế Tôn dạy hai Tạng Kinh và Luật, các bậc Tổ Sư viết ra thuộc về Tạng Luận, Tam Tạng Kinh ĐiểnKinh Luật Luận. Trong trường hợp, nếu như có ai thấy trong Tạng Kinh Nikāya, câu nào hợp ý mình thì mình cho đó là lời Đức Thế Tôn dạy, câu nào mình không hiểu, cảm thấy cao siêu, mơ hồ, không hợp ý mình thì cho là do các bậc Tổ Sư viết ra, cần phải dẹp bỏ, đó là điều rất sai lầm. Thế nên tất cả những gì trong Tạng Kinh Nikāya đều là Thánh Ngôn, không ai dám phỉ báng, và cho là vô lý cần phải dẹp bỏ. Nếu ai phỉ báng, cho là vô lý là vô tình tự động cắt đức con đường tiến bộ tuệ giác của mình.

Chúng ta cứ giả sử TTL đắc Tứ Thiền, đắc Tam Minh, đắc Thánh Quả A La Hán; rồi so sánh với Tạng Kinh Nikāya để xem sự thật có đúng không? Đối thoại này, NH góp ý bàn luận một cách dân chủ, không vì cảm tình riêng, bênh người này, chống người kia, bênh pháp tu này, chống pháp tu nọ… gây nên sự hiểu lầm không cần thiết.

NH rất tôn kính Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rất tôn kính giáo pháp của Đức Thế Tôn, rất tôn kính chư Thánh Tăng, Thánh Ni, và chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni khắp nơi trên thế giới. Nhưng trường hợp TTL có quá nhiều sai sót, làm nhiều người hiểu lầm giáo pháp của Đức Thế Tôn, gây chia rẽ Tăng Ni Phật Tử. May thay chúng ta có nơi tham khảo, đối chiếu và đưa đến kết luận chính xác, vì TTL viết[3]:Còn bảo sách này dạy không đúng lời của Phật, thì quý vị hãy lấy tạng kinh Nikaya ra so sánh.” Và TTL viết[4]: “Cuối cùng tôi ngưỡng mong những bậc cao minh, giới đức, đạo hạnh, vì con người trên hành tinh này, vì đạo đức xã hội, vì lợi ích thiết thực chung cho con người và vì Đạo Phật, hãy vui lòng chỉ dạy cho tôi những điều còn sai sót.

Thế nên NH dùng Tạng Kinh Nikāya làm căn bản tham khảo, đối chiếu, so sánh với những lời viết của TTL và xin góp ý: TTL còn rất nhiều sai sót. TTL hiểu lầm những lời dạy của Đức Thế Tôn trong Tạng Kinh Nikāya. TTL đắc Tứ Thiền, nhưng TTL viết sai lầm về Thiền Phật Giáo. TTL chưa đắc Tam Minh. TTL chưa đắc Thánh Quả A La Hán. TTL chưa đắc quả vị nào trong Tứ Quả. TTL chưa ngộ công án. Có cõi Trời, cõi siêu hình, không phải là tưởng tượng như TTL đã viết sai lầm. TTL chê sai lầm các vị Sư Nam Tông. TTL không hiểu giáo lý Đại Thừa, Tối Thượng Thừa, Thiền Tông Đông Độphỉ báng sai lầm. Phật Thừa hay Đại Thừa không phải là Bà La Môn Giáo. Đã có nhiều vị Đại Luận Sư của Phật Thừa hay Đại Thừa phản đối Bà La Môn Giáo. Thực tế, Ấn Độ Giáo hay Bà La Môn Giáo đã chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng Phật Thừa.”

Mục đích của đối thoại như lời NH góp ý. NH cũng ước mong TTL vui lòng đừng chê bai phỉ báng Phật Thừa hay Đại Thừa, Tối Thượng Thừa, Thiền Tông Đông Độ, các vị Sư Nam Tông, v.v…, không chê bai những điều mà TTL chưa hiểu biết.

Hiện nay có một số bài viết ghi chép những quan điểm sai lầm của TTL khi so sánh Sơ ThiềnThiền Tông Đông Độ, v.v... Thế nên nhân cuộc đối thoại này, NH xin góp ý, kính mong quý học giả vui lòng đừng dùng các sách của TTL để làm tài liệu tham khảo, vì TTL viết đúng sai lẫn lộn và có rất nhiều sai lầm, ngược lại với những lời dạy của Đức Thế TônChú thích:

[1] Vui lòng xem thêm chương 1: Thầy Thông Lạc hiểu lầm những lời dạy của Đức Thế Tôn trong Tạng Kinh Nikāya, tiết mục: IV và V. 

[2] Thích Thông Lạc, Đường Về Xứ Phật, tập 2, Tu Viện Chơn Như xuất bản tại Việt Nam, Phật lịch 2549-2005, trang 181.

[3] Thích Thông Lạc, Đường Về Xứ Phật, tập 1, Tu Viện Chơn Như xuất bản tại Việt Nam, Phật Lịch 2549 – 2005, trang 10.

[4] Thích Thông Lạc, Đường Về Xứ Phật, tập 4.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố rằng một cậu bé Mông Cổ sinh ra ở Mỹ là tái sinh của nhà lãnh đạo tinh thần quan trọng thứ ba trong Phật giáo Tây Tạng. Cậu bé tám tuổi được chụp ảnh với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại một buổi lễ diễn ra ở Dharamshala thuộc tiểu bang Himachal Pradesh của Ấn Độ.
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
Được tin không vui, Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan đang lâm trọng bệnh ở giây phút cuối đời. Ni sư đã có công dịch thuật nhiều sách Phật học, đặc biệt là bộ sách 7 tập Báo Ứng Hiện Đời khuyên người tin sâu nhân quả hướng về Phật Pháp và ước nguyện cuối đời là muốn độ hết chúng sinh thoát khổ. Thư Viện Hoa Sen đã chuyển tải thông điệp của Ni sư qua việc phổ biến các sách của Ni sư và nay xin được long trọng bố cáo đến toàn thể quý độc giả bài viết cuối cùng của Ni Sư. Ước mong quý độc giả đồng cùng với các thành viên ban biên tập Thư Viện Ha Sen dành chút giây hướng về Ni sư và cầu nguyện cho Ni sư thân tâm được an lạc khi chưa thuận thế vô thường và khi thuận thế vô thường thanh thản về cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành rồi trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh.