Vai TròTinh Thần Nhập Thế Của Phật Giáo Trong Sự Phát Triển Xã HộiViệt Nam

25/04/20201:00 SA(Xem: 3597)
Vai Trò Và Tinh Thần Nhập Thế Của Phật Giáo Trong Sự Phát Triển Xã Hội Ở Việt Nam
VAI TRÒTINH THẦN NHẬP THẾ CỦA
PHẬT GIÁO TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘIVIỆT NAM 
ĐĐ.TS. Thích Trung Định

thich trung dinhGiới thiệu

Phật giáo Việt Nam tồn tại cùng lịch sử dân tộc trải dài hơn hai ngàn năm qua. Sự thịnh suy của Phật giáo gắn liền với sự hưng vong của đất nước và ngược lại. Trong dòng chảy lịch sử ấy, Phật giáo góp một phần rất lớn trong việc định hình tư tưởng, niềm tin; thiết lập nền tảng đạo đức, tô bồi thêm phong phú, da dạng bản sắc văn hóa của dân tộc. Trải qua chiều dài lịch sử, Phật giáo gắn liền với nếp sống con người hiền thiện; còn là nơi an tâm, quy ngưỡng cho bao tâm hồn khát khao tìm về nẻo thiện. Tiếp tục với sứ mệnh thiêng liêng đó, trong xã hội đương đại, vai trò của Phật giáo lại càng được củng cố trong việc giải quyết các mâu thuẫn xung đột, tạo nên sự phát triển hài hòa, góp phần xây dựng xã hội phồn vinh, an vui và hạnh phúc.

pdf_download_2
Vai Trò và Tinh Thần Nhập Thế của Phật Giáo Trong Sự Phát Triển Xã Hội ở Việt Nam đđ TS. Thích Trung địnhGủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana