MÙA AN CƯ THỨ HAI MƯƠI (Năm 568 trước TL)

17/08/20149:07 SA(Xem: 2728)
MÙA AN CƯ THỨ HAI MƯƠI (Năm 568 trước TL)

MỘT CUỘC ĐỜI 
MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT 
TẬP 5 
Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


Nhà xuất bản Văn Học 2014
MÙA AN CƯ THỨ HAI MƯƠI

(Năm 568 trước TL)

Tạo bài viết

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.