Phần Thứ Sáu: Phụ Lục

12/06/201112:00 SA(Xem: 8531)
Phần Thứ Sáu: Phụ Lục
doithoai-thaythonglac

PHẦN THỨ SÁU

PHỤ LỤC

 

Hình ảnh những dãi thiên hà, tinh vânđối chiếu với Kinh Hoa Nghiêm.

Tham khảo một số thiên hà và tinh vân do các nhà Thiên văn học chụp được từ viễn vọng kính không gian Huble. Các dãi thiên hà và tinh vân này có những hình ảnh tương tự như Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dạy trong Kinh Hoa Nghiêm (S: Avataṃsaka-sutra). Kinh Hoa Nghiêm viết[1]: Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Thế giới hải[2] có nhiều hình tướng sai khác, hoặc tròn hoặc vuông, hoặc chẳng phải tròn vuông, hoặc hình như nước xoáy, hoặc hình như núi, hình như cây, hình như bông, hoặc hình như cung điện, như hình chúng sanh, như hình Phật, có thế giới vi trần số[3] hình sai khác như vậy”.

Sau đây là những hình ảnh một số dãi thiên hà và tinh vân trong vũ trụ do các nhà Thiên văn dùng các viễn vọng kính chụp được. Xin cám ơn nhã ý của các nhà Thiên văn thuộc viện Nghiên Cứu Khoa Học Viễn Vọng Kính Không Gian (Space Telescope Science Institute STSI, cơ quan NASA, Hoa Kỳ):

 

doithoai-01_0

A String of “Cosmic Pearls” surrounds an Exploding Star

doithoai-02_0

Dust Band Around the Nucleus of Black Eye Galaxy M64.

Đám mây bụi xung quanh Thiên Hà M64 giống hình nước xoáy, như trong Kinh Hoa Nghiêm dạy.

doithoai-03_0

Spiral Galaxy M74 (Huble).

Thiên Hà Xoắn Ốc M74, hình nước xoáy, do viễn vọng kính không gian Huble chụp.

doithoai-04

Gaseous Pillars in M16, The Eagle Nebula.

Những cột trụ thể khí trong M16, Tinh Vân Chim Ưng.

doithoai-09

Horsehead Nebula in Orion.

Tinh Vân Đầu Ngựa trong chòm sao Orion.

doithoai-06

Close-up of a Reflection Nebula in Orion.

Cảnh gần của Tinh Vân Phản Chiếu trong chòm sao Orion.

doithoai-07

Cat’s Eye Nebula NGC 6543.

Tinh Vân Mắt Mèo NGC 6543, hình bông hoa.

doithoai-08

Great Orion Nebula M42.

Tinh Vân M42 chòm sao Orion to lớn, hình bông hoa.

doithoai-09

Star-Birth Clouds . M16. Những đám mây tạo thành các ngôi sao (M16) để cho biết thế giới hải, thiên hà, đang hình thành theo chu kỳ Thành Trụ Hoại Không, như trong các Kinh Đức Thế Tôn đã dạy.

doithoai-10

Interacting Galaxies Arp 147.

Các Thiên Hà Arp 147 ảnh hưởng lẫn nhau.

doithoai-11

Huble Illuminates Cluster of Diverse Galaxies. Những đoàn Thiên Hà khác nhau chiếu sáng do viễn vọng kính không gian Huble chụp.

doithoai-12

Chi tiết Thiên Hà Bánh Xe, do viễn vọng kính không gian Huble chụp.

doithoai-13

Whirlpool Galaxy (M51) and Eagle Nebula.

Thiên Hà Nước Xoáy (M 51) và Tinh Vân Chim Ưng.

doithoai-14

Supernova 1987A. Do viễn vọng kính không gian Huble chụp.

 

Black Hole in Galaxy 4261. Hố đen trong Thiên Hà 4261.

 

The Milky Way. Dãi Ngân Hà của chúng ta.

doithoai-17

Thiên Hà Canis Major, Mặt Trời (Sun) và dãi Ngân Hà (Milky Way) của chúng ta.

 [1] Kinh Hoa Nghiêm, tập 1, Phẩm Thế GiớiThành Tựu, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản tại Hoa kỳ, Phật lịch 2527 – 1983, trang 354.

[2] Thế giới hải: Biển thế giới, tức là dãi thiên hà (galaxy).

[3] Vi trần số: Số nhiều như cát bụi, không thể tính đếm hết. Tức là trong vũ trụvô số thiên hà, nhiều như cát bụi có các hình khác nhau, không tính đếm hết.

Tạo bài viết
"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. - Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. - Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. - Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. - Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. - Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. - Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia".
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.
Sau hơn sáu tháng hoạt động kể từ khi Hội Đồng Hoằng Pháp của GHPGVNTN ra đời dưới sự chứng minh của Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu), HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam), với sự cố vấn chỉ đạo của HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam), cùng với sự điều hành của Hòa thượng Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc) và nhị vị Hòa thượng Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada), Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp Lần 1, sẽ được tổ chức qua hệ thống Zoom, nhằm nối kết Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trên toàn cầu hầu góp phần xiển dương Chánh Pháp trong kỷ nguyên mới.