Sống Theo Pháp

09/07/20158:42 SA(Xem: 8751)
Sống Theo Pháp

SỐNG THEO PHÁP 
Nguyên Bình trình bày
theo kinh tạng Pali do H.T. Thích Minh Châu dịch Việt

song theo phapSống Theo Pháp và cách duy nhất

để biết mục đích tối thượng với trí tuệ

Thực Hành PhápTùy Pháp.

Thực Hành PhápTùy Pháp nào?

– Chính là thực hành

Thánh Đạo Tám Ngành và

37 phẩm trợ đạo


XEM TIẾP:

pdf_download_2
Sống Theo Pháp PDF
Sơ đồ tiến trình giải thoát PDF
Sơ đồ tiến trình giải thoát (2) PDF
Tạo bài viết